X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23026
Przesłano:

Zima jako jedna z pór roku - konspekt zajęć rewalidacyjnych

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
Uczeń : gimnazjum z upośledzeniem w stopniu lekkim
Czas trwania: 60 minut
Temat: Zima jako jedna z pór roku
Główne obszary usprawniania:
·usprawnianie czytania ze zrozumieniem,
·usprawnianie percepcji wzrokowej,
·usprawnianie umiejętności matematycznych,
·usprawnianie myślenia przyczynowo-skutkowego
·usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Cele rewalidacyjne:
·kształcenie umiejętności płynnego czytania ze zrozumieniem,
·wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
·doskonalenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
·motywowanie, zachęcanie ucznia do aktywności i samodzielnego poszukiwania wiedzy.
Synteza wiadomości z różnych dziedzin:
·utrwalenie wiedzy o porach roku
·kształcenie umiejętności z języka polskiego i matematyki
·kształcenie umiejętności posługiwania się banknotami
Metody pracy: praktyczne działanie ucznia, asymilacji wiedzy, gry dydaktyczne.
Forma pracy: indywidualna
Środki dydaktyczne: tekst przewodni, karty pracy ucznia, kalendarz, banknoty i monety


Przebieg zajęć
1. Swobodna rozmowa z uczniem nawiązująca do tematu zajęć. Przypomnienie pór roku, bieżącego miesiąca i pory roku ( Uczniowi zadajemy pytania, pozwalajace stworzyć przyjaźn atmosferę. Pytamy jak się czuje, jak jest dzisiaj pogoda, czy lubi taka pogodę. Pytamy też jaka jest teraz pora roku i jaki jest miesiąc)
Realizowany cel
· Stworzenie pozytywnej atmosfery.
· Motywowanie do pracy.
· Zainteresowanie tematem zajęć.
· Wzmacnianie sfery emocjonalno-społecznej
2. Rozwiązywanie rebusów dotyczących ważnych dat w styczniu (Uczeń rozwiązuje rebusy, w których hasła to: nowy rok, , trzech króli, dzień babci )
Realizowany cel
Wzbogacanie wiedzy ogólnej oraz zasobu słownictwa
3. Wskazanie sportów zimowych
Realizowany cel
Wzbogacanie wiedzy ogólnej oraz zasobu słownictwa
4. Ciche i głośnie czytanie tekstu wiodącego tj. wiersza „Styczeń” . Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu. (Uczeń czyta wierszyk o tematyce zimowej, oraz podaje wyrazy przeciwstawne. Kończy zdanie: Lubię zimę (nie lubię zimy), ponieważ...)
Realizowany cel
·Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
· Sprawdzenie zrozumienia tekstu
5. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku (wyszukiwanie go w tekście) i wyrazach przeciwstawnych
·Uzupełnienie wiadomości z gramatyki (Uczeń wyszukuje w wierszu rzeczowniki i czasowniki )
Realizowany cel
Wzbogacanie zasobu słownictwa
6. Odczytywanie temperatury na termometrze i wskazywanie różnic między temperaturami (Uczeń na zaznaczyć na rysunku z termometrami odpowiednia temperaturę i odpowiada na pytania typu: o ile stopni cieplej było w poniedziałek niż w środę)
Realizowany cel
·Wzbogacanie wiedzy ogólnej
·Doskonalenie ogólnej sprawności rachunkowej
·Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz percepcji wzrokowej
7. Układanie SUDOKU (Uczeń mając cztery rodzaje obrazków po cztery sztuki: łyżwy, sanki, bałwan i narty ma je ułożyć tak, żeby żaden nie powtarzał się ani w rzędzie ani w kolumnie)
Realizowany cel
Doskonalenie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej
8. Kończenie opowiadania „Bałwanek i sarenka” (Uczeń czyta opowiadanie, a następnie z wycietych zdań musi dokończyć opowiadanie, żeby całość miała sens)
Realizowany cel
Usprawnianie myślenia
·pojęciowego i przyczynowo-skutkowego
·Wzbogacanie zasobu słownictwa
9. Rozwiązywanie zadania tekstowego ( Zadanie polega na tym, żeby uczeń wybrał produkty, którymi można zima nakarmić leśne zwierzęta, a następnie obliczył ile musiałby za nie zapłacić)
Realizowany cel
·Doskonalenie ogólnej sprawności rachunkowej
·Wzbogacanie wiedzy ogólnej
10. Podsumowanie pracy ucznia
Realizowany cel
Pochwała aktywności, zachęta i motywowanie do dalszej pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.