X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22096
Przesłano:

Opis i analiza przypadku - obniżony rozwój intelektualny, niedosłuch

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU
Obniżony rozwój intelektualny, niedosłuch.

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

Antek ma siedem lat, wychowywany jest w rodzinie pełnej składającej się z mamy, taty i 11 letniego brata. Matka nie pracuje, opiekuje się dziećmi a szczególnie dużo czasu poświęca Antkowi, u którego stwierdzono obniżony rozwój intelektualny i niedosłuch. Warunki materialne są dobre, chłopiec ma swój pokój, książki, zabawki, przybory do rysowania i malowania, posiada dużo układanek i różnych gier stolikowych.Po ukończeniu zerówki, został odroczony od obowiązku szkolnego z zaleceniem powtórzenia programu grupy 6- laków. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, mówi, że rozwój intelektualny dziecka jest na obniżonym poziomie. Dziecko niedosłyszy i w związku z tym jest słabo rozwinięta mowa i zaburzona artykulacja. Jest opóźniony rozwój psychoruchowy zarówno w zakresie funkcji słownych jak i wykonawczych. Chłopiec jest obecnie w grupie straszaków, której jestem wychowawczynią. Od początku zwracał uwagę swoim zachowaniem. Nie chciał uczestniczyć w zajęciach, obserwował z daleko, co robią dzieci. Często krzyczał i uciekał z sali, biegając po korytarzu. Nie chciał bawić się z dziećmi. Jego ulubioną zabawą jest zabawa samochodami, ale w odosobnieniu. Głównym objawem wskazującym na istnienie problemu jest brak gotowości do podejmowania prób o charakterze dydaktycznym a mianowicie:
- brak motywacji do nauki,
- trudności w skupieniu uwagi,
-trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słownej i wzrokowej wyrazów,
-trudności w rozróżnianiu i zapamiętywaniu kształtu graficznego cyfr i liter
- brak pojęcia znajomości liczby i operacji na liczbach,
-słabo rozwinięta mowa i zaburzenia artykulacja
- przerywanie zadania przy niepowodzeniu.

GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA

Z przeprowadzonego wywiadu z mamą chłopca wynika, że chłopiec urodził się jako zdrowe dziecko. Gdy miał 5 miesięcy rodzice zauważyli, że dziecko niedosłyszy. Rozwój mowy był znacznie opróżniony. Można było zauważyć, że ogólny rozwój jest u niego niższy niż u jego rówieśników. Chłopiec jest niższy od dzieci w jego wieku i jest bardzo szczupły. Dziecko z chwilą przyjścia do przedszkola było niegrzeczne, krzyczał, płakał, chciał iść do domu, nie chciał się bawić nic go nie interesowało, był agresywny w stosunku do innych dzieci. Codziennie uważnie obserwowałam Antka. Chłopiec nie chciał ćwiczyć na zajęciach gimnastycznych, natomiast wykazywał zainteresowanie muzyką. Dało się zauważyć, że Bartek ma poczucie rytmu, chętnie śpiewa, (ale niewyraźnie).W moim przedszkolu została utworzona grupa wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, (w której prowadzę zajęcia, ponieważ ukończyłam studia podyplomowe- oligofrenopedagogikę). Chłopiec uczęszcza na te zajęcia bardzo chętnie. Antka trzeba zachęcać do działania wymyślając mu ciekawe zajęcia. Lubi, gdy się go chwali za najmniejszy sukces Nie należy na niego krzyczeć, ponieważ wtedy reaguje negatywnie, jest agresywny i nic nie chce robić. Dziecko ma trudności z analizą i syntezą słuchową wyrazów. Myli się wykonując działania matematyczne, nie zna wszystkich liter. Przerywa działania, gdy coś mu się nie udaje. Jego prace plastyczne są na poziomie 3-latka.

ZNACZENIE PROBLEMU

Gotowość do nauki pisania, liczenia i czytania należy wiązać z odpowiednim poziomem rozwoju procesów psychomotorycznych, poznawczych i społecznych. Antek jest dzieckiem o obniżonym rozwoju intelektualnym, niedosłyszącym, więc jest narażony na niepowodzenia edukacyjne już w przedszkolu. Na podstawie obserwacji, rozmowy z rodzicami, oraz orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wiem, że chłopiec potrzebuje fachowej pomocy. Intensywna i systematyczna praca ogólnorozwojowa pomoże mu osiągnąć pozytywne sukcesy w nauce.
PROGNOZA

Prognoza negatywna- w przypadku zaniechania oddziaływań. Zaniechania działań wspomagający proces edukacyjny chłopca zaowocowałby brakiem jego rozwoju intelektualnego. Nie dałoby dziecku szansy do rewalidacji, co spowodowałoby większe trudności w nauce i ograniczoną możliwość zdobywania nowych umiejętności. Pozostawienie dziecka bez opieki pedagogicznej spowodowałoby u Antka:
- narastanie ogólnego zahamowania rozwoju umysłowego,
- osiąganie dużo niższych wyników niż jego możliwości intelektualne,
- nie korygowanie zaburzenia w zakresie analizy i syntezy wyrazów utrudniałoby chłopcu opanowanie techniki czytania i pisania,
- brak sukcesów, a ciągłe niepowodzenia byłyby brakiem motywacji do nauki,
- brak kontaktów z rówieśnikami spowodowałoby, że dziecko nie potrafiłoby się przystosować społecznie i emocjonalnie,
- niemożność kontynuowania nauki w grupie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
PROGNOZA POZYTYWNA

Plan oddziaływań, cele:
- Nawiązać stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz nawiązać stały kontakt z rodzicami dziecka. Ustalić wspólnie z Panią Psycholog, (z którą nawiązałam już współpracę) zasady pracy, które pozwolą mu na dalszą sukcesywną naukę.
- Należy zapewnić dziecku atmosferę bezpieczeństwa, zaufania wyrozumiałości oraz wsparcia emocjonalnego,
-Zwiększyć poczucie wiary we własne siły,
W celu osiągnięcia tych celów zaplanowałam działania:
- Zachęcanie rodziców do częstych wizyt z chłopcem w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
-Informowanie rodziców o sposobach pracy z dzieckiem
- Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
- Zajęcia w grupie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- organizowane w przedszkolu,
- Usprawnianie funkcji psychomotorycznych biorących udział w nabywaniu umiejętności pisania, czytania i liczenia,
- Kształcenie umiejętności wymagającej wysiłku,
- Wzmacnianie samooceny i poczucia wartości,
- Dostrzeganie najmniejszego sukcesu chłopca i nagradzanie,
- Kształcenie umiejętności koncentracji uwagi,
- Kształcenie umiejętności słuchowych poprzez zabawę, które będą sprawiały dziecku przyjemność i będą dobrą zabawą.

WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ

Działania rozpoczęłam od wywiadu z rodzicami Antka. Ustaliliśmy sposoby współdziałania i wzajemnych oczekiwań. Przeanalizowałam dokumenty z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i okazało się, że dziecko ma obniżony rozwój intelektualny i niedosłuch oraz słabo rozwiniętą mowę z zaburzoną artykulacją. Starałam się znaleźć rozwiązania mające na celu pomóc dziecku. Zaplanowane działania profilaktyczne prowadziłam w następujących płaszczyznach:
- W związku z nieprawidłową artykulacją dziecka (w porozumieniu z rodzicami) we wrześniu skontaktowałam chłopca z logopedą, który udzielił mu pomocy, przekazuje ćwiczenia do przedszkola i do domu.
- W celu współpracy z rodzicami przekazuję rodzicom do domu materiały, które mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji.
- Pomogłam nawiązać kontakt z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną gdzie Bartek może korzystać z fachowej pomocy.
- Konsultuję swoje działania z panią psycholog z Poradni Psychologiczno- pedagogicznej.
- Opracowałam wiele ćwiczeń, które realizuję na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.
Staram się uatrakcyjniać zajęcia , aby chłopiec chętnie w nich uczestniczył.
- Wszystkie prace dziecka wywieszam na wystawie pokazując je wspólnie z dzieckiem jego rodzicom.

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

Po pięciu miesiącach wspólnych oddziaływań prowadzonych przeze mnie,
rodziców logopedę, psychologa zaobserwowałam u Antka duże postępy pod każdym względem. Dużo chętniej uczestniczył w zajęciach, chętniej nawiązuje kontakty w grupie dzieci, potrafi dłużej skoncentrować się na zadaniu. Antek rozpoznaje dużo liter, dzieli wyrazy na sylaby wyklaskując je, dokonuje porównań między przedstawione mu przedmioty, rozpoznaje większość kolorów a przy tym cieszy się z najmniejszego sukcesu i jest chętny do działania. Bardzo dobrze układa mi się współpraca z matka dziecka, która chętnie pracowała z synem w domu i pracuje z nim nadal. Rodzice są bardzo zadowoleni z tego, że ich syn chętnie chodzi do przedszkola i że uczestniczy w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, bo jak się wyrazili- przynoszą one dziecku radość i wiele korzyści, z czego mi, jako nauczycielowi sprawia satysfakcję. Dużo korzyści przyniosła chłopcu praca logopedy i psychologa. Powiększył się u chłopca zasób słownictwa, chłopiec chętnie zaczął występować na uroczystościach przedszkolnych. Poprawiła się jego koncentracja uwagi, co jest ogromnym sukcesem. Nie uciekał z sali, nie zachowywał się złośliwie wobec innych dzieci. W tej chwili zna wszystkie litery i cyfry oraz kolory. Jego mowa jest już wyraźniejsza, ale nadal jest wskazana praca logopedy. Uważam, że postępy, jakie uczynił chłopiec są w dużym stopniu moją zasługą, z czego się ogromnie cieszę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.