X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22928
Przesłano:
Dział: Języki obce

Weather - konspekt zajęć z języka angielskiego

Prowadzący: Katarzyna Adamska
Klasa: 3b
Poziom: A2
Liczba uczniów: 24
Temat: The weather - opisywanie stanów pogodowych.
Czas trwania: 45 min.
Cel ogólny: zapoznanie uczniów z wyrażeniami opisującymi stany pogodowe
Cele szczegółowe:
-poznawanie słownictwa
-ćwiczenie umiejętności mówienia, słuchania i pisania
-utrwalanie konstrukcji „What’s the weather like?”
-nauka i utrwalanie piosenki „What’s the weather like?”
-utrwalanie słownictwa i konstrukcji poznanych na ostatniej lekcji
-stymulowanie ucznia do podejmowania wysiłku i osiągania coraz wyższych ocen podczas lekcji
-docenianie wysiłku ucznia włożonego w pracę na lekcji poprzez zastosowanie stempelków za poprawną wypowiedź podczas lekcji oraz plusów lub oceny
Słownictwo i funkcje językowe: it’s cold, it’s windy, it’s hot, it’s rainy, it’s cool, it’s sunny, it’s warm, it’s snowy, “What’s the weather like today?”.
Środki dydaktyczne: tablica, kolorowe karty, karta pracy, CD, magnetofon.
Przewidywane problemy: uczniowie mogą mieć problemy z wymową, ze zrozumieniem nowych zwrotów, z pracą w grupie/parze, z koncentracją uwagi. Problemy wychowawcze z niektórymi uczniami.
Rozwiązania przewidywanych problemów: nauczyciel będzie zachęcał uczniów do odpowiedzi na pytania (utrwalanie wymowy i struktur językowych); nauczyciel wyjaśni nowe słowa i zwroty; uczniowie wykonujący polecenia nauczyciela zostaną nagrodzeni plusami, stempelkami lub oceną za pracę na lekcji.

I) ROZGRZEWKA (5 min.)
W celu powtórzenia konstrukcji poznanej podczas ostatnich zajęć nauczyciel formułuje polecenia w języku angielskim, a uczniowie je wykonują.
Pomoce naukowe : kolorowe karty
Typ interakcji: N - U

II) WPROWADZANIE POJĘĆ (10-15 min)
1.Nauczyciel pyta uczniów o ich ulubione pory roku. A następnie prosi uczniów o dopasowanie znajdujących się na tablicy obrazków ze stanami pogodowymi do poszczególnych pór roku.
2.Uczniowie utrwalają wymowę powtarzając za nauczycielem poszczególne wyrażenia.
3.Uczniowie otrzymują notatkę do wklejenia w zeszycie. Notatka przedstawia polsko-angielską wersję nowopoznanych wyrażeń.

Pomoce naukowe : kolorowe karty, obrazki, karta pracy, zeszyt przedmiotowy
Typ interakcji: N – U, praca indywidualna

III) UTRWALANIE WIADOMOŚCI (10-15 min.)
1.Nauczyciel utrwala zwroty zadając uczniom pytania o ich ulubioną pogodę, np.“What kind of weather do you like?” Odp. “I like cold and snowy weather.”
2.Nauczyciel zapoznaje uczniów z pytaniem o pogodę: ”What’s the weather like today?”. Uczniowie zapisują pytanie w zeszycie, a także udzielają odpowiedzi.
3.Nauczyciel proponuje różnym uczniom poprowadzenie prognozy pogody.

Pomoce naukowe : kolorowe karty, obrazki, karta pracy, zeszyt przedmiotowy
Typ interakcji: N - U

IV) ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
1.Uczniowie otrzymują kartę pracy ze słowami piosenki. Ich zadaniem jest uzupełnienie luk właściwymi wyrazami. Uczniowie sprawdzają odpowiedzi z kolegą z ławki.
2.Gra w kalambury. Wybrani uczniowie poprzez gesty i mimikę starają się zobrazować wybraną pogodę, a pozostali uczniowie odgadują hasło.
3.Uczniowie rozwiązują krzyżówkę. Osoba, która jako pierwsza rozwiąże krzyżówkę sprawdzającą znajomość nowych wyrażeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Pozostali uczniowie za poprawne rozwiązanie zadania otrzymują plusy (umowny znak stosowany podczas lekcji). Podczas wykonywania tego zadania uczniowie nie korzystają z zeszytu.
4.Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonują mapę językową. Do hasła „it’s sunny” dzieci dołączają kolejne wyrażenia, które kojarzą im się ze słoneczną pogodą, poszerzając mapę o jak największą liczbę zwrotów. Zadanie jest wykonywane wspólnie na tablicy.

Pomoce naukowe : CD, karta pracy, kartki z hasłami, karta pracy, tablica
Typ interakcji: praca indywidualna, U-U, N – U, praca zespołowa

V) ZADANIE DOMOWE
Uczniowie wykonują w domu „mind map” (mapę myśli) do hasła „it’s cold”. Najbardziej kreatywni uczniowie zostaną ocenieni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.