X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22367
Przesłano:

Wsiąść do pociągu byle jakiego, czyli czym podróżujemy? Konspekt zajęć funkcjonowania w środowisku

1. Klasa: IV autystyczna umiarkowana

2. Przedmiot: funkcjonowanie w środowisku.

3. Temat: Wsiąść do pociągu byle jakiego, czyli czym
podróżujemy?

4. Cele ogólne:
* utrwalanie wiedzy na temat środków lokomocji ;
* doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, mowy i słownika
czynnego.

5. Cele operacyjne:
uczeń :
* nazywa wybrane środki lokomocji na obrazkach;
* powtarza za nauczycielem, np.: ,,mam auto, ,,nie mam auta”
- zabawa w zakrywanie i szukanie wybranych środków
lokomocji;
* naśladuje odgłosy samochodu, pociągu, motocykla;
* rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela (kształcenie,
doskonalenie mowy biernej);
* aktywnie uczestniczy w zajęciach wykonując polecenia
nauczyciela;
* koncentruje uwagę na wykonywanej czynności.

6. Metody pracy:
- wzmocnień pozytywnych – słowa, gesty, mimika;
- alternatywnego porozumiewania się;
- naśladownictwo ruchowe oraz naśladownictwo zachowań;
modelowanie;
- metody słowne – formułowanie poleceń przez nauczyciela
i odpowiednie reagowanie ucznia(kształtowanie mowy
biernej).

7. Formy pracy:
- indywidualna praca dziecka samodzielna pod kierunkiem
nauczyciela oraz we współpracy z kolegą i z nauczycielem.

8. Środki dydaktyczne:
- PCS –y; znaczki - dni tygodnia, znaczki pogody, etykietki
z imionami, karty pracy, zeszyty, ołówek, gumka, płyta
z nagraniami, magnetofon, małe zabawki – środki lokomocji
z kinder niespodzianek, zeszyty, klej, nożyczki, kredki,
materiały sypkie, np. kasza, pojemnik.

Tok zajęć:

I.Czynności wstępne:

* zaznaczenie obecności – przyklejenie etykiety z imieniem;
* ustalenie i zaznaczenie dnia tygodnia na tablicy;
* ustalenie jaka jest pogoda i przyklejenie na tablicy
odpowiedniego znaczka;
* przyklejenie planu dnia – wykorzystanie znaczków PCS.

II. Czynności podstawowe:

* słuchanie nagrań, rozpoznawanie odgłosów, wskazywanie
właściwego obrazka, odpowiadanie na pytanie: ,,co to?”
(pociąg, samochód, motocykl, rower, statek, samolot);
* zabawa ruchowa: ,, jedziemy pociągiem”, naśladowanie
odgłosów, próby wspólnego śpiewu: ,,Jedzie pociąg ...”;
* zapisanie dnia tygodnia, narysowanie znaczka symbolu
pogody; wycinanie obrazków przedstawiających środki
lokomocji, przyklejanie do zeszytu; etykietowanie
(przyklejanie napisów);
* przeliczanie środków lokomocji, tworzenie zbiorów;
* zabawa w zasypywanie zabawek w materiale sypkim, np.
w kaszy i wyszukiwanie zabawek z ,,kinder niespodzianek”
(motocykl, samochód, pociąg, samolot, statek); nauczyciel
mówi: ,,mam ....”, pokazuje zabawkę uczniowi, po czym
zasypuje zabawkę, pokazuje puste dłonie i mówi:
,,nie mam ...”; następnie to samo powtarza dziecko z inną
zabawką (pomagamy podpowiadając, zwracamy uwagę, aby
dziecko mówiło wyraźnie, na miarę swoich możliwości).
Wykorzystujemy PCS – y przedstawiające środki lokomocji
biorące udział w zabawie.

III. Czynności końcowe:

* czynności porządkowe;
* ocena pracy ucznia (ocena pracy na całej lekcji, ponadto
jest ocena dokonywana na bieżąco w toku zajęć).

Uwagi:
- przerwy śródlekcyjne stosować w zależności od samopoczucia
dzieci;
- uczniowie lubią zabawy polegające na zasypywaniu
przedmiotów, lubią mieć zasypywane dłonie i stopy. Zabawy
w zasypywanie i szukanie można wykorzystać do
doskonalenia komunikacji, mowy i poszerzania słownika
czynnego w połączeniu ze stymulacją dłoni i stóp; możemy
wykorzystywać różne małe przedmioty w zależności od tego,
w jakie słowa chcemy ucznia wyposażyć lub jakie chcemy
utrwalać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.