X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21753
Przesłano:

Linia porozumienia rodzic - nauczyciel

Rodzice dzieci, które rozpoczynają edukację w placówce oświatowej oczekują profesjonalizmu od nauczycieli. Liczą, że ich pociechy osiągną optymalny rozwój psychofizyczny, zdobędą nowe umiejętności, wiedzę oraz poziom samodzielności, który zapewni im umiejętność życia w społeczeństwie. Jednakże każdy rodzic powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż nie będzie to możliwe bez jego zaangażowania w proces edukacji.
Nauczyciel natomiast chcąc skutecznie realizować założenia programu i uczestniczyć efektywnie w rozwoju wychowanków musi zaangażować rodziców w proces edukacyjno- wychowawczy placówki. Bez współpracy obu środowisk nie będziemy mieli wystarczająco dużego wpływu na rozwój osobowości i umiejętności ucznia. Współpraca nauczyciela i rodziców musi opierać się na wzajemnym szacunku, świadomości roli, jaką sprawuje rodzic nad swoim dzieckiem oraz roli nauczyciela, któremu je powierza. Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić do siebie z zaufaniem i życzliwością. Z jednej strony to nauczycielowi powinno zależeć na dobrych kontaktach i współpracy, bo kiedy już pozyska rodziców stają się oni niezastąpionymi pomocnikami i partnerami w realizowaniu różnych działań podejmowanych przez nauczyciela. Z drugiej strony w interesie rodzica jest otwarcie się na współpracę i stworzenie dobrych relacji z nauczycielem ponieważ może wówczas efektywnie uczestniczyć w rozwoju swojego dziecka. W sytuacji kiedy jedna ze stron nie wykazuje zainteresowania współpracą druga strona tym bardziej powinna spróbować zmienić tę sytuację.
Celem działań wzajemnej współpracy jest uświadomienie sobie, że wielostronny rozwój zależy od wspólnie realizowanych działań i właściwie prowadzonej współpracy. Dzięki temu uzyskamy lepsze zrozumienie przez rodziców i nauczycieli potrzeb dziecka, umocnienie więzi między wychowawcami a rodzicami. Uzgodnienie jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych pozwoli na zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego. Możliwe to będzie poprzez udzielanie rzetelnych informacji i konsultacji na temat pracy z dzieckiem oraz uświadomienie możliwości wzajemnego wpływania na proces wychowawczy.
W literaturze wymienia się kilka podstawowych zasad sprzyjających dobrej współpracy
z rodzicami. Pierwsza zasada to zasada pozytywnej współpracy, która mówi, że jej warunkiem jest całkowicie dobrowolny w nim udział. Wszyscy powinni być świadomi korzyści związanych ze współpracą. Druga zasada to zasada partnerstwa -podkreśla ona równorzędne prawa i obowiązki wychowawców i rodziców. Każda ze stron powinna czuć się wartościowa, mieć w miarę jednakowy udział w podejmowaniu decyzji i razem ponosić wszelkie konsekwencje z nią związane. Zasada jedności oddziaływań mówi o konieczności realizowania przez wychowawców i opiekunów zgodnych celów w pracy wychowawczej. Istotne jest ustalenie jednego kierunku działań. Ostatnia zasada mówi o systematycznej współpracy, ukazuje potrzebę czynnego i stałego zaangażowania się w wykonywanie zadań inicjowanych i organizowanych podczas współdziałania wychowawców i rodziców.
Aby współpraca rodziców z nauczycielem była pozytywna należy pamiętać, że:
- nie zawsze mamy rację,
- należy unikać utartych schematów,
- należy patrzeć, słuchać, odczuwać i poszukiwać,
- należy być gotowym do pomocy,
- należy być szczerym, komunikatywnym,
- należy być elastycznym, otwartym na zmiany i ciekawe propozycje,
- krytykę przyjmować i spokojnie analizować.
Dobra współpraca środowiska rodzinnego i szkolnego wpływa na podwyższenie wyników nauczania i prowadzi do zwiększenia efektywności zastosowanych metod wychowawczych i dydaktycznych, a przez to pozwala dzieciom na wykorzystanie swoich możliwości rozwojowych i włączenie ich w nurt życia społecznego. Dla każdego nauczyciela pracującego z dzieckiem, najważniejszym celem w pracy terapeutycznej powinno stać się nawiązanie dobrego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym oraz prowadzenie systematycznej i prawidłowo zorganizowanej współpracy placówki z domem rodzinnym.
Kontakty nauczycieli z rodzicami wpływają na ujednolicenie oczekiwań. Siła tkwi zawsze w spójności oddziaływań terapeutycznych. Im większa zgodność systemów wychowawczych, tym bardziej spójny i lepszy będzie rozwój dziecka.


Bibliografia:
1. B. Blachowska: Poszukiwanie sposobów współpracy z rodzicami i środowiskiem, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 9/1994.
2. M. Łobocki: Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
3. Ł. Muszyńska: Rodzice i nauczyciele, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1985.
4. J. Szczurkowska: Współpraca nauczyciela z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych, „Edukacja Przedszkolna” nr 1/1998.
5. E. Dziedzic: Współpraca nauczyciela z rodzicami.
6. K. Ratkowska: Psychologiczne aspekty współpracy szkoły z rodzicami.
7. J. Kielin: Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.
8. http://poradnik.metis.pl/2010/09/efektywna-wspolpraca-z-rodzicami-szansa-na-doskonaly-rozwoj-dzieci-w-placowce-przedszkolnej, z dnia 09.03.2013

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.