X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22642
Przesłano:
Dział: Języki obce

Co jesz na śniadanie? - rozumienie tekstu słuchanego. Konspekt zajęć z języka niemieckiego

Nauczyciel prowadzący: Joanna Andrzejczak
Klasa: 1
Czas trwania zajęć: 45 min.
Podręcznik: Das ist Deutsch Kompakt.

Temat:"Co jesz na śniadanie?"- rozumienie tekstu słuchanego.

Cele ogólne:
- poznanie nazw artykułów spożywczych i napojów oraz odmiany czasowników: "essen" i "trinken".
- kształtowanie poprawnej wymowy oraz doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.

Cele operacyjne- uczeń po lekcji będzie potrafił:
- wymienić nazwy produktów potrzebnych do przygotowania śniadania,
- powiedzieć co zwykle jada i pije na śniadanie,
- ułożyć dialog na temat "Co jesz na śniadanie" ?

Metody pracy:
- programowa z wykorzystaniem podręcznika programowego,
- praca pod kierunkiem nauczyciela, z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych,
- metoda audiolingwalna,
- zabawy dydaktyczne.

Formy:
- praca indywidualna,
- praca zbiorowa oraz w parach i grupach.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik: Das ist Deutsch Kompakt,
- laptop,
- rzutnik,
- płyta CD,
- materiały przygotowane przez nauczyciela (plansze, listy słówek).


Przebieg lekcji

I Wprowadzenie:

- powitanie uczniów,
- sprawdzenie listy obecności,
- sprawdzenie pracy domowej,
- podanie tematu lekcji:"Co jesz na śniadanie?"- rozumienie tekstu słuchanego.

II Część teoretyczna:

- Nauczyciel objaśnia znaczenie tematu lekcji, prezentuje plakat multimedialny przygotowany w programie Glogster stanowiący wprowadzenie do tematu lekcji.

- Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo, prezentując karty obrazkowe z poszczególnymi produktami i ich nazwami (das Brot, die Butter, der Käse...).

- Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe (bez podpisów) i prosi uczniów o podawanie nazw widniejących na nich produktów.

- Nauczyciel podaje uczniom odmianę czasowników: essen i trinken oraz zapoznaje ich z następujacymi zwrotami: Was isst du zum Frühstück? Was isst du gern? Was trinkst du dazu? Isst du gern...? Zum Frühstück esse ich...Ich trinke...

III Część praktyczna:

- Uczniowie słuchają dialogu z ćwiczenia 1 (podręcznik str.60) i zaznaczają właściwą odpowiedź.
- Uczniowie ponownie słuchają dialogu, powtarzając i tłumacząc wysłuchane fragmenty.
- Na podstawie wysłuchanego tekstu uczniowie uzupełniają tekst z ćwiczenia 2, wpisując brakujące nazwy produktów.
- Uczniowie ćwiczą użycie poznawanych zwrotów, powtarzając wypowiedzi z ćwiczenia 3, z uwzględnieniem odpowiedniej intonacji w zdaniach.

- Nauczyciel dzieli klasę na grupy i zapisuje na tablicy kilka liter. Zadaniem każdej z grup jest ułożenie z podanych liter jak największej liczby słów w języku niemieckim (w tym poznanych nazw produktów). Członkowie grupy, która poda najwięcej nazw otrzymują plusy.

- Nauczyciel przypina na tablicy karty z wyrazami (w formie rozsypanki), które uczniowie (ochotnicy) mają za zadanie uporządkować w odpowiedniej kolejności tak, aby powstało poprawne zdanie związane z tematem lekcji.

- Uczniowie w parach tworzą krótkie dialogi, w których udzielają odpowiedzi na pytanie:"Co jesz na śniadanie" ?

IV Podsumowanie:

- powtórzenie wyrażeń poznanych podczas lekcji,
- zadanie pracy domowej- uczniowie mają przygotować prezentację na temat:
"Co jedzą na śniadanie członkowie mojej rodziny?",
- nagrodzenie plusami aktywnych uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.