X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22861
Przesłano:

Prędkość w matematyce - konspekt lekcji w kl. 6

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEMAT: Prędkość

1) CELE EDUKACYJNE

a) ogólne:
- znajomość przez uczniów symboli drogi, prędkości i czasu,
- znajomość przez uczniów wzoru na obliczanie prędkości,
- obliczanie prędkości w zadaniach tekstowych,

b) szczegółowe – uczeń umie:
- stosować symbole drogi, prędkości i czasu do zapisywania wzorów i wypisywania danych z zadań,
- stosować wzór na obliczenie prędkości,
- wymienić jednostki prędkości,

c) wychowawcze – uczeń rozwija:
- zdolność koncentracji uwagi i wyciągania wniosków,
- poprawny język matematyczny.

2) Metody pracy:

a) objaśnianie,
b) doświadczenie,
c) dyskusja,
d) rozwiązywanie zadań.

3) Środki dydaktyczne:

a) tablica, kreda, gąbka, tablica interaktywna,
b) podręcznik: „Matematyka z plusem”
c) zeszyt ćwiczeń „Matematyka 6, Liczby i wyrażenia algebraiczne”
d) zeszyt przedmiotowy,

4) Formy pracy:

a) indywidualna,
b) zbiorowa.

5) Czas: 45 min.


PRZEBIEG LEKCJI

1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.

2. Sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego.

3. Podanie tematu lekcji: Prędkość.

Nauczyciel przypomina symbole literowe drogi, prędkości i czasu. Zapisuje na tablicy wzór na drogę poznany na wcześniejszej lekcji. Uczniowie omawiają wzór, podając jednostki drogi i sposób obliczania.
Następnie nauczyciel wybiera troje uczniów, którzy będą brać udział w doświadczeniu.
Jeden z uczniów mierzy drogę, która będzie potrzebna do doświadczenia. Drugi uczeń przygotowuje stoper i kartkę, na której będzie zapisywał czas.
Doświadczenie polega na puszczeniu samochodzika po wyznaczonej trasie. Jeden uczeń popycha samochodzik, a drugi uczeń bada czas przejazdu samochodzika. Każdorazowo samochodzik jest popchnięty szybciej lub wolniej. Uczniowie dyskutują na temat wyników przeprowadzonego doświadczenia.

Następnie zastanawiają się wspólnie z nauczycielem, w jaki sposób można obliczyć prędkość samochodziku. Podają znane na co dzień jednostki i analizują je tworząc wzór.

Nauczyciel omawia wzór
V = S/t = S : t

V – prędkość [km/h], S – droga [km], t – czas [h]
a uczniowie zapisują go do zeszytów.

Nauczyciel omawia prezentację wyświetlaną na tablicy interaktywnej. Podaje przykłady wykorzystania prędkości i zadań o prędkości. Uczniowie zapisują schemat rozwiązywania zadań.
Uczniowie - ochotnicy rozwiązują na tablicy zadanie 1 i 2 str. 116 z podręcznika.
Nauczyciel podaje przykłady różnych jednostek, w jakich można wyrazić prędkość. Omawia, jak zamienić km/h na m/s lub inne jednostki.
Uczniowie próbują rozwiązać ćwiczenie 2 str. 55.

Krótkie podsumowanie pracy klasy.

4. Podanie oraz omówienie pracy domowej. Uczniowie zapisują do zeszytów.
Ćwiczenie 1 strona 55 – Zeszyt ćwiczeń
Zadanie 3 str. 116 orz zadanie 4 str. 117 – Podręcznik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.