X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22024
Przesłano:

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościan - konspekt lekcji

Cele lekcji:
a)główne: - utrwalenie wiadomości czym jest prostopadłościan, czym sześcian
- doskonalenie umiejętności dotyczących obliczania pól prostokąta i kwadratu
- doskonalenie umiejętności wykorzystania poznanej wiedzy w sytuacjach
praktycznych
- doskonalenie umiejętności poprawnego działania na liczbach wymiernych
- wyrabianie nawyku posługiwania się terminami matematycznymi, np.: pole powierzchni
- kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów matema-
tycznych oraz współodpowiedzialności podczas pracy w grupie
- wdrażanie do aktywnej pracy na lekcji i zdyscyplinowania

b)operacyjne:
uczeń:- sprawnie liczy w pamięci
- rozumie znaczenie pojęć matematycznych i używa ich
- kształtuje umiejętność czytania ze zrozumieniem
- wykorzystuje poznaną wiedzę w zadaniach dotyczących sytuacji praktycznych
- zna zasady pracy w grupie i wykorzystuje je
- umie pracować samodzielnie oraz z całym zespołem klasowym
- pamięta o zdyscyplinowaniu i aktywnym udziale w lekcji

Metody: - programowe (praca z podręcznikiem lub ćwiczeniami)
- problemowe (swobodna rozmowa, zadaniowa)
- aktywizujące (praca w grupie)


1.Kartkówka.

Zad.1.
Oblicz pole prostokąta o wymiarach 12cm x 11cm.
Zad.2.
Wyjaśnij pojęcia:
a) prostopadłościan to ...
b) sześcian to...
Zad. 3. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego rysunek znajduje się poniżej. To prostopadłościan o wymiarach: 2cmx3cmx4cm

2.Ustne omówienie odpowiedzi na pytania z kartkówki.
(Siatka prostopadłościanu z zad. 3 jest narysowana na tablicy.)

3.Na podstawie wiadomości dotyczących obliczania pól prostokąta, uczeń oblicza sumę pól dwóch ścian prostopadłościanu.

4.Nauczyciel zadaje pytanie czym może być pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu (Pc).

5.Uczeń oblicza Pc prostopadłościanu, którego siatka znajduje się na tablicy.
Wpisuje wyniki obliczania pól każdej ściany w odpowiednich prostokątach a potem dodaje te liczby.

6.Podział na cztery grupy. Każda otrzymuje pudełko, którego pole powierzchni należy obliczyć. Grupa, która otrzymała prostopadłościan – sześcian przedstawia swoje obliczenia na tablicy.

7.Jeżeli zostanie czas, uczniowie uzupełniają ćwiczenia z tego tematu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.