X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22550
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Simple, poziom podstawowy - ćwiczenia

1. Zaznacz właściwe odpowiedzi:
Czas Present Simple używany jest do:

- czynności powtarzających się
- czynności dziejących się w chwili mówienia
- hobby i zwyczajów
- planów na przyszłość
- praw naukowych i prawd ogólnych
- rzeczy ustalonych, wynikających z rozkładu
- obietnic
- czynności zakończonych w przeszłości

2. Uzupełnij
Końcówkę ‘s’ dodajemy tylko do ............osoby czasu Present Simple.
Pozostałe czasowniki pozostają w formie ..........................
Do czasowników kończących się na SS, SH, CH, X, O dodajemy w 3 osobie końcówkę .......................
I go – he ........................... I watch – he.................. I finish – he.......................
We box – she ................... I kiss – he .................... I do – he ......................
Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę + y to końcówka 3 os zmienia się na ...........................
I try – he .................... we cry – she ........................ ALE ! You play – he ........................ They buy – he .....................

3. Dopasuj określenia czasu:

never
usually
always
sometimes
often
everyday
every month
co miesiąc
często
zwykle
czasami
nigdy
zawsze
codziennie

4. Ułóż pytanie i przeczenie:
I go to school She goes to school
........................................ ........................................
........................................ ........................................
You watch TV........................................
She reads books........................................
They eat lunch ........................................
My mum cooks well........................................
He loves his wife........................................

5. Podaj czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej
go - .................... make - ...................... watch - ......................... cook - ....................... do - ..........................
take - .................. wash - ..................... play - ............................ box - .......................... get - .........................

6. Wstaw podany czasownik w odpowiedniej formie w pary zdań.
GO I........................to school everyday. She.............................to school everyday.
SWIM We.............................every Sunday. She.............................every Friday.
WATCH They ........................................TV. He .............................TV
EAT Our dogs ..............................Chappi. Burek..........................Pedigree Pall.

7. Czasowniki w nawiasie wstaw w odpowiednie formie.
I am Jenny. I .......................(live) in Boston and this is Tom. He....................(be) my boyfriend. He .............................. (live) with me. Everyday he ..........................(get up) at 7, he ......................(wash) but he ............................(not eat) breakfast. He ...........................(go) to work by bus. He .............................(work) in a bank. He ......................(not like) his job and he..............................(want) to change it. I ........................................(not work), I........................(be) a student. I ......................(study) Greek. I .................................(love) my studies but I ...................(spend) a lot of time at the university and I.............................(not have) time for Tom. Tom ................................(think) I ...................................(learn) too much but I .............................(not think) so. I .........................(like) learning.

8. Przepisz historię Sherry w 3 osobie liczby pojedynczej. Podkreśl określenia czasu charakterystyczne dla Present Simple.
Sherry Carter:
“ I always get up at 7. I usually don’t take a shower and I don’t eat breakfast. I sometimes go to work by taxi. Every day I start work at 8 and I finish at 4. I often go home by bus because I don’t have a car. I come back home and I cook lunch for me and my husband. After lunch I always relax and sometimes I sleep. In the evening, I usually read books but I don’t watch TV because I don’t like it. I always take a shower at 9, after the film and I go to bed.“

Sherry always gets up........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.