X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22812
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ćwiczenia gramatyczne z użyciem czasu Past Simple i Past Continuous - lekcja powtórzeniowa

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy VI szkoły podstawowej.

1.Temat: Ćwiczenia gramatyczne z użyciem czasu Past Simple i Past Continuous – lekcja powtórzeniowa.

2.Podstawa programowa: podstawowe struktury gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do przeszłości; zasady wymowy i ortografii.

3.Cele szczegółowe:
a)uczeń zna zastosowanie czasu Past Simple i Past Continuous
b)uczeń potrafi zbudować zdania w wyżej wymienionych czasach
c)uczeń rozumie pojęcia: czasowniki regularne i nieregularne
d)uczeń zna formy przeszłe czasowników nieregularnych (II forma).

4.Cele sformułowane w języku ucznia:
a)będziesz potrafił/ła wyjaśnić użycie czasu Past Simple i Past Continuous
b)będziesz umiał/ła zastosować w zdaniach czas Past Simple i Past Continuous
c)będziesz umiał/ła odróżnić czasowniki regularne i nieregularne.

5.Cel wychowawczy:
a)wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji
b)budowanie motywacji do nauki języka angielskiego.

6.Pomoce dydaktyczne: podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Hot spot 3”, karty obrazkowe i wyrazowe przedstawiające sporty, tablica interaktywna: gry dydaktyczne (Irregular Past Simple Quiz Show; Sentence Monkey – Past Simple/Continuous), drewniane patyczki.

7.Metody:
a)naturalna
b)komunikacyjna
c)aktywne.

8.Zasady nauczania:
a)samodzielności
b)przystępności
c)efektywności.

9.Formy pracy:
a)praca indywidualna
b)praca grupowa.

10.Przebieg zajęć:

I.Wprowadzenie:

1.Przywitanie.
2.Przedstawienie uczniom tematu oraz celów lekcji w ich języku.


II.Prezentacja.

1.Nauczyciel utrwala z uczniami poznane w module 2 słownictwo (nazwy sportów):
- nauczyciel prezentuje słownictwo za pomocą kart obrazkowych, wybrani uczniowie nazywają poszczególne sporty
- gry dydaktyczne:
a)nauczyciel rozdaje uczniom karty obrazkowe przedstawiające poznane sporty. Następnie nauczyciel wymienia głośno nazwy sportów. Zadaniem ucznia trzymającego kartę jest wstać, kiedy usłyszy nazwę przedstawionego na jego obrazku sportu, a następnie pokazać obrazek pozostałym dzieciom.
b)nauczyciel zbiera od uczniów wszystkie karty i przymocowuje je do tablicy. Prosi jednego wylosowanego ucznia, aby podszedł do tablicy. Nauczyciel mówi uczniowi, żeby według jego instrukcji napisał liczby pod odpowiednim obrazkiem, np. „The 100-metre race is number one”. Podobnie postępuje z czterema pozostałymi kartami. Następnie zadaje pytania uczniom: „What’s number one/ two/ three/ four/ five?”
c)nauczyciel prosi uczniów, by otworzyli podręcznik na stronie 26 i samodzielnie wykonali zadanie 1. Po uzupełnieniu, uczniowie podchodzą do białej tablicy i uzupełniają brakujące litery w wyrazach pod obrazkami.

III. Praktyka.

1.Przypomnienie zastosowania czasów Past Simple i Past Continuous oraz wyjaśnienie pojęć czasowniki regularne i nieregularne przez uczniów (podanie przykładów).
2.Zapisanie tematu lekcji w zeszytach.
3.Praca uczniów z podręcznikiem:
- wykonanie ćwiczenia 2 na stronie 26 – wybrany uczeń odczytuje polecenie. Następnie uczniowie zapisują w zeszytach formę przeszłą nieregularnych czasowników (praca w parach). Po wykonaniu zadania, nauczyciel sprawdza jego poprawność.
- wykonanie ćwiczenia 3 na stronie 26 – wybrany uczeń odczytuje polecenie. Kolejni uczniowie czytają po jednym zdaniu i podają brakujące w tekście czasowniki nieregularne w czasie przeszłym prostym.
- wykonanie ćwiczenia 4 na stronie 27 – uczniowie przyglądają się obrazkowi, następnie wspólnie z nauczycielem uzupełniają brakujące czasowniki w czasie przeszłym ciągłym.
- uczniowie otrzymują od nauczyciela kartki zawierające 4 rozsypanki wyrazowe. Zadaniem uczniów jest zbudowanie z nich zdań twierdzących w czasie Past Simple i Past Continuous. Po odczytaniu zdań, uczniowie ustnie tworzą do zdań formę przeczącą i pytającą.

IV. Ewaluacja i podsumowanie.

1.Praca z tablicą interaktywną:
- gra dydaktyczna „Irregular Past Simple Quiz Show” - nauczyciel prosi wybranych uczniów do tablicy interaktywnej. Każda osoba losuje pytanie spośród 4 kategorii. Zadaniem ucznia jest poprawne udzielenie odpowiedzi (wskazanie formy przeszłej czasowników nieregularnych w określonym czasie).
- gra dydaktyczna „Sentence Monkey – Past Simple/Continuous” – poszczególni uczniowie podchodzą do tablicy i uzupełniają luki w zdaniach zawierających zarówno czas Past Simple i Past Continuous.
2.Zadanie pracy domowej – zadanie 6, strona 27 w podręczniku oraz zadanie 1, 2, 3 i 4, strona 19 w zeszycie ćwiczeń.
3.Podsumowanie lekcji – uczniowie dokańczają zdania nauczyciela:
„Z dzisiejszej lekcji utrwaliłam/utrwaliłem....”
„Z dzisiejszej lekcji powtórzyłam/powtórzyłem....”
„Przygotowując się do testu muszę poćwiczyć....”
„Przygotowując się do testu muszę zwrócić uwagę na....”
„Przygotowując się do testu muszę zapamiętać....”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.