X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23071
Przesłano:
Dział: Języki obce

Weather and holiday activities - scenariusz lekcji języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa: IVc SP nr 1 s Sokółce
Nauczyciel: Henryka Sarosiek

Podręcznik:
Starland I/Express Publishing
II etap edukacyjny

Unit 7a: ćwiczenia 5,6,7 , 7f: ćwiczenia;1,2,3

TEMAT LEKCJI:

Weather and holiday activities.
Pogoda i aktywności wakacyjne. Lekcja z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Cel ogólny: Doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania i mówienia.

Cele operacyjne ( szczegółowe ):

Wiadomości:
- utrwalenie poznanych słów i wyrażeń związanych z pogodą
- poznanie sposobów spędzania wakacji letnich i zimowych
- poznanie sposobów proponowania spędzania czasu wolnego podczas wakacji
- poznanie charakterystycznych cech 4 pór roku

Umiejętności:
- opisywanie pogody w podanych stolicach krajów europejskich
- zastosowanie czasowników: ‘go/ play/ make oraz do’ w poszczególnych wyrażeniach
- określanie częstotliwości wykonywania tych czynności podczas wakacji letnich i zimowych
- tworzenie krótkich dialogów – propozycji spędzania czasu podczas wakacji
- rozpoznawanie nastroju we fragmencie muzycznym
- uzupełnianie słów wiersza i wyszukiwanie w nim rymów
- czytanie wiersza

Cele wychowawcze:
- rozwijanie postawy aktywizującej uczniów podczas lekcji
- zwrócenie uwagi na praktyczne korzyści wynikające ze znajomości słownictwa i wyrażeń związanych z pogodą
- kształtowanie umiejętności aktywnej współpracy w parach i grupach
- kształtowanie umiejętności samooceny


METODY i FORMY PRACY: praca z całą grupą, praca indywidualna, praca w parach i zespołach dziewcząt i chłopców

MATERIAŁY: podręcznik, płyta CD, odtwarzacz, interaktywna tablica ebeam


PRZEBIEG LEKCJI:

Rozgrzewka ( 8 min. ):
Powitanie: pytania o samopoczucie, pogodę i dzień tygodnia
Sprawdzenie pracy domowej – pytania i odpowiedzi związane z pogodą w podanych stolicach europejskich

Zapoznanie z celami i tematyką lekcji.

1. Poznanie aktywności wakacyjnych ( 10 min. )
- uzupełnianie brakujących czasowników w podanych wyrażeniach
- ćwiczenia prawidłowej wymowy nowych wyrażeń
- sprawdzanie rozumienia wyrażeń
- określanie częstotliwości i sposobów spędzania czasu podczas wakacji letnich i zimowych
- proponowanie sposobu spędzania czasu wolnego ( praca w parach )
- odgrywanie krótkich dialogów na forum klasy

2. Poznanie charakterystycznych oznak 4 pór roku ( 10 min. )
- wysłuchanie fragmentu muzycznego i opisanie odczuwanych emocji
- uzupełnienie brakujących słów w wierszu i sprawdzenie z nagraniem
- nauka poprawnego czytania wiersza
- wyszukiwanie w wierszu rymujących się słów

3. Gra planszowa na tablicy interaktywnej utrwalająca poznany materiał w poprzednim rozdziale ‘The animal kingdom’ ( 15 min. )
- uczniowie dzielą się na 2 teamy, kolejno podchodzą do tablicy, kręcą bączkiem i zdobywają punkty dla swojej drużyny; wygrywa drużyna, która jako pierwsza ukończy grę

Podsumowanie ( 2 min )
- zadanie pracy domowej – nauczenie się wiersza i podjęcie próby jego przetłumaczenia

Lekcję opracowała i poprowadziła: Henryka Sarosiek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.