X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22903
Przesłano:

Konspekt zajęć wiosennych dla dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Obszary z Podstawy Programowej:

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i tańce.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Treści programowe: „W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego”. JUKA s. 30, 39, 40.

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna

Zakres treści: Zależności w świecie przyrody
Zamierzone osiągnięcia dzieci. Poziom I
– rozpoznaje wybrane ekosystemy, np. łąka,

Edukacja artystyczna.

Zakres treści: PLASTYKA Elementy wiedzy o sztuce
Zamierzone osiągnięcia dzieci. Poziom I
– rozpoznaje barwy podstawowe, tworzy kompozycje półprzestrzenne,

Zakres treści: Aktywność twórcza
Zamierzone osiągnięcia dzieci. Poziom I
– stosuje różne techniki: malowanie palcami na dużym formacie,

Zakres treści: Działania twórcze
Zamierzone osiągnięcia dzieci. Poziom I
– interpretuje ruchem opowieści ruchowe przy muzyce,

Zakres treści: Formy muzyczne: śpiew i ćwiczenia mowy, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, słuchanie muzyki
Zamierzone osiągnięcia dzieci. Poziom I
- uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem,

Temat tygodnia: „Na łące”.

Temat zajęć: „Zabawa plastyczno – badawcza „Kolorowa łąka”.

Cele dydaktyczne.
Poznawcze:
- poznanie sposobu powstawania koloru zielonego,
- utrwalanie wiadomości na temat wybranych owadów żyjących na łące: motyl, żaba,
biedronka,
- rozpoznawanie kolorów podstawowych,
Kształcące:
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez malowanie dłonią na dużym formacie,
- rozwijanie wyobraźni,
- rozwijanie myślenia przez odpowiadanie na pytania zadawane przez nauczyciela,
- rozwijanie wrażliwości muzycznej,
Wychowawcze:
- uwrażliwianie na piękno przyrody,
- współdziałanie w zabawie i podczas tworzenia pracy,
- budowanie przyjaznej i radosnej atmosfery.

Metody nauczania:

- czynne: metoda plastyczna- metoda zadań inspirujących, kierowanie własną aktywnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń,
- słowne: objaśnienia i instrukcje, aktywne słuchanie, metoda żywego słowa: opowiadanie, rymowanka, sposoby społecznego porozumiewania się,
- percepcyjne: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela,

Formy pracy:

- praca indywidualna,
- praca grupowa,
- praca zbiorowa,

Pomoce dydaktyczne: urządzenia do komunikacji (Base Trainer) odtwarzacz kompaktowy, płyty CD, dzwoneczek, strój Pani Wiosny, duży kosz , przymocowane do spinacza (do bielizny) sylwety: słońca, motyla, biedronki, żaby, żółte krążki, sylwety kwiatów i koszyczki w kolorze czerwonym, żółtym i niebieskim, opaski z symbolami motyla, frotki z kolorowymi chusteczkami, sylwety żabek z zielonej pianki, zielony materiał kreacyjny, kamyki, niebieska miska, wiatraczek-biedronka, folia malarska lub cerata, fartuszki ochronne, brystol, farba klejowa w kolorze żółtym i niebieskim, miski na farbę, kolorowe skrawki pociętej bibuły, sylwety do pracy plastycznej: słońca, motyli, biedronek, żab, ręcznik papierowy, babeczki, kolorowa posypka, łyżeczka, talerzyki.

Przewidywany czas: ok 50 min..


Przebieg zajęć.

I Część Wstępna.

Nauczyciel ubrany na zielono.
W koszyku – sylwety z przymocowanym spinaczem: słońce, kwiat, motyl, biedronka, żaba.
(ściany, meble, okna sali przedszkolnej oklejone sylwetami kwiatów)

1.Wprowadzenie – zaproszenie do wspólnej zabawy.

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel (dzwoni dzwoneczkiem) mówiąc: „Czy słyszycie? Co to, co to? Słyszę dźwięk dzwoneczka. Kto to, kto to?” (zakłada zielony kapelusz przystrojony kwiatami) Odpowiada: „Jestem Pani Wiosna ciepłe słońce wam przyniosłam, całą łąkę kwiatów i śpiewanie ptaków.
Pobawicie się ze mną...?W koszyku mam niespodzianek bezliku!” „Kto chce się ze mną bawić, niech zadzwoni dzwoneczkiem”.

Czynności dziecka (odpowiedzi)
Dzieci wyrażają zgodę za pomocą uderzenia w dzwoneczek.

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- wyraża zgodę,
- wydobywa dźwięk uderzając ręką w dzwoneczek.

II Część Właściwa.

1.Zabawa rozwijająca um. dostrzegania wznoszenia się i opadania linii melodycznej „Słonko wschodzi i zachodzi”.

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel opowiada: „Na łące pojawiło się słoneczko”. Wyjmuje z kosza sylwetę słońca i przypina ją do uchwytu kosza, śpiewa piosenkę na kolejnych dźwiękach gamy ilustrując żółtym krążkiem, jak melodia wznosi się i opada. Następnie zachęca dzieci do naśladowania.

„Słonko wschodzi coraz wyżej,
a zachodzi coraz niżej”.

Czynności dziecka (odpowiedzi)
Dzieci otrzymują żółte krążki imitujące słoneczka, przykucają i powoli, zgodnie z tekstem, podnoszą się, a następnie opadają do przysiadu.
Dzieci nie chodzące podnoszą i opuszczają ręce.

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- ilustruje ruchem opadanie i wznoszenie się linii melodycznej,

2. Zabawa dydaktyczna „Zgubione kwiaty”.

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel prezentuje sylwetę kwiatka i przypina ją do uchwytu kosza -opowiada: „Kiedy do was szłam pogubiłam kolorowe kwiaty”. Proponuje, aby dzieci rozejrzały się po całej sali i pomogły pozbierać zagubione kwiaty, a następnie umieściły je w właściwych koszyczkach (wg wskazanego koloru). Ustawia koszyczki na stole. Zadaje pytania: Jaki kolor ma ten kwiat?

Czynności dziecka (odpowiedzi)
Dzieci zdejmują kwiaty ze ścian i umieszczają w koszyczkach według kolorów.
Dzieci mniej sprawne dotykają kwiatów, podejmują próby zdejmowania i przenoszenia kwiatów.
Dzieci odpowiadają na pytanie za pomocą urządzenia Base Trainer.

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- segreguje kwiaty według kolorów: żółty czerwony, niebieski,

3. Improwizacja ruchowa „Motylki” do muzyki instrumentalnej.
„Kołysanka”. (R. Schumann)

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel wyjmuje z kosza sylwetę motyla i przypina do uchwytu. Opowiada: „Na łąkę przyleciał motylek i zaprasza was do tańca”. Wręcza dzieciom opaski i „skrzydełka”, proponuje ruchy przy muzyce: wymachy rękoma w prawą i lewą stronę, obrót wokół własnej osi z rozłożonymi ramionami, swobodne pląsy.

Czynności dziecka (odpowiedzi)
Dzieci zakładają opaski z sylwetą motyla na głowę i „skrzydełka” (kolorowe chusteczki przywiązane do frotki) na oba nadgarstki. Tańczą naśladując ruchy nauczyciela.
(kolorowe chusteczki przywiązane do frotki)

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- wyraża muzykę ruchem

4. Zabawa z materiałem kreacyjnym do muzyki „Taniec żab” połączona z badaniem.

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel wyjmuje z koszyka sylwetę żaby i przypina do uchwytu kosza. Wyjaśnia, że:
„W zielonej trawie ukryły się zielone żabki. Żabki chcą poskakać razem z nami”.
a) Rozkłada materiał i proponuje zabawę przy muzyce: podskakiwanie żabek (podrzucanie tkaniny), ślizganie się żabek (podnoszenie i opuszczanie przeciwległych brzegów tkaniny), usypianie żabek ( kołysanie tkaniną).
b) Następnie proponuje, aby dzieci usiadły na tkaninie, wzięły żabki do ręki, prezentuje odgłos żaby i prosi dzieci o powtórzenie. Nauczyciel zadaje pytanie:
Jaki kolor ma żabka?
c) Nauczyciel wyjaśnia: „Teraz sprawdzimy, czy nasze żabki potrafią pływać, czy toną”. (wnosi niebieską miskę z wodą). Wrzuca kamyk do wody i zaprasza kolejno dzieci, aby zrobiły to samo. Komentuje: „Kamyk zatoną- sprawdźmy czy nasze żabki potrafią pływać, czy toną” . Proponuje, aby dzieci przeniosły żabki do wody.

Czynności dziecka (odpowiedzi)
a) Dzieci z pomocą nauczyciela rozkładają materiał, na którym znajdują się zielone sylwety żabek, podrzucają materiałem tak, aby żabki podskakiwały, podnoszą i opuszczają tkaninę, kołyszą. Kiedy muzyka cichnie układają tkaninę na podłodze i na niej siadają.
b) Dzieci biorą żabkę do rękę, oglądają i naśladują głos żaby - kum, kum, kum. Odpowiadają na pytanie ( za pomocą urządzenia Base Trainer).
c) Dzieci słuchają plusku wody, dotykają wody, kolejno wrzucają kamyki do wody, następnie delikatnie przenoszą żaby do „stawu”. Obserwują unoszące się na wodzie żabki.

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- słucha muzyki,
- manipuluje materiałem,
- naśladuje głosem żabę,
- wie, że żaba pływa,

5. Masaż relaksacyjny do rymowanki „Spacer biedronki”.

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel wyjaśnia. „Na łąkę przyleciała biedroneczka mała.” Przypina sylwetę biedronki do uchwytu kosza. Następnie prezentuje „wiatraczek- biedronkę”, proponuje, aby dzieci pokazały jak biedronka lata – dmucha na wiatraczek.
Nauczyciel ponownie opowiada: „Biedronka zmęczyła się lataniem, postanowiła pobawić się na trawie”, zadaje pytanie: „Komu pomasować plecki”? Wykonuje masaż na placach chętnego dziecka zgodnie z tekstem rymowanki. Proponuje, aby dzieci pomasowały plecy nauczycielowi.

Czynności dziecka (odpowiedzi)
Dzieci dmuchają na wiatrak, bądź wprawiają go w ruch ręką.
Dzieci kładą się na brzuchu i słuchają rymowanki. Chętne dziecko wykonuje masaż na plecach nauczyciela zgodnie z recytowana przez niego rymowanką.

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- dmucha,
- odpręża się i relaksuje podczas masażu,

6. Zabawa plastyczno – badawcza „Kolorowa łąka”.(praca grupowa)

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel wyjaśnia: „Teraz namalujemy kolorową łąkę”.
a) Nauczyciel rozkłada na podłodze biały brystol przyklejony do folii malarskiej. Pokazuje na tacy malarskiej sposób otrzymania zielonego koloru, komentuje działanie: „Musimy dokładnie wymieszać rączkami żółtą i niebieską farbę. Popatrzcie - powstał zielony kolor”.
Następnie Dzieci otrzymują w miskach farbę klejowa w żółtym i niebieskim, kolorze.
b) Nauczyciel opowiada: „Namalowaliśmy zieloną trawę, niech nasza łąka stanie się kolorowa, posiejemy kolorowe kwiaty ( pocięte skrawki bibuły), przykleimy żółte słoneczko, zielone żabki, czerwone biedronki i kolorowe motyle”.
Dzieci otrzymują: w pojemniku kolorowe pocięte skrawki bibuły, na tacy sylwety: słońca, motyli, biedronek, żabek.
Nauczyciel prosi o wskazanie żółtego słońca, czerwonej biedronki,...
podsumowuje zabawę słowami:
„O, jaka kolorowa łąka!

Dzieci mniej sprawne – otrzymują tace malarskie z nałożoną farbą klejową.

Czynności dziecka (odpowiedzi)
Dzieci zakładają fartuszki ochronne. Dłońmi rozprowadzają obie farby na brystolu, mieszają i obserwują jak powstaje kolor zielony.
Dzieci sypią pociętą kolorową bibułę i przyklejają sylwety: słońca, motyli, żabek, biedronek.
Wskazują wymienioną sylwetę.
Po zakończeniu myją ręce i porządkują miejsce pracy.

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- maluje dłońmi,
- obserwuje powstawanie i tworzy zielony kolor,
- rozpoznaje podstawowe kolory,

III Część Końcowa.

1. Weryfikacja zdobytych wiadomości

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel ustawia kosz z przypiętymi do uchwytu sylwetami na stole i opowiada: „Zbliża się noc i słoneczko idzie już spać” zadaje pytania: Gdzie jest słońce,...? „Spać idą kwiatki, biedronka, motylek i żabka”

Czynności dziecka (odpowiedzi)
Dzieci zdejmują wymienioną sylwetę z uchwytu i wrzucają do kosza.

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- rozpoznaje sylwetę słońca, kwiatka, motyla, żaby, biedronki,

2. Motywowanie do dalszej pracy „Wiosenne babeczki”.

Czynności nauczyciela (pytania)
Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspólną zabawę, nagradza brawami oraz niespodzianką w formie babeczek, wyjaśnia: „Babeczki są smutne, ozdobimy babeczki - będą kolorowe i wiosenne”

Czynności dziecka (odpowiedzi)
Dzieci dekorują babeczki kolorową posypką, wąchają i degustują.

Cele operacyjne dziecko potrafi (samodzielnie lub z pomocą):
- odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.