X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22980
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wir wiederholen - powtórzenie wiadomości. Scenariusz lekcji powtórzeniowej z języka niemieckiego. Czas przeszły Perfekt

SCENARIUSZ
LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

Temat: Wir wiederholen – powtórzenie wiadomości

Poziom: klasa II gimnazjum
Czas trwania: 45 minut

Cele lekcji:
- Uczniowie potrafią współpracować na lekcji z nauczycielem i innymi uczniami
- potrafią utworzyć formę czasu przeszłego Perfekt czasowników regularnych, nieregularnych i mocnych
- umieją odmieniać czasowniki posiłkowe oraz prawidłowo stosuje je w zdaniach
- doskonalą umiejętność mówienia, czytania i pisania w języku niemieckim
- rozumieją stawiane im pytania i polecenia
- tworzą własny tekst w czasie Perfekt

Metody pracy: praca w zespołach, z całą grupą i indywidualna
Materiały i pomoce dydaktyczne: historyjka obrazkowa „Vater Und Sohn”, krótki film, projektor podłączony do komputera, słowniki
Przebieg lekcji
1. Czynności organizacyjne
2. Wprowadzenie
Podanie tematu lekcji, krótkie powtórzenie, sprawdzenie zadania domowego.
3. Realizacja tematu lekcji
- Podział grupy na 3 zespoły, każdy zespół otrzymuje zestaw czasowników, które należy dopasować do imiesłowów czasu przeszłego. Grupa, która uczyni to najszybciej, otrzymuje plusy. Po wykonaniu zadania uczniowie odczytują bezokoliczniki i imiesłowy
- Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują w każdej grupie historyjki obrazkowe „Vater und Sohn” oraz kartki. W grupie piszą, co zdarzyło się na pierwszym obrazku, następnie zaginają kartkę, żeby ich tekst nie był widoczny i podają następnej grupie, na otrzymanej kartce poprzedniej grupy opisują kolejny obrazek i postępują jak wcześniej. Gdy opisane są wszystkie obrazki, przedstawiciele grup odczytują historyjki
- Nauczyciel odtwarza krótki film bez dźwięku, następnie uczniowie w grupach dyskutują co przedstawiał ten film, zapisują na kartkach krótkie stwierdzenia, ewentualnie próbują odtworzyć scenkę z własnym tekstem
- Uczniowie otrzymują karteczki z równoważnikami zdań, z których powinni jak najszybciej po kolei układać zdania w czasie Perfekt, pozostali czuwają, aby zdania były poprawne. W czasie, gdy uczniowie układają zdania, włączona jest „bomba”, która w pewnym momencie wybucha. Uczeń, przy którym wybuchnie, otrzymuje karteczkę jako znak przegranej w danej rundzie.
4. Podsumowanie pracy na lekcji, zakończenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.