X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2246
Przesłano:

Plan działań profilaktycznych

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
NAPISANY PRZEZ NAUCZYCIELKĘ NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MGR JOANNĘ BUJAK

Cele programu :
1. Zapobieganie rozszerzaniu się przemocy i agresji dzieci i młodzieży oraz postaw bezradności wobec nich.
2. Uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich negatywnym wpływie na organizm człowieka.
3. Promowanie i realizacja pozytywnych wzorów spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
4. Zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami racjonalnego żywienia, z pojęciem ruchu i pozytywnych walorów z tego płynących.
5. Promowanie zdrowego stylu życia oraz uświadomienie o zagrożeniach zdrowia i życia człowieka ze strony środowiska.
6. Przypomnienie oraz utrwalenie dzieciom i młodzieży kilku zasad, jak dbać o higienę własnego ciała, przedstawienie roli lekarza jako osoby niosącej pomoc w różnych dolegliwościach.
7. Uświadomienie dzieciom i młodzieży co kryje się pod pojęciem słowa ,,stres” oraz jak sobie z nim radzić.
8. Przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Sposoby osiągnięcia celów :
1. Podejmowanie środków zaradczych mających na celu zredukowanie negatywnych skutków wynikających z zagrożenia dzieci przemocą w szkole, domu, środowisku lokalnym.
2. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu wyrobienie odpowiednich pożądanych postaw wobec zjawisk przemocy, uzależnień oraz wytworzenie w dziecku szacunku do własnego ciała i umiejętne dbanie o nie.
3. Stworzenie Szkolnego Koła PCK , mającego na celu prowadzenie wolontariatu a także szeregu rajdów , wycieczek, obozów, spotkań i zajęć ogólno naukowych.
4. Utrzymywanie szeroko rozumianej współpracy z rodzicami.
5. Współdziałanie z PPP, Komendą Policji, Sądem Rejonowym, lekarzami różnych specjalności, PCK w Dzierżoniowie, higienistką szkolną, specjalistami w dziedzinie zdrowia oraz z Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy nauczycieli.

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Uwagi

1.Przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole. -Opracowanie na godzinach wychowawczych przez uczniów i nauczyciela systemu oceniania zachowania w szkole i poza nią.
- Opracowanie przez SU w oparciu o pozyskane materiały kilku zasad ogólnych, które staną się obowiązujące dla całej społeczności uczniowskiej.
- Wywieszenie listy obowiązujących zasad na tablicy ściennej.
- Zapoznanie z zasadami wszystkich uczniów na godzinach wychowawczych i wcielanie przyjętych zasad w życie.
- Zapoznanie uczniów z prawami dziecka.
- Sporządzenie listy osób do których może się zwrócić uczeń w przypadku pojawiających się problemów.
- Umacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

- Stworzenie wspólnego dzieła wydzieranki Pt.,, Podaj mi swą dłoń”
Wszyscy nauczyciele, pedagog. Zawieranie kontraktów na lekcjach wychowawczych.

Praca nad Regulaminem Szkoły.

Ciągła praca nad własnym charakterem, nauka samooceny i samokontroli na lekcjach godziny wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie oraz religii.

HASŁO AKCJI
Ustalić z uczniami,,

Praca ma na celu zintegrować społeczność szkolną, nauczyć współdziałania w grupie, poszanowania ludzkiej pracy.

2. Zapobieganie uzależnieniom. - Realizacja elementów programu profilaktycznego,, Drugi elementarz”.
- Przeprowadzenie ankiet diagnozujących wśród dzieci i korelowanie ich wyników z podejmowanymi działaniami.
- Zajęcia edukacyjne o charakterze warsztatowym mające na celu przedstawienie dzieciom działania różnych używek oraz o metodach zapobiegania ich spożywaniu i nadużywaniu.
- Zaproszenie specjalisty w tej dziedzinie i poprowadzenie przez niego wykładu, zarówno dla rodziców jak i dzieci.
- Organizacja konkursu międzyklasowego i międzyszkolnego pod hasłem ,, NIE-UŻYWKOM”. Wszyscy wychowawcy, pedagog, higienistka szkolna. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszu AA.

- Nawiązanie współpracy z Centrum Pomocy Rodzinie.

HASŁO AKCJI
,,
3. Promowanie i realizacja pozytywnych wzorów spędzania czasu wolnego. - Założenie klubu europejskiego lub klubu małych odkrywców.
- Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych tj. SKS, GIMNASTYKA KOREKCYJNA, KÓŁKO KOMPUTEROWE, KOŁO PCK.
- Zorganizowanie przez GOK zajęć i warsztatów artystycznych.
- Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez rozmowy na ten temat na godzinach wychowawczych szczególną rolę ma tutaj nauczyciel wychowania fizycznego.
- Bardzo częsta organizacja zawodów sportowych w formie rozgrywek międzyklasowych i międzyszkolnych.
-Organizacja częstych wyjazdów na basen.
- Stworzenie w czasie zajęć pozalekcyjnych przy podziale na grupy albumu fotograficznego Pt.,, ZABYTKI SREBRNOGÓRSKIE” Wszyscy wychowawcy, nauczyciel wychowania fizycznego. Współpraca z GOK-iem, zajęcia pozalekcyjne.

Tworzenie własnej antologii- kółko poezji.
Tworzenie przewodników turystycznych.
Udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, polskiego czerwonego krzyża, sportowych.

HASŁO AKCJI
,, BY NIE NUDZIĆ SIĘ ZA DNIA PRZYJDŹ NA KOŁO PCK”.
LUB
,,ĆWICZ KOLEGO-TRENUJ RUCH – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH.”

4.Zasady zdrowego odżywiania oraz znaczenie ruchu. - Praca na zajęciach z edukacji zdrowotnej poruszająca następujące tematy:
a) holistyczne zasady żywienia
b) odżywianie a aktywność fizyczna
c) ruch w ujęciu człowieka(hartowanie organizmu)
- Poprowadzenie przez nauczyciela wychowania fizycznego testów sprawności fizycznej we wszystkich klasach od kl.0-VI.
- Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą gazetkę klasową dotyczącą zdrowego odżywiania lub ruchu.
- Zaproszenie do szkoły dietetyka który w fachowy sposób przedstawi dzieciom system zdrowego odżywiania.
- Przeprowadzenie konkursu między-klasowego na ww. tematy.
- Stworzenie gazetki szkolnej.
- Stworzenie warsztatów zdrowej żywności, przygotowanie przez dzieci zdrowych produktów np. sałatki z warzyw lub soku z owoców(dzieci tworzą przepisy na bazie własnych pomysłów) dzieci pełnią także rolę doradców zdrowej żywności, tej która już znajduje się na rynku i proponują ją osobom przybyłym na warsztaty. Wszyscy wychowawcy, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel przyrody, higienistka szkolna. Współpraca z SANEPID-em, dietetykiem.

HASŁO AKCJI
,, ĆWICZ I ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO MŁODY CZŁOWIEKU-A ZOBACZYSZ PIĘKNO I SIŁĘ ORGANIZMU SWEGO”

Forma konkursu:
Pytania testowe i otwarte.
5. Znaczenie zdrowia w życiu człowieka. - Praca na zajęciach edukacji zdrowotnej na tematy następujące:
a) co to jest zdrowie i jego czynniki
b) podstawowe strategie zdrowotne czyli co robić aby nie zachorować ?
c) aktualne i potencjalne zagrożenia zdrowia i życia człowieka ze strony czynników środowiska.
- Stworzenie filmu amatorskiego z udziałem dzieci i przy pomocy dorosłych na temat otaczającego nas środowiska naturalnego oraz ewentualnych zagrożeń i dobrodziejstw z niego płynących.
- Stworzenie gazetki szkolnej. Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy.

HASŁO AKCJI

6. Higiena własnego ciała. - Na zajęciach godziny wychowawczej, edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego oraz przyrody przeprowadzenie cyklu lekcji na temat dbania o higienę własnego ciała
- Założenie w klasach młodszych poprzez koło PCK ,,KLUBU WIEWIÓRKA” mającego na celu uświadomienie dzieciom o systematycznych wizytach u stomatologa a w klasach starszych stworzenie akcji Pt,, ZDROWY UŚMIECH”
- Stworzenie wspólnej piosenki napisanej przez dzieci, poruszającej temat dbania o czystość własnego ciała.
-Systematyczne prowadzenie przez higienistkę szkolną przeglądu czystości ucznia. Wszyscy wychowawcy, nauczyciele przyrody, wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej, założyciel koła PCK, higienistka szkolna.HASŁO AKCJI
,,
7. Lekarz twój przyjaciel. - Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań z następującymi lekarzami:
-l. stomatolog
-l. pediatra
-l. diabetolog
-l. ortopeda, rehabilitant lub fizjoterapeuta.
- Stworzenie przez dzieci pamiątkowego albumu ze spotkań z lekarzami. Spotkania te mają na celu uświadomienie dzieciom czym zajmuje się poszczególny lekarz oraz co robić aby mieć np. zdrowy kręgosłup lub jak unikać przeziębień.


HASŁO AKCJI
,,JEST JEDNA OSOBA, KTÓREJ POWIERZYSZ SWE ZDROWIE-TO LEKARZ PACJENCIE , KAŻDY CI TO POWIE”

8. Stres. Co to jest i jak sobie z nim radzić?. - Zapoznanie dzieci z definicją stresu, przeprowadzenie cyklu zajęć na temat radzenia sobie ze stresem.
- Wybranie wśród dzieci i nauczycieli osób do których można się zgłosić w razie problemów osobistych.
- Utworzenie sekretnej skrzynki do której będą wrzucane wszystkie problemy uczniów a następnie rozwiązywane przez osoby do tego powołane.
- Stworzenie listy czasopism , książek, płyt CD, kaset VHS itd. które w naturalny sposób rozładowują napięcia emocjonalne.
- Stworzenie ,, kącika ciszy” gdzie każdy w spokoju będzie mógł posiedzieć i podumać. Wszyscy wychowawcy,pedagog szkolny. HASŁO AKCJI
,,
9.Bezpieczne spędzanie czasu wolnego od zajęć szkolnych. - Przeprowadzenie lekcji na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu, jak korzystać z otwartych kąpielisk, lodowisk itp.
- Zaproszenie do szkoły ratownika GOPR , WOPR, policjanta.
- Stworzenie pamiątkowego albumu z tych spotkan.
- Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego na temat,, JAK BEZPIECZNIE SPĘDZAM CZAS WOLNY”. Wszyscy wychowawcy. HASŁO AKCJI
,,
10. Pedagogizacja rodziców. -Aktywne włączanie rodziców we wszystkie działania podejmowane przez szkołę.
- Poinformowanie rodziców o procedurach postępowania wobec dzieci zachowujących się agresywnie oraz stosujących przemoc wobec rówieśników.
- Organizacja spotkania z pracownikami PPP,Policją. Dyrektor, wszyscy nauczyciele, pedagog.

11.Działania skierowane do Rady Pedagogicznej. - Zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami programu profilaktycznego.
- Przydział zadań , ustalenie odpowiedzialnych za ich wykonanie.
- Przeszkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie np. Jak pomóc uczniowi w stresie?.
- Niezwłoczna i zdecydowana interwencja pedagoga szkolnego we wszystkie przejawy przemocy, wandalizmu, pojawiających się uzależnień.
- Kontynuowanie tzw. drzwi otwartych mających na celu indywidualny kontakt nauczyciela z rodzicem.
- Zredagowanie ankiet diagnozujących wymienione w programie problemy. Rada Pedagogiczna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.