X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22073
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zakupy - konspekt lekcji z języka angielskiego do klasy IV

Konspekt lekcji języka angielskiego.
Imię i nazwisko prowadzącego: Małgorzata Malicka
Czas realizacji tematu lekcji: 45 min
Klasa: IV. Szkoła Podstawowa

Temat: Zakupy – dialogi w sklepie z pamiątkami.

Cel główny: Ćwiczenie zwrotów językowych potrzebnych podczas dokonywania zakupów i ich użycie w krótkich dialogach.

Cele operacyjne:
- uczeń potrafi nazwać pamiątki
- uczeń umie zapytać o cenę i podaje ceny w dolarach
- uczeń potrafi określić, który z rozmówców (sprzedawca czy kupujący) wypowiada podane
fragmenty rozmowy
- uczeń potrafi słuchać rozmowę dla uzyskania konkretnych informacji
- uczeń potrafi przeczytać poprawnie usłyszany tekst rozmowy
- uczeń potrafi bazując na przykładowym tekście dokonać zakupów (uzupełnić i odegrać
dialog)
- uczeń kształtuje funkcje językowe – czyta dialog z podziałem na role
- uczeń kształci umiejętności współpracy w parach
- uczeń rozwija umiejętności mówienia i prawidłowego zapisywania wyrazów korzystając
z tekstu modelowego.

Hasła z podstawy programowej:
- znajomość środków językowych
- rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu
- czytanie ze zrozumieniem
- posługuje się bardzo podstawowymi zasobami środków językowych umożliwiających
dokonanie zakupów
- reaguje w formie prostego tekstu pisanego w sytuacjach życia codziennego
- przetwarza tekst, przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego
- współpracuje w parach
- stosuje strategie komunikacyjne – np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu
- współdziała w grupie w pozalekcyjnych pracach projektowych.

Metody pracy: podająca, poszukująca, praktycznego działania
Formy pracy: indywidualna, praca w parach, symulująca językowa, odgrywanie ról.
Środki i pomoce dydaktyczne: podręcznik Starland 1 str.28, magnetofon, płyta CD, plakietki z cenami, zestaw xero, prace projektowe.


Przebieg lekcji:
1. Podanie celów lekcji i zapisanie tematu lekcji na tablicy.
2. Rozgrzewka językowa: utrwalenie nazw pamiątek w sklepie, utrwalenie liczebników
i odczytywanie cen – uczniowie ćwiczą w parach prosty dialog – pytanie o cenę.
3. Podanie i utrwalenie zwrotów językowych charakterystycznych w trakcie dokonywania
zakupów – określenie który z rozmówców (sprzedawca czy kupujący) wypowiada podane
zwroty.
4. Słuchanie dialogu związanego z robieniem zakupów w sklepie z pamiątkami- ćwiczenia
w słuchaniu dla uzyskania konkretnej informacji (jakie pamiątki zakupiła Mary).
5. Wspólne omówienie usłyszanego tekstu w celu wyszukiwania nowych zwrotów
stosowanych w trakcie dokonywania zakupów.
6. Odczytywanie w parach dialogu ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność
językową wymawianych zwrotów i intonację.
7. Praca w parach: uzupełnienie dialogów w oparciu o dialog modelowy (decydowanie
o zakupie) – czas na wykonanie zadania ok. 7 min.
8. Prezentacja wypełnionych dialogów w parach – odgrywanie ról, symulacja językowa.
9. Prezentacja prac projektowych – przykładowe sklepy z pamiątkami w Wielkiej Brytanii,
Francji i w Polsce (prezentacja waluty brytyjskiej-funty, polskiej-złotówki, Wspólnoty
europejskiej-euro).
10. Próba samodzielnego dokonania zakupów i krótka samoocena.
11. Zadanie domowe: ćwiczenie 7/str. 32 podręcznik.

Zestaw ćwiczeń do lekcji:

I. Uzupełnij dialog.

SA: Good ................. .
How ... I ...... you?
C: Good ................ .
I want to ....... a .............. .
SA: How ......... this .........?
C: That’s a good ....... .
How ......... is ......?
SA: It’s ..............
C: Can I ...... ..... , please?
SA: Sure. That’s ............ .
C: ........ you are.

SA- shop assistant
C- customer

II. Zapisz słownie ceny.

€ 15 .......................
£10 ........................
8 zl ........................
$14 ........................

III. Samoocena
1. Odczytuję ceny w różnych walutach
a. bardzo dobrze
b. czasami mam kłopot
c. sprawia mi to trudność
2. Znam zwroty używane podczas zakupów
a. bardzo dobrze
b. czasami mam kłopot
c. sprawia mi to trudność
3. Poprawnie czytam przykładowy dialog
a. bardzo dobrze
b. czasami mam kłopot
c. sprawia mi to trudność
4. Potrafię dokonać zakupu w sklepie
z pamiątkami
a. bardzo dobrze
b. czasami mam kłopot
c. sprawia mi to trudność
5. Potrafię współpracować w parach
a. bardzo dobrze
b. czasami mam kłopot
c. sprawia mi to trudność

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.