X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22777
Przesłano:
Dział: Świetlica

Prezentacja multimedialna o Francji

Czas zajęć: 60 min.
Grupa wiekowa: 9 – 11 lat

Cel ogólny: poszerzenie wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej

Cele szczegółowe:

Uczeń:
• zna położenie geograficzne Francji;
• potrafi wymienić z jakimi państwami graniczy;
• zna stolicę kraju;
• umie narysować flagę;
• potrafi opisać ciekawe miejsca we Francji;
• potrafi scharakteryzować kuchnię francuską;
• potrafi wymienić nazwiska znanych Francuzów i kojarzy ich dzieła:
- kompozytorów,
-malarzy,
-pisarzy.

Cele wychowawcze:

Uczeń:
• potrafi współpracować w grupie;
• aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Metody pracy:

• wykład;
• pogadanka;
• prezentacja multimedialna.

Forma pracy:

• zbiorowa;
• grupowa;
• indywidualna.

Środki dydaktyczne:

• mapa Europy;
• zestaw multimedialny: komputer, projektor.


Przebieg lekcji:

1. Krótka pogadanka na temat Unii Europejskiej.

- Kiedy powstała Unia Europejska?

- Kiedy zaczęła się tworzyć?

(Powstała 1993 jako związek demokratyczny państw. Jest efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po II wojnie światowej. Marzenia o zjednoczonej Europie sięgają X wieku (tysiąc lat temu). Ówczesny cesarz Niemiec Otto III dążył do stworzenia imperium złożonego z krajów europejskich mających równe prawa. Niestety nie znalazł zrozumienia u współczesnych. Otto III żył bardzo krótko 22 lata i nie zrealizował swego marzenia.)

- Ile państw należy do UE?

- Jak wygląda flaga?

- Jakie jest motto UE?

- Kto 1 lipca 2011 przejął prezydencję w Radzie U E?

- Jaki utwór muzyczny jest hymnem jest hymnem Unii Europejskiej i kto jest jego autorem?

Wysłuchanie „Ody do radości”.

3. Prezentacja multimedialna wykonaniu trzech uczennic klasy IV.

4. Krótki wywiad z autorkami prezentacji przeprowadzony przez dzieci oraz nauczyciela.

5. Ocena prezentacji.

6. Podsumowanie: czego nowego dowiedzieliśmy się o Francji?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.