X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2216
Przesłano:

Test sprawdzający z historii - Średniowieczna Europa i średniowieczna Polska

Semestr ........................................
Imię i nazwisko ........................................

I. Na gruzach cesarstwa rzymskiego powstało państwo, którym później rządził Karol Wielki. Państwo to zostało założone przez plemię (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Germanów b. Wandalów c. Wizygotów d. Franków

II. W 496 r. Frankowie przyjęli chrzest. Władcą Franków, który to uczynił, był (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Karol Wielki b. Karol Młot c. Klodwig (lub Chlodwig) d. Pepin Krótki

III. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
W 800 r. Karol Wielki został koronowany przez papieża na cesarza. ........................................

IV. W średniowiecznej Europie, gdy doszło do powstania systemu feudalnego, jedynym naprawdę liczącym się majątkiem (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. był zamek rycerski b. była ziemia c. były pieniądze d. były konie

V. Narysuj poniżej schemat piramidy feudalnej. Zaznacz na niej, w którym miejscu piramidy znajdowali się „chłopi” i „rycerze” (1 pkt.) i opisz własnym słowami obok jak wyglądały zależności między nimi (1 pkt.).

VI. Wasal to (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. inaczej inwestytura b. inne określenie średniowiecznych chłopów
c. osoba zależna od seniora d. uroczyste nadanie lenna seniorowi

VII. Na podstawie zamieszczonego poniżej tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy pozaźródłowej wpisz w miejsce kropek umieszczonych pod tekstem odpowiedzi na dwa pytania:
a. kto i dlaczego był przeciwny tekstowi tego dokumentu – 1 pkt.
b. nazwij konflikt wywołany przez wydanie tego dokumentu – 1 pkt.
c. jak się zakończył ten konflikt – 1 pkt.

Dokument „Dyktat papieski” wydany przez papieża Grzegorza VII
„Po pierwsze: Tylko papieżowi wolno władcami rozporządzać, a więc i cesarzy z tronu składać.
Po drugie: Z obłożonymi przez papieża klątwą nie wolno przebywać w jednym domu.
Po trzecie: Papież może poddanych zwalniać od wierności osobom obłożonym klątwą.
Po czwarte: orzeczenie papieża nie może być przez nikogo podważone.”

a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................

VIII. Najpotężniejszym plemieniem, które dokonało pod wodzą Mieszka I zjednoczenia plemion polskich, było plemię (zaznacz odpowiedź prawdziwą):
a. Mazowszan b. Ślężan c. Wiślan d. Polan

IX. Pierwszym królem Polski był (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Mieszko I b. Piast c. Bolesław Chrobry d. Mieszko II

X. W miejsce kropek wstaw odpowiedni wyraz:
Chrzest Mieszka I, a zarazem chrzest Polski, miał miejsce w ......................... roku.

XI. Nazwa „Polska” pochodzi od nazwy plemienia (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Wiślan b. Mazowszan c. Polan d. Pomorzan

XII. Wśród plemion polskich nie ma (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Mazowszan b. Ślężan c. Prusów d. Wiślan

XIII. W tabelce poniżej wydarzeń staw literę „A” obok wydarzenia które było najwcześniej i literę „B” obok wydarzenia, które było najpóźniej (nie musisz podawać dat) (2 pkt.).
Przyjęcie chrztu przez Franków
Wyprawy krzyżowe
Podział państwa Franków (traktat w Verdun)
Karol Wielki zostaje cesarzem
Przyjęcie chrztu przez Mieszka I

XIV. Wśród najważniejszych przyczyn, które zapoczątkowały krucjaty, były (zaznacz dwie prawdziwe odpowiedzi):
a. zajęcie Ziemi Świętej przez Turków seldżuckich b. dążenie do pokonania cesarstwa bizantyjskiego
c. pragnienie lepszego poznania świata d. wezwanie papieża do walki z niewiernymi

XV. Wśród najważniejszych skutków krucjat były (zaznacz dwie prawdziwe odpowiedzi):
a. powstanie wrogości między chrześcijanami a muzułmanami b. możliwość lepszego poznania kultury muzułmańskiej
c. polepszenie się stosunków między katolikami a prawosławnymi d. wzbogacenie się miast włoskich na handlu z Ziemią Świętą

XVII. Narysuj i opisz główne elementy średniowiecznej wsi powstałej po lokacjach w XIII w.

XVIII. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
W czasie rozbicia dzielnicowego Polski nastąpił wzrost znaczenia książąt w państwie. ........................................
XIX. Duchowieństwo chciało zjednoczenia Polski, gdyż (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. obawiało się coraz silniejszych wpływów niemieckich w Polsce b. chciało ułatwień w prowadzeniu handlu
c. obawiało się osłabienia pozycji mieszczan i chłopów d. chciało osłabić pozycję rycerstwa

XX. W polityce wewnętrznej Kazimierz Wielki (zaznacz dwie prawdziwe odpowiedzi):
a. dokonał spisania prawa w państwie b. przyłączył do Polski Ruś Halicką
c. zawarł wieczysty pokój z Krzyżakami d. popierał lokacje miast i wsi na prawie niemieckim

XXI. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
Prawo składu polegało na wystawianiu przez kupców towaru na sprzedaż w wyznaczonych miastach. ........................................

XXII. Wśród podanych poniżej pojęć związanych z Władysławem Łokietkiem znajdź i wpisz w miejsce kropek pojęcie do nich nie pasujące.
Utrata Pomorza Gdańskiego, zjednoczenie państwa polskiego, podpisanie pokoju wieczystego z Krzyżakami, koronacja na króla
........................................

XXIII. Mapa przedstawia obszar Polski za panowania (zaznacz dwie prawdziwe odpowiedzi):
a. Bolesława Chrobrego b. Kazimierza Odnowiciela
c. Bolesława Krzywoustego d. Kazimierza Wielkiego

XXIV. Mapa przedstawia podział państwa Franków po traktacie z Verdun z 843 r. Poniżej obok liter A, B i C napisz, na którym z tych terenów zaczęły kształtować się Francja (1 pkt.) i Niemcy (1 pkt.).
A. ........................................
B. ........................................
C. ........................................

PUNKTACJA: 28-24 – bdb; 23-19 – db; 18-15 – dst; 14-10 – dop; 9-0 – ndst.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.