X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22488
Przesłano:

Kontrakt wychowawcy klasy z uczniami

KONTRAKT WYCHOWAWC KLASY ........ Z UCZNIAMI

Kontrakt zawarty jest na czas roku szkolnego ................. między wychowawcą (reprezentującym wszystkich nauczycieli) a wszystkimi uczniami klasy ..............

Obowiązki ucznia:
1. Godnie reprezentuję szkołę.
2. Okazuję szacunek nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.
3. Jestem kulturalny.
4. Dbam o kulturę języka.
5. Uczę się systematycznie i rzetelnie przygotowuję do zajęć.
6. Nie przeszkadzam w prowadzeniu lekcji.
7. Nie spóźniam się na lekcje.
8. Nie opuszczam terenu szkoły podczas przerw.
9. W czasie zajęć lekcyjnych nie przebywam na korytarzu. W sytuacji zwolnienia z lekcji religii lub wychowania fizycznego, basenu (jeżeli lekcja jest pomiędzy innymi zajęciami) moim obowiązkiem jest przebywanie w świetlicy szkolnej, bibliotece, na sali gimnastycznej, na obiekcie basenowym, wyłącznie pod opieką nauczyciela.
10. Zostawiam okrycia wierzchnie w szafce szkolnej lub na wieszaku znajdującym się na korytarzu.
11. Nie wagaruję, a usprawiedliwienia przynoszę w terminie 7 dni od chwili powrotu do szkoły.
12. W razie zwolnienia z lekcji moim obowiązkiem jest dostarczenie zwolnienia napisanego przez rodziców/prawnych opiekunów zgodnego z wzorem.
13. Wszelkie złe samopoczucie i urazy zgłaszam do wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu, z którym mam zajęcia.
14. Dbam o higienę, ubieram się stosownie do sytuacji i warunków atmosferycznych.
15. Do szkoły na co dzień przychodzę bez wyzywających i zagrażających bezpieczeństwu ozdób, odpowiednią fryzurą, noszę ubranie w stonowanych kolorach z zachowaniem zasad estetyki (zbyt krótkie spódnice, odkryty brzuch, dekolt, niskie biodrówki).
16. Podczas uroczystości szkolnych posiadam strój galowy.
17. Szanuję mienie swoje i innych, odpowiadam materialnie za wyrządzone szkody.
18. Nie ulegam nałogom ( nie palę, nie piję, nie biorę narkotyków, środków odurzających).
19. Jestem odpowiedzialny za swoje zachowanie, dbam o to, aby własnej agresji i niezadowolenia nie wyładowywać na innych.
20. Najpierw oceniam siebie, potem dopiero innych.
21. Mój telefon komórkowy w czasie mojego pobytu w szkole jest wyłączony i schowany do torby, plecaka. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony telefon.
Obowiązki nauczyciela:
1. Mam na celu dobro ucznia.
2. Szanuję godność ucznia.
3. Wspieram go we wszechstronnym rozwoju. Staram się oceniać rzetelnie i sprawiedliwie, jestem konsekwentny.
4. Uwzględniam różnorodność predyspozycji i możliwości ucznia oraz jego postępy w nauce.
5. Efektywnie wykorzystuję czas na lekcji.
6. W trakcie zajęć wykorzystuję różnorodne metody nauczania dbając o rozwijanie umiejętności i rozbudzanie zainteresowań ucznia.
7. Zapoznaję klasę z kryteriami oceniania oraz innymi wymaganiami z przedmiotu i ich przestrzegam. Przestrzegam zasad WSO.
8. Staram się pomagać uczniom w rozwiązywaniu konfliktów.

Prawa ucznia:
1. Mam prawo do zadawania pytań i uzyskiwania na nie rzetelnych odpowiedzi.
2. Mogę wyrażać własne zdanie, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad kultury.
3. Jeżeli mam problem, zgłaszam go nauczycielowi danego przedmiotu, wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi.
4. Korzystam z przywilejów, do których uprawnia mnie regulamin „ szczęśliwego numerka”.
5. Wybieram swoich przedstawicieli do samorządu klasowego oraz szkolnego.
6. Mogę (za zgodą wychowawcy, we współpracy z nauczycielami i rodzicami) organizować imprezy kulturalne zarówno klasowe, jak i szkolne.
7. Moje propozycje dotyczące życia społeczności szkolnej są traktowane poważnie i brane pod uwagę przez nauczycieli.
8. Mam prawo proponować tematykę godzin wychowawczych.

Prawa nauczyciela:
1. Mam prawo wymagać od uczniów systematyczności i rzetelności w nauce.
2. Oczekuję kulturalnego zachowania i poszanowania podstawowych zasad współżycia w grupie.

Niniejszy Kontrakt jest zgodny ze Statutem Szkoły.
Podpisy uczniów klasy .................. akceptujących Kontrakt Wychowawczy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.