X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21694
Przesłano:

Ocena praktyk studenckich

OPISOWA OCENA PRAKTYK STUDENCKICH

PANI ..... .....

Studentki ..... w .....

W okresie od 07.09.2009 r. do 06.10.2009 r. pani .... .... pozostawała pod moją opieką.
Schemat praktyki obejmował 75 h:

10h obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela
60 h prowadzonych samodzielnie przez studentkę
5 h praca pozadydaktyczna

W ramach praktyki studentka zapoznała się z dokumentami szkoły tj. : Statutem Szkoły, Przedmiotowym Systemem Oceniania i Regulaminem Szkoły.

Po ustaleniu szczegółowego planu zajęć przystąpiłam do nadzorowania i obserwowania pracy studentki.

Prowadzone przez Panią .... lekcje obejmowały podstawę programową, były przemyślane i przygotowane pod względem metodycznym i merytorycznym. Konspekty były przygotowane we właściwy sposób, proporcje pomiędzy poszczególnymi etapami jednostki lekcyjnej zostały zachowane, tempo lekcji właściwe. Scenariusze lekcji były wcześniej konsultowane, a konieczne poprawki uwzględniane i nanoszone. Praktykantka zauważała również, że odpowiedni system oceniania motywuje uczniów do pracy i aktywności na lekcjach, jednak początkowo miała problem z ocenieniem odpowiedzi ustnych uczniów. Wykorzystywała moje sugestie i w rezultacie poczyniła postępy w tym kierunku.

Atmosfera zajęć była życzliwa, co sprzyjało otwartości i zaangażowaniu uczniów w proces dydaktyczny. W czasie zajęć praktykantka dostosowywała słownictwo i stopień trudności wypowiedzi do poziomu uczniów, choć zdarzały się jej błędy językowe. Na lekcjach przeważał język niemiecki. Dodatkowo studentka wykazała się umiejętnością reagowania na zaistniałe podczas lekcji sytuacje, starała się w każdej sytuacji kontrolować dyscyplinę w klasie.

Odbywająca praktykę studencką ... dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą, ale i Gronem Pedagogicznym. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.

Ocena ogólna praktyki: dobry

Opiekun praktyki studenckiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.