X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22986
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Projekt konkursu literackiego

Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny
„Polscy nobliści w limerykach”.
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas V-VI
szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Elblągu
zaprasza do udziału
w Konkursie Literacko-Plastycznym
pt. „Polscy nobliści w limerykach”
I. Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań literackich,
- wykorzystanie wiadomości nt. cech limeryku do tworzenia własnego utworu literackiego,
- zainteresowanie sylwetkami polskich laureatów Nagrody Nobla,
- rozbudzanie postawy twórczej,
- kształcenie wrażliwości literackiej i plastycznej,
- wyszukiwanie młodych talentów literackich.

II. Regulamin konkursu:
1. W konkursie uczestniczą uczniowie klas V-VI.
2. Uczniowie tworzą własne, oryginalne tomiki zawierające zbiór limeryków i wykonują do nich oprawę plastyczną- ilustracje związane z poszczególnymi utworami .
3. Uczestnik konkursu tworzy po jednym limeryku na temat każdego z polskich noblistów ( razem 6 utworów ).
4. Tematyka limeryków np. życie, twórczość, osiągnięcia, ciekawostki , anegdoty z życia polskich laureatów Nagrody Nobla.
5. Ocenie podlegać będzie : oryginalność utworów, zgodność z zasadami tworzenia wskazanego gatunku literackiego, szata graficzna zbioru, poprawność językowa, interpunkcyjna i ortograficzna oraz walory literackie.
6. Maksymalnie 5 tomików spośród wszystkich prac uczniów klas V-VI danej szkoły – prosimy przesłać w terminie
do 23 maja 2014 roku na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 18
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
z dopiskiem: Konkurs Literacko-Plastyczny „Polscy nobliści w limerykach”.
7. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę tylko 5 prac
z każdej szkoły. Aby nie przesyłać większej ilości prac niż ustala regulamin konkursu, proponuje się przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne.
8. Uwaga : tylko jeden uczeń może być autorem pracy .
9. Praca powinna zawierać na ostatniej stronie opis: imię
i nazwisko autora , wiek ; adres , telefon i e mail szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela . Prosimy o bardzo wyraźne pismo.
10. Strony książeczki powinny być ponumerowane.
11. Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
12. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2014 roku.
13. Uroczystość wręczenia nagród połączona będzie z wystawą prac i częścią artystyczną.
14. Na rozdanie nagród zapraszamy zwycięzców wraz
z opiekunami - nauczycielami przygotowującymi uczniów do konkursu .
15. Zwycięzcy konkursu powiadomieni będą oddzielnym pismem.
16. Prace konkursowe nie będą zwracane .
III. Forma pracy:
1. Praca powinna być w formie książeczki - zbioru limeryków.
2. Ilość i wielkość kartek nie jest ograniczona.
3. Pierwsza strona to okładka zawierająca informację o autorze i tytule zbioru.
4. Technika ilustracji – dowolna.
5. Opis pracy powinien znaleźć się na dodatkowej, ostatniej stronie książeczki ( imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisk nauczyciela).

Zapraszamy do udziału !
Organizatorzy:
Agnieszka Michalska, Anna Rusińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.