X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22668
Przesłano:
Dział: Języki obce

Simple Past Tense - scenariusz zajęć z języka angielskiego

Simple Past Tense – użycie czasu Simple Past, zdania twierdzące, przeczące i pytające.

- nauczyciel wyjaśnia użycie czasu Simple Past Tense
- nauczyciel pisze na tablicy odmianę czasownika to be w czasie przeszłym, a następnie tworzy pytania i przeczenia.

-----------------------------------------------------------
| I was | Was I | I was not |
| You were | Were you | You were not |
| He, she, it was | Was he, she, it | He, she, it was not |
| We were | Were we | We were not |
| You were | Were you | You were not |
| They were | Were they | They were not |
-----------------------------------------------------------

Nauczyciel pisze na tablicy przykłady zdań twierdzących, przeczących i pytających z użyciem czasowników regularnych i nieregularnych.

She played football yesterday Mike ate breakfast at 8 o’clock
Did she play football yesterday? Did Mike eat breakfast at 8 o’clock?
She did not play football yesterday. Mike did not eat breakfast at 8 o’clock

Ćwiczenie 1. Uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika to be w czasie Simple Past.
1 Mark............... very busy two days ago.
2 Alan and Mike........................ (not) at home last Friday.
3 Children............... in the Zoo on Saturday.
4 ............ she in the theatre yesterday?
5 I..................... hungry an hour ago.

Ćwiczenie 2. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej w czasie Simple Past zamieniając czasownik na drugą formę.
1 Ann/her birthday/celebrate/last/weekend
2 a film/ I/ yesterday/watch
3 parents/lunch/hours/prepare/my/two/ago
4 they/flowers/water/ago/days/three
5 play/in/boys/garden/the/dinner/after

Ćwiczenie 3. Z powyższych zdań utwórz zdania przeczące w czasie Simple Past.

Ćwiczenie 4. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników nieregularnych.
swim, eat, have, run, read, meet
He........................ his mum in the train.
Girls..................... in the Baltic Sea last year.
My sister............... a shower before supper.
We.................. dinner at 2 o’clock.
I........................ a very interesting book at the weekend.
Men.................. very fast.

Ćwiczenie 5. Z powyższych zdań utwórz zdania pytające w czasie Simple Past.

Ćwiczenie 6. Przetłumacz zdania na język angielski:
Mike i Ann grali w karty wczoraj.
Byłam w kinie w zeszłym miesiącu.
Studenci spędzili wakacje w Grecji.
Czy Adam Mickiewicz był polskim poetą?
Było dużo zabawek w przedszkolu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.