X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23134
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Mistrz komputera - regulamin konkursu informatycznego

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „ MISTRZ KOMPUTERA”


1. Cele konkursu:
• rozwijanie i pogłębianie u uczniów zainteresowań i pasji związanych z technologią informacyjno – komunikacyjną;
• wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
• popularyzacja wykorzystania technologii informatycznych w nauczaniu;
• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy;
• promowanie ambitnych i uzdolnionych uczniów;
• współpraca nauczycieli informatyki szkół podstawowych z terenu gminy.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn.
Kontakt: tel.: 22 729 81 66 e-mail: spnadarzyn@wp.pl , strona internetowa: www.spnadarzyn.pl

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych gminy Nadarzyn.
4. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap – eliminacje szkolne
II etap – finał gminny.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Szkoły zgłaszają swój udział do dnia 30 kwietnia 2014 r. na adres e – mail szkoły spnadarzyn@wp.pl
6. Terminy poszczególnych etapów konkursu:
• Etap szkolny – do 9 maja 2014 r.
- organizowany w poszczególnych szkołach; uczniowie po otrzymaniu od opiekuna testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną, indywidualnie udzielają odpowiedzi na pytania konkursowe;
- opiekun grupy konkursowej pełni nadzór nad poprawnym przebiegiem konkursu w danej szkole, czas pracy 45 min;
- do etapu gminnego przechodzą 3 osoby, które uzyskają największą liczbę punktów z eliminacji w danej szkole; warunkiem koniecznym jest zdobycie minimalnej ilości punktów, tj. 90 % rozwiązanego testu;
- w przypadku braku osób spełniających warunek konieczny z danej szkoły, komisja szkolna typuje do etapu gminnego jedną osobę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.
- informacja o zakwalifikowanych uczniach do II etapu gminnego konkursu do 12 maja przesłana na adres e-mail szkoły.
• Etap gminny –17 maja 2014 r. godz. 1000 (sobota)
- organizowany w Szkole Podstawowej w Nadarzynie - złożony z części praktycznej;
- ocena wykonania poszczególnych zadań na komputerze przez uczniów będzie nadzorowana i sprawdzana przez komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele informatyki z terenu gminy – każdą szkołę powinien reprezentować nauczyciel. Wyniki konkursu wytypują „Mistrza komputera”.
Eliminacje konkursowe na etapie gminnym przeprowadzone będą w formie praktycznej z wykorzystaniem komputera. Zadaniem uczestnika na tym etapie będzie rozwiązanie zadań wymagających wykorzystania:
• edytora tekstu i grafiki;
• arkusza kalkulacyjnego;
• języka programowania Logo.

Przebieg finału:
Uczniowie wykonują 6 zadań.
Każdy uczeń wykonuje zadania samodzielnie.
Czas pracy uczniów 90 minut.
Dla zwycięzców konkursu – trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
Wręczenie nagród odbędzie się na terenie szkół w terminie wyznaczonym przez komisję konkursową.

7. Wymagany zakres wiedzy:
konkurs obejmuje treści podstawy programowej z informatyki i zajęć komputerowych w szkole podstawowej i poszerza zagadnienia dotyczące:

- edytora tekstu i grafiki;
- arkusza kalkulacyjnego;
- sieci globalnej Internet;
- programowania w języku Logo;
- ogólnych zagadnień dotyczących budowy i sprzętu komputerowego.


Literatura:

• Jochemczyk, Kranas, Krajewska – Kranas, Samulska, Wyczółkowski Lekcje z komputerem podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej; wyd. WSiP
• Ewa Jabłońska – Stefanowicz, Anna Kijo Klik Plik Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej klasy IV – VI, Wydawnictwo Szkolne PWN

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.