X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22866
Przesłano:
Dział: Logopedia

Różnicowanie artykulacji głosek [sz] – [s], utrwalanie w izolacji, sylabach, paronimach i połączeniach dwuwyrazowych

Czas trwania: 30 min

Forma pracy: indywidualne

Cel ogólny: utrwalanie prawidłowego różnicowania artykulacji głosek [sz] i [s];

Cele operacyjne/dziecko:
• poprawnie wykonuje wdech i wydech;
• zwiększa pojemność płuc w trakcie głębokich wydechów;
• prawidłowo reaguje na sygnały słowne, dźwiękowe, wzrokowe;
• poprawnie wykonuje „gimnastykę buzi i języka”;
• różnicuje natężenie głosu;
• poprawnie wykonuje poszczególne ruchy ciała;
• nie ma trudności w przekraczaniu linii środkowej ciała;
• poprawnie różnicuje słuchowo dźwięki opozycyjne [sz] – [s];
• utrwala prawidłową wymowę głosek [sz], [s];

Cel wychowawczy:
• przestrzega zasad obowiązujących podczas zajęć (uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela; czeka na swoją kolej wypowiadania się, stara się współdziałać, grzecznie zwraca się do nauczyciela);

Metody:
• wizualna;
• zabawowa;
• aktywizująca;
• słowna;
• naśladownictwa;
• ćwiczeń praktycznych;
• rytmogesty.
• elementy metody Dennisona;

Środki dydaktyczne:
• papierowe płatki kwiatów;
• słomki;
• szablon łąki z krokusami;
• wiersz „Wiatr i wąż” E.M.Skorek;
• wstążka;
• pluszowy wąż;
• materiał obrazkowy z głoskami [sz], [s];
• lustro.


Przebieg:
1. Powitanie – uświadomienie celu zajęć.
2. „Wiosenne kwiaty” – ćwiczenia oddechowe – dziecko za pomocą słomki układa papierowe płatki na szablonie z wiosennymi kwiatami (krokusy).
3. „Literkowa postać” – ćwiczenie fonacyjne; dziecko ruchami ciała obrazuje samogłoski z jednoczesną fonacją (e – o; u – i).
4. Usprawnianie narządów artykulacyjnych w połączeniu z usprawnianiem motoryki dużej i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej:
- wysuwanie języka, cofanie go w głąb jamy ustnej z jednoczesnym odciąganiem
i przyciąganiem rąk;
- język do góry – ręce do góry, język do dołu – ręce do dołu;
- „myjemy sufit” z jednoczesnym chodzeniem na palcach;
- „myjemy podłogę” z chodzeniem na piętach;
- ruchy okrężne języka po zębach, wargach z jednoczesnym wykonywaniem ruchów okrężnych ręką lewą/prawą, nogą lewą prawą;
- uśmiech – rozchylanie warg.
5. Słuchowe różnicowanie głosek [sz] – [s] – dziecko uważnie słucha recytowanego przez nauczyciela wiersza „Wiatr i wąż” E.M.Skorek; gdy słyszy szum wiatru macha wstążką, gdy syk – głaszcze pluszowego węża.
Szumi wiatr, szumi wciąż:
- szszsz...szszsz...
A tu głośno syczy wąż:
- sss....sss....
Wiatr piosenkę nową szumi:
- szszsz....szszsz...
Lecz syk węża szum ten tłumi:
- ssss....ssss....
Zdenerwował się aż wąż:
- Czy mam szumu słychać wciąż?!
Przecież pięknie syczę sam,
teraz ja tu koncert dam!
- Ssss.
6. Przypomnienie układu artykulacyjnego głosek [sz] (język przy górnym dziąśle, usta
w dzióbek), [s] (język za dolnymi zębami, usta uśmiech).
7. Różnicowanie głosek [s] [sz] w wyrazach dźwiękonaśladowczych:
a) Powiedz jak syczy wąż: ssssssssss...
b) Kiedy wieje wiatr, to słyszymy : szszsz...
c) Jaki dźwięk słychać, gdy powietrze schodzi z piłki: ssssssss
d) Jak szumi morze? Powtórz ten dźwięk : szszsz
8. Różnicowanie głosek [s] – [sz] w wyrazach – dziecko powtarza wyrazy za nauczycielem, a następnie dzieli na sylaby:
stróż, strzał, szosa (szo-sa), Staszek (Sta-szek), krzesło (krze-sło), kosa (ko – sa), pasuszek (pa – stu – szek), przesyłka (prze – sył – ka), maszynista (ma – szy ni – sta).
9. Różnicowanie głosek [sz] – [s] w parach wyrazów – dziecko powtarza jak echo nazwy ilustracji (stara szopa, slawny piłkarz, sztywny pasek, szeroka sukienka, słony pasztet, słodka szarlotka, wysuszona sałata, smakowita szynka, satynowe szorty, pusta szklanka, stara szabla, puszka fasoli, splątane sznurowadła, słodkie gruszki, szeroki pas, stara szufla, itp.).
10. Podsumowanie zajęć – pochwała słowna za wykonaną pracę, przekazanie zadania do domu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.