X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22600
Przesłano:

Rodzina - konspekt lekcji wychowawczej

Katarzyna Fundament, Zespół Szkół im Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach.
Konspekt lekcji wychowawczej w klasie IV-VI SP
Temat: Rodzina.
Cele dydaktyczno – wychowawcze:
Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:
-umieć odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest jego wkład w życie rodziny,
-określić pojęcie „rodzina”
-rozwijanie empatii,
-rozwijanie umiejętności otwartego wyrażania uczuć względem bliskich,
-ukształtowanie umiejętności rozumienia swoich praw i obowiązków.

Metody:
•„burza mózgów”,
•mini-wykład (metoda podająca),
•pogadanka,
•praca indywidualna, w parach,
•odgrywanie scenek, ról (drama).

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Pomoce dydaktyczne: arkusze papieru, , flamastry, karty z poleceniem, „Słownik Wiedzy o Społeczeństwie” magnesy


Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel po powitaniu klasy przedstawia temat lekcji jakim będzie : „ Rodzina”. Wyjaśnia, że jest to bardzo szerokie pojęcie, a na tej lekcji temat zostanie poruszony w ten sposób, aby każdy uczestnik umiał odpowiedzieć sobie na pytanie Jaki jest wkład z jego strony w życie swojej rodziny. Aby ułatwić zadanie nauczyciel przedstawia pierwsze zadanie .Polega ono na tym, że na tablicy przyczepiony zostaje duży brystol, uczniowie mają za zadanie wpisać na nim pozytywne skojarzenia ze słowem RODZINA, które napisano wcześniej dużymi literami .
2. Kiedy karton zapełni się nauczyciel chwali dzieci za zastosowanie się do jego prośby (chodzi o pozytywne skojarzeniem z rodziną) i prosi aby ochotnik odnalazł w Słowniku Wiedzy o Społeczeństwie definicję słowa rodzina. Tłumaczy, że słownik został wybrany ponieważ rodzina jest podstawą społeczeństwa – jego fundamentem. Po przeczytaniu definicji przez ucznia nauczyciel wyjaśnia klasie (chodzi o kl IV i V) co oznacza użyte w definicji słowo prokreacja.
3. W dalszej części lekcji nauczyciel dzieli klasę na 4-5 osobowe grupy. Każda grupa dostaje nazwisko (np. Nowakowie, Kowalscy, Kwiatkowscy itp.) i kartę z poleceniem. Polega ono na tym, że grupy są rodzinami. Każda z rodzin dostaje temat, do którego musi ułożyć i przedstawić klasie scenkę sytuacyjną (np. wspólne śniadanie, wspólny obiad, wyjście do kina, itp. (tematy podaje nauczyciel aby nie przedłużać czasu wykonania zadania).
4. 10 -15 minutach rodziny przedstawiają scenki. Zasada, którą muszą przestrzegać uczestnicy jest prosta, w trakcie „występów” kolegów nie wolno komentować i przeszkadzać.
5. Po prezentacji wszystkich rodzin nauczyciel prosi poszczególnych członków rodziny o wypowiedzenie się i powiedzenie jaki był jego wkład w życie rodziny do której został przydzielony. Jeżeli uczniowie mają problem z odpowiedzeniem na pytanie to nauczyciel stara się naprowadzić w odpowiedzi.
6. Podsumowanie zadania jest takie, że funkcjonowanie w rodzinie zależne jest od wzajemnych relacji, wypełniania obowiązków, okazywania szacunku i zrozumienia oraz chęci współdziałania.
7. Zadanie kończące pracę w grupach jest takie aby każda z nich przedstawiła 1 obowiązek i 1 prawo dla uczniów jako członków swoich rodzin. Prawa i obowiązki dużymi literami zapisuje na kartonie nauczyciel i na zakończenie zawiesza na tablicy obok skojarzeń ze słowem RODZINA, odczytuje je na głos i przypomina, że oprócz obowiązków mamy swoje prawa, które należy znać, ale rozsądnie je egzekwować, natomiast obowiązki wykonywane przez nas względem innych dają czasami wiele radości i niosą pomoc bliskim. Zadowolenie, radość wśród członków rodziny cementuje relacje między nimi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.