X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22323
Przesłano:

Części mowy wszystkim znane - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z języka polskiego w kl.V

Temat lekcji: Części mowy dobrze znamy.
Czas realizacji: 45 minut
Cele zajęć:
• ogólne: - powtórzenie, utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o poznanych częściach mowy tj. rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik,
• szczegółowe: - uczeń potrafi nazwać i rozpoznać poznane części mowy, układa poprawne zdania z nimi używając odpowiedniej formy,
Metody pracy: gra dydaktyczna, metoda działań praktycznych
Formy pracy: praca indywidualna i zespołowa
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, zakładki z poznanymi częściami mowy.


Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności.
2. Podanie celu i tematu zajęć.
3. Wprowadzeniem do przygotowanych zajęć jest wspólne z uczniami przypomnienie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku, przymiotniku, przysłówku i liczebniku
z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji multimedialnej.
4. Zabawa z zakładkami- Dzieci wyjmują przygotowane wcześniej zakładki odpowiedniego koloru z daną częścią mowy. Rozkładają je przed sobą i gdy nauczyciel wypowie dany wyraz, podnoszą do góry właściwą zakładkę. Istotne podczas tej zabawy jest to, aby wszyscy uczniowie mieli wykonane zakładki zgodnie z podaną instrukcją, gdyż tylko wówczas nauczyciel może szybko ocenić poprawność odpowiedzi dzieci. Gdy zabawa nie sprawia uczniom większych kłopotów, nauczyciel może liczyć np. do pięciu. Podany limit czasowy powoduje dyscyplinę w myśleniu i szybkość podejmowanych decyzji.

Opis zakładek:

Rzeczownik- kolor czerwony
Czasownik- kolor niebieski
Przymiotnik- kolor żółty
Przysłówek- kolor zielony
Liczebnik- kolor biały

5. ,,Gra w części mowy" na zasadzie wszystkim znanej gry w państwa i miasta- Uczniowie na przygotowanych kartkach rysują tabelę, którą dzielą na cztery kolumny. Nauczyciel w myślach mówi alfabet, a wskazany uczeń mówi STOP. Uczniowie wpisują do tabeli wszystkie części mowy rozpoczynające się od wskazanej litery. Uczeń, który zgłosi się pierwszy i poprawnie poda przykłady otrzymuje +. Po uzyskaniu trzech plusów dostaje piątkę do dziennika.

6. Podsumowanie lekcji, wyróżnienie najbardziej aktywnych uczniów na forum klasy.

7. Ocena zajęć przez uczniów z wykorzystaniem tarczy strzelniczej jako jednej z metod ewaluacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.