X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23041
Przesłano:
Dział: Języki obce

There are seven bedrooms in my house - lekcja otwarta dla nauczycieli

Scenariusz lekcji

Prowadząca: Patrycja Hutnik
Klasa IV b
Data: 29.11.2012 r.
Dział programu: My home.
Temat lekcji: There are seven bedrooms in my house.
Czas: 45 min.

Tematyka zajęć:
Moj dom- nazwy pomieszczeń
Przyimki miejsca
Wyrażenia- there is/ there are

Cele lekcji:
ogólne:
- utrwalenie słownictwa poznanego na lekcjach poprzednich
- kształcenie umiejętności zastosowania poznanego słownictwa w ćwiczeniach
- doskonalenie zasad wmowy i pisowni
- utrwalenie przyimków miejsca
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

szczegółowe:
Uczeń:
- zna wyrażenia there is/ there are oraz potrafi je zastosować
- czyta ze zrozumieniem tekst
- odpowiada na pytania
- zna pomieszczenia znajdujące się w domu
- potrafi powtórzyć poprawną wymowę słówek
- potrafi zastosować poznane słownictwo w ćwiczeniach
- potrafi wymienić przyimki miejsca
- współdziała w grupie

Środki dydaktyczne:
- książka
- zeszyt
- karty pracy
- plansze dydaktyczne
- płyta CD
- projektor multimedialny
- komputer
- rekwizyty- kapelusz, kostka

Metody pracy:
- pogadanka
- działania praktyczne
- praca z książką

Formy pracy:
- grupowa zróżnicowana
- indywidualna jednolita


Przebieg lekcji:
I . Część wstępna:
1. Powitanie uczniów
2 . Sprawdzenie pracy domowej.
3. Podanie tematu i celów lekcji.

II. Część właściwa:
1.Piosenka „My castle”- uczniowie śpiewają piosenkę wykonując odpowiednie gesty. Po zaśpiewaniu nauczyciel zadaje krótkie pytania:
a) What kind of words were in the song?
b) What is the song about?
c) Is there a swimming pool?
2. Czytanie tekstu ze zrozumieniem- ćw.1 str.30 (k) oraz wykonanie ćw.2 na str.31 (prawda/fałsz).
3. Podział uczniów na grupy- przedstawiciel każdej grupy losuje 4 karty obrazkowe, następnie uczniowie mają 5 minut na podpisanie obrazka właściwym wyrazem pasującym do obrazka. Prezentacja wyników grupy na tablicy ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność pisowni. Odczytanie podpisów pod obrazkami przez całą klasę.( Zwrócenie uwagi na poprawność wymowy).
4. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia utrwalającego nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu. Odczytanie nazw ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność pisowni. Nagrodzenie poprawności wykonanej pracy (+)

1. PUT THE CORRECT LETTERS:
B____L ____O_____Y
A____T____C
S_____A_____R______
G_____R_____E______
K_____T______H_____N
T____I____E____
B____D_____O_____M
H____L_____
G____R_____G_____
B_____S____M____N____ ( wklejenie wyrazów do zeszytu)

5. Ćwiczenie doskonalące znajomość przyimków miejsca- zabawa z kapeluszem i kostką.
6. Praca indywidualna.
Wykonaj ćw.2 na str. 25 w ćwiczeniówce wpisując wyrażenia There is/There are.
III .Część końcowa:
1. Podsumowanie zajęć:
Nauczyciel:
podsumowuje wyniki, zaangażowanie uczniów lub jego brak(+/-)
pyta o:
- napotkane trudności,
- które zagadnienia sprawiały najwięcej problemów, a które najmniej
- wyrażenie opinii o lekcji ( uzupełnienie ankiety przez uczniów)

Drogi uczniu !

Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz dzisiejszą lekcję języka angielskiego. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów. Ankieta jest anonimowa. Podkreśl wybraną odpowiedź, w innym przypadku uzupełnij ją.

1. W skali 1 – 6 dzisiejszą lekcję oceniam na :.........

2. Na lekcji:

A. Pracowałem intensywnie B. Nudziłem się

3. Rozumie wszystkie zagadnienia: TAK NIE

4. Nie rozumiem nadal........................................

2 . Zadanie i omówienie pracy domowej.

Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisz do zeszytu.

MAKE THE SNTENCES FROM THE PUZZLE:
1.ball/ in/garden/The /is/the/
Piłka jest w ogrodzie.
........................................
2. chair/ next to/The/ is/desk/the/
Krzesło jest obok biurka.
........................................
3. bed/is/computer/The/ on/the/
Komputer jest na łóżku.
........................................
4. is/bookcase/wall/The/behind/the/
Regał na książki jest za ścianą.
........................................
5. in front of/house/The/is/bin/the/
Kosz jest przed domem.
........................................
6. mobile phone/ table/under/The/is/the/
Telefon komórkowy jest pod stołem.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.