X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21839
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Przykładowa opinia do poradni

OPINIA

XXXXX UR. XXXXX, uczęszcza do Przedszkola Publicznego
w XXXXXXX od września 2010r. Obecnie jest w grupie dzieci 5 – letnich.

Chłopiec jest dzieckiem pogodnym, zwykle w dobrym nastroju. Chętnie bierze udział w zajęciach i zabawach ruchowych. W czasie zabaw swobodnych przejawia dużą potrzebę ruchu. Dlatego, chętnie inicjuje takie formy zabawy dla kolegów, unikając zabaw stolikowych. W kontaktach z dziećmi nie jest konfliktowy. W grupie przedszkolnej ma grono ulubionych kolegów, i jest lubiany przez dzieci. Dzieli się zabawkami, pożycza niezbędne przedmioty. Odróżnia zachowanie dobre od złego, potrafi przyznać się do winy.
XXXXX jest samodzielny w zakresie samoobsługi. Określa swoje potrzeby.
Prawidłowo trzyma kredkę, ołówek. Odwzorowuje po śladzie szlaczki, figury geometryczne itp. Przy samodzielnej pracy z w/w zakresu tj. rysowania bez śladu według wzoru oczekuje pomocy nauczyciela. Gdy nie jest w stanie sam sobie poradzić szybko się zniechęca.
Chłopiec wykazuje się natomiast zaangażowaniem przy wykonywaniu prac plastycznych lub wybranych zadań z kart pracy, które go zainteresowały
i wzbudziły jego ciekawość. Stara się wtedy doprowadzić daną czynność do końca. XXXXX potrafi wypowiedzieć się na dany temat. Opowiadając obrazek wymienia nazwy czynności i stanów. Dostrzega związki przyczynowo - skutkowe w historyjce. Nie mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, jednak na tyle dobrze, aby go zrozumieć. Chłopiec wyodrębnia głoski na początku dobrze utrwalonych wyrazów, z nowymi ma problem. Nie wyróżnia ilości wyrazów w zdaniach.
Chętnie uczy się nowych piosenek, wierszy. Bez większej tremy występuje w przedstawieniach teatralnych prezentowanych dla dzieci z przedszkola
i rodziców.
XXXX składa obrazek z pięciu, sześciu części, układa puzzle, mozaikę wg podanego wzoru. Klasyfikuje przedmioty wg podanego kryterium. Prawidłowo przelicza do 10 za pomocą liczmanów. Zna i prawidłowo posługuje się pojęciami dziś, jutro, wczoraj. Myli pojęcia w prawo, w lewo. Rozumie pojęcia związane z przestrzenią: na, pod, za, obok.
Na chwilę obecną XXXXX wymaga indywidualnych ćwiczeń stymulujących rozwój mowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.