X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21785
Przesłano:
Dział: Ankiety

Badanie pedagogiczne diagnozujące zakres i przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów

Ankieta
Niepowodzenia szkolne
Przeprowadzane badania ankietowe mają służyć poznaniu zagadnień dotyczących niepowodzeń szkolnych uczniów, a w szczególności zagadnień odnoszących się do częstotliwości i przyczyn tego zjawiska. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki służyć będą jedynie celom poznawczym.

1) Jak często zdarza Ci się, że odnosisz jakieś niepowodzenia w szkole, np. negatywną ocenę lub ocenę niższą niż oczekiwałeś?
a) często lub bardzo często b) rzadko lub prawie nigdy
2) Jakie są wg Ciebie przyczyny tego, że odnosisz niepowodzenia w szkole( możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) wagary
b) długa nieobecność z powodu choroby lub częste nieobecności z tego powodu
c) nieprzykładanie się do nauki w domu, lenistwo
d) nieuwaga na lekcji
e) nieodpowiednie wg mnie metody nauczania stosowane przez nauczycieli
f) zbyt trudny materiał do opanowania
g) brak pomocy dydaktycznych , podręcznika
3) Czy masz czasem wrażenie, że negatywna ocena lub inne niepowodzenie szkolne jest nieadekwatne do twojej rzeczywistej wiedzy bądź wkładu pracy?
a) Tak, bardzo często
b) tak, ale niezbyt często
c) nie, zwykle ocena odzwierciedla moją faktyczną wiedzę i wkład pracy
4) Negatywna ocena bądź inne niepowodzenie.........( wybierz 1 najbardziej pasujące do ciebie stwierdzenie)
a) mobilizuje mnie do intensywniejszej nauki i poprawy stopnia
b) nie stanowi dla mnie problemu, najważniejsze żeby zaliczyć rok
c) odbiera mi wiarę w swoje możliwości, demobilizuje mnie
d) powoduje we mnie chęć unikania pewnych lekcji(wagary)
5) Co w pracy nauczyciela na lekcji najbardziej pomaga Ci w nauce?
a) odpowiednie rozplanowanie lekcji
b) dobre notatki
c) popieranie teorii praktyką w trakcie tłumaczenia
d) praca grupowa
e) kartkówki, które zmuszają do systematycznej nauki
f) zadania domowe, które mobilizują do korzystania z również innych źródeł i utrwalają materiał
6) W jaki sposób pomagasz sobie zmniejszyć liczbę niepowodzeń szkolnych?
a) nic z tym problemem nie robię
b) zwracam się o pomoc do nauczyciela przedmiotu
c) zwracam się o pomoc do innego zaufanego nauczyciela lub wychowawcy czy pedagoga
d) szukam pomocy u koleżanek lub kolegów
e) pobieram korepetycje
f) zwracam się o pomoc do rodziców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.