X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2276
Przesłano:

Scenariusz zajęć profilaktycznych - sztuka odmawiania w profilaktyce uzależnień

Cele i zadania:
- dostrzeganie wpływu nikotyny i alkoholu na organizm człowieka;
- wskazywanie przyczyn, dla których należy unikać towarzystwa palaczy oraz osób spożywających alkohol;
- rozwijanie postaw asertywnych;
- rozwijanie umiejętności efektywnego odmawiania;
- kształcenia postaw kreatywnych;
- umiejętność doboru argumentów i ich celowego przekazywania w liście intencyjnym;

Materiały: arkusze papieru, markery, brystol, ksero;

Formy i metody: praca w grupach, indywidualna i zbiorowa, metoda zajęć praktycznych z wykorzystaniem techniki dramy;

Przebieg zajęć:
1) Część wprowadzająca:
I. Zaangażowanie:
Prowadzący wita uczniów.
Wszyscy siadają w kole. Prowadzący rozdaje arkusze papieru i markery, prosząc o zapisanie na nich nazw/imion najbliższych uczniom osób (np. MAMA, TATA, WUJEK, BRAT, DZIADEK, KOLEGA).
Prowadzący prosi o podkreślenie określeń osób z otoczenia uczniów, którzy palą papierosy. Innym kolorem uczniowie podkreślają osoby, które piją alkohol.
2) Część główna:
II. Badanie i przekształcanie I:
Prowadzący pyta uczniów, co sądzą o paleniu papierosów.
Czy ktoś z ich bliskich chorował lub choruje przez to, że pali? Jakie choroby związane są z nałogiem palenia tytoniu?
Czy ktoś ich kiedyś częstował papierosem? Jak zareagowali?
Podobnie omawiany jest problem picia alkoholu.
Dlaczego ludzie palą i piją alkohol, chociaż wiedzą o szkodliwości nikotyny, substancji zawartych w papierosach oraz związków występujących w napojach alkoholowych?
Uczniowie dobierają się w grupy. Część grup przygotowuje scenkę dramową pt. „Ja i palacze” – uczniowie wyobrażają sobie, że znajdują się z zadymionym pomieszczeniu. Starają się pokazać swoje uczucia. Pozostali uczniowie przygotowują w grupach scenkę na temat: „Ja i spożywający alkohol” – wyobrażają sobie, że znajdują się wśród dorosłych pijących, zajętych sobą i alkoholem. Dążą do pokazania własnych uczuć.
III. Prezentacja:
Uczniowie prezentują przygotowane scenki.
IV. Badanie i przekształcanie II:
Prowadzący pyta kolejnych uczniów, kim byli w scenkach, gdzie się znajdowali, co robili, jak się czuli.
Uczniowie w grupach tworzą listę przyczyn, dla których należy unikać zadymionych pomieszczeń oraz towarzystwa pijących alkohol.
V. Prezentacja II:
Uczniowie prezentują przygotowane listy. Wspólnie wybieramy najważniejsze argumenty i zapisujemy na arkuszu brystolu.
VI. Badanie i przekształcanie III:
Prowadzący prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że znów są w zadymionym pomieszczeniu, gdzie czuć odór alkoholu i ktoś częstuje ich papierosami lub proponuje spróbowanie napoju alkoholowego. Jak należy odmawiać? Co powiedzieć? Jak się zachować? – Wspólnie sporządzany listę „Wskazówek dla mądrzejszych”.
Prowadzący prosi o przygotowanie scenek, w których jeden z uczniów proponuje zapalenie papierosa lub wypicie alkoholu, a drugi odmawia stosując się do wskazówek.
VII. Prezentacja III:
Uczniowie przedstawiają scenki.
Prowadzący pyta, kto najlepiej zastosował się do wskazówek, kto był najbardziej przekonujący, dlaczego? Czy uczniom udało się włączyć do dramy jakieś inne elementy? – Jeśli tak, uzupełniamy o nie listę wskazówek.
VIII. Badanie i przekształcanie IV.
Prowadzący prosi uczniów o napisanie listu do znajomej osoby, w której uczeń postara się ją przekonać, żeby przestała palić lub pić alkohol. Po zakończeniu pracy uczniów wybrane listy są odczytywane.

3) Część podsumowująca:
IX. Refleksja:
Wspólna ocena i samoocena - Który list był najbardziej przekonujący? Dlaczego? Jakie argumenty najlepiej trafiają do uczniów?
Prowadzący zbiera listy i prosi o powtórzenie zasad asertywnego odmawiania.
Na zakończenie zajęć prowadzący wykonuje kopie listy wskazówek i rozdaje je uczestnikom, dziękując za udział w zajęciach.

„WSKAZÓWKI DLA MĄDRZEJSZYCH”:
(przykład)

Gdy mówisz „nie” pamiętaj, żeby być:

- asertywnym
- odważnym
- zdecydowanym
- spokojnym
- pewnym siebie i własnych przekonań
- ..................

Mówiąc „nie” nie trzeba być:
- zarozumiałym
- agresywnym
- upartym
- krzykliwym
- przerażonym
- ..................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.