X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22709
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla uczniów o motywacji uczenia się

Ankieta dla uczniów na temat motywacji uczenia się i inf. o ich postępach.

1.Czy znasz system oceniania (WSO) stworzony w naszej szkole?
Tak- , częściowo- , nie-
2.Czy nauczyciele stosują kryteria oceniania, z którymi cię zapoznali?
Tak ,większość- tylko niektórzy-
3.Czy nauczyciele oceniają Cię systematycznie? tak-15,raczej tak- , nie-
4.Czy nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania? tak-, raczej tak-, raczej nie-
5. W jaki sposób naucz. uzasadniają wystawioną ocenę? Wskazują braki-8, chwalą postępy-44, nie uzasadniają ocen-0
6.W jaki sposób Twoi rodzice uzyskują informacje o stopniu opanowania przez Ciebie wiedzy?
ustnie od nauczyciela- , pisemnie od naucz- , ustnie i pisemnie- , wcale nie otrzymują takiej wiedzy-
7.Czy otrzymana ocena motywuje cię do dalszej pracy?tak-7,raczej tak-, raczej nie-19,nie-2
8.W jakim stopniu oceny dostarczają ci inf. o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach?
w wysokim- , w średnim- , w niskim-
9.Czy analizujesz otrzymaną i ocenioną pracę pisemną/
tak zawsze- ,czasami- ,nigdy-
10.Czy nauczyciele ,na twoją prośbę, uzasadniają wystawioną ocenę?
tak- , nie- , nie pytam o uzasadnienie-
11.Jakie inf. są dla ciebie najważniejsze (jako wskazówka do dalszej pracy)?
Ocena- , poprawki naucz. w błędnie wykonanym zadaniu- ,wskazanie dobrych elementów w pracy- , uzasadnienie oceny-
12.Czy ocenianie szkolne pomaga ci się uczyć?
tak- , czasami- , nie-
13.Co czujesz podczas oceniania?
Zadowolenie- , ochotę do nauki- , postanowienie poprawy- , zniechęcenie-, obojętność wobec
14.Co najbardziej przeszkadza ci się uczyć?
Niesystematyczność oceniania- , krytyczne uwagi nauczyciela- , niewyjaśnienie przyczyny otrzymania danej oceny- , niesprawdzanie zadań domowych-
15.Ile czasu dziennie poświęcasz w domu na naukę?
Mniej niż godzinę- , ponad godzinę- , ponad 2 godz.- , nie uczę się codziennie-
16.Czynniki motywujące cię do nauki:
dobre oceny- , nagrody i wyróżnienia- , rodzice- , ciekawy temat- , słabe oceny- , dobra atmosfera na lekcji-, systematyczna kontrola-
17.Czynniki nie motywujące cię do nauki:
Słabe oceny- , niesprawiedliwe oceny- , zły, niesympatyczny nauczyciel- , nadmiar materiału- , stres- , stare pomoce dydaktyczne- ,
( można było wybrać kilka odpow.)

opracowała:
I.Szymaniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.