X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22353
Przesłano:
Dział: Języki obce

Merry Christmas and Happy New Year - scenariusz lekcji języka angielskiego

Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Temat: Merry Christmas and Happy New Year!- Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!
Klasa: IV a i b- grupa podstawowa
Czas:45minut
Prowadzący: Małgorzata Gracz

Cele lekcji odnoszą się do poszczególnych wymagań w zakresie szczegółowych treści nauczania w Nowej Podstawie Programowej
1.Uczeń poznaje a także wykazuje się znajomością słownictwa w zakresie poznanych na lekcjach wcześniejszych słów związanych z Bożym Narodzeniem, (punkt 1. podpunkt 9 Nowej Podstawy Programowej)
2. Ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu – uczeń wysłuchuje opowiadania „It’s Christmas Eve” i czyta z podziałem na role, śpiewa kolędę pt: ” Silent Night, Holy Night „(podstawa punkt 2. podpunkt ,3,4,5 i 6, punkt 8. podpunkt 1i punkt 12)
3.Ćwiczenie sprawności mówienia – uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne wg wzoru – uczniowie opowiadają co zrozumieli z opowiadania pt : ” The Christmas Eve” ( podstawa punkt 3. podpunkt 1 i 3)
4.Rozwijanie umiejętności pracy w parach, w zespole i pracy samodzielnej (Punkt 10)

Cele operacyjne:
UCZEŃ:
- zna słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- potrafi przeczytać lub zaśpiewać piosenki Bożonarodzeniowe,
- potrafi złożyć życzenia w języku angielskim.
Metody i techniki pracy:
piosenka, opowiadanie
praca zbiorowa, w parach i samodzielna

Środki dydaktyczne:
Magnetofon - płyta CD,
ksero- teksty piosenki Bożonarodzeniowej, krzyżówka, opowiadanie Bożonarodzeniowe,
karty obrazkowo – wyrazowe, przedmioty przedstawiające wyrazy świąteczne


Przebieg lekcji:
I.Przywitanie, How are you?zapoznanie z tematem „Merry Christmas and Happy New Year!”

II. Poznawanie i utrwalanie słów związanych z Bożym Narodzeniem.

1.Nauczyciel pyta dzieci czy pamiętają jakieś słówka związane z Bożym Narodzeniem z zeszłej lekcji : Can you remember any Christmas words?- Czy pamiętacie jakieś słowa z zeszłej lekcji? (Uczniowie zgłaszają się i podają poszczególne słówka).
a. Nauczyciel przyczepia karty na tablicy, dla ponownego utrwalenia tych nazw, uczniowie dopasowują karty obrazkowe do wyrazowych.
Po uporządkowaniu słów przez uczniów: nauczyciel zakrywa jedną kartę i pyta „What’s missing?”- Co brakuje?- dzieci odpowiadają, nauczyciel pyta też gdzie jeszcze w klasie dzieci widzą te same przedmioty: Where is an angel in the class?- Gdzie jest anioł w klasie ?
2. Korzystając ze słów na tablicy - uczniowie wykonują zadania na kartkach rozdanych przez nauczyciela- ćwiczenia mają na celu utrwalenie słownictwa - nauczyciel wykonuje z klasą po jednym przykładzie, dzieci mogą korzystać ze słówek zapisanych w zeszycie.

3.Gra w parach „memo game” – osoba, która odkryje więcej par wygrywa. Dzieci odkrywając karty czytają nazwy w języku angielskim.
4.Nauczyciel prosi o wysłuchanie krótkiej historyjki pt. :”It’s Christmas Eve!”. Po wysłuchaniu opowieści uczniowie będą musieli odpowiedzieć na pytania, które stawia nauczyciel : What kind of holiday is it?-Z jakim Świętem mamy do czynienia w opowiadaniu? What are they doing? – Co oni robią? Who’s this? - Kto to jest? What’s this?- Co to jest? What’s grandpa doing? – Co dziadek robi? Jeden z uczniów opowiada swoimi słowami treść opowiadania w języku polskim.
Dzieci czytają z podziałem na role.

III. Nauczyciel odtwarza z płyty kolędę „Silent Night, Holy night” - dzieci próbują śpiewać(czytać).

Praca domowa : Rozwiązać krzyżówkę „Merry Christmas” i dwa dodatkowe ćwiczenia na utrwalenie słownictwa Bożonarodzeniowego.

W przypadku gdy zostanie trochę czasu gramy w „Merry Christmas”!(Happy New Year!)-Dzieci kolejno odliczają zastępując każdą cyfrę podzielną przez 3 wyrażeniem Merry Christmas!

Nauczyciel i dzieci składają sobie nawzajem życzenia „Merry Christmas and Happy New Year” Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.