X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21660
Przesłano:
Dział: Świetlica

Polska w Europie, Europa w Polsce - projekt edukacyjny

„POLSKA W EUROPIE, EUROPA W POLSCE’’
Projekt edukacyjny realizowany w świetlicy Zespołu Szkół nr 43 w Warszawie w roku szkolnym 2011/2012 przez wychowawczynie świetlicy Grażynę Skipiała i Krystynę Kowal.

Polska od ośmiu lat wchodzi w skład Unii Europejskiej, a w 2011 roku po raz pierwszy przewodniczyła posiedzeniom Rady Unii Europejskiej i reprezentowała ją na arenie międzynarodowej. Fakt ten wymaga upowszechnienia wiedzy dotyczącej integracji europejskiej. Głównym celem projektu jest przedstawienie Europy w sposób prosty, a jednocześnie interesujący. Projekt "POLSKA W EUROPIE, EUROPA W POLSCE" stwarza takie możliwości. Umożliwia również rozwój wielu umiejętności m.in. wyszukiwania informacji, tworzenia prezentacji multimedialnych, współpracy w grupie, podziału pracy, współodpowiedzialności za jej efekty.

CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

CELE GŁÓWNE:

- szerzenie informacji o państwach członkowskich Unii Europejskiej;
- pokazanie zakorzenienia Polski w zjednoczonej Europie;
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji.

CELE SZCZEGŁÓŁOWE:

- poznanie genezy i idei integracji europejskiej;
- pogłębianie wiedzy o krajach europejskich;
- poznawanie życia mieszkańców Unii Europejskiej, ich kultury, języka, kuchni;
- wpajanie szacunku i tolerancji dla innych narodów.

PLAN REALIZACJI ETAPÓW PROJEKTU

PAŹDZIERNIK – MARZEC

Wprowadzenie do konkursu.
Zapisywanie terminów.
Internet jako źródło informacji i komunikacji.
Rozwijanie samokształcenia w zakresie wiedzy o krajach Unii Europejskiej – poszukiwanie i zbieranie informacji z różnych źródeł.
Wykorzystanie programów multimedialnych do pozyskiwania wiedzy o Unii Europejskiej.
Polska moja Ojczyzna.
Jestem Europejczykiem.

KWIECIEŃ – MAJ
Konkurs na najciekawszą prezentację wybranych krajów Unii Europejskiej.
Podsumowanie konkursu – rozdanie nagród, prezentacje na pikniku rodzinnym 26.05.2012 r.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- czasopisma, słowniki, encyklopedie, zdjęcia, pocztówki itp.
- mapy, atlasy, przewodniki,
- flagi państw Unii Europejskiej,
- banknoty i monety,
- płyty CD z hymnem UE i muzyką różnych krajów europejskich,
- symbole europejskie,
- wycinki z gazet,
- teksy pytań quizowych,
- inne.

ZAŁOŻONE CELE MOŻNA REALIZOWAĆ PRZEZ

- opracowanie własnych materiałów informacyjnych,
- pogadanki,
- dramę,
- gry dydaktyczne,
- strony internetowe,
- filmy na temat krajów europejskich,
- zdjęcia, albumy, czasopisma, książki popularnonaukowe,
- piosenki.

FORMY PRACY:
- zespołowa,
- indywidualna.

STRUKTURA PROGRAMU:

Program edukacji europejskiej został podzielony na 3 działy wprowadzające uczniów w tematykę dotyczącą Polski i krajów Unii Europejskiej. Ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Zakłada doskonalenie przez uczniów umiejętności pracy w grupie oraz naukę twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy. Kładzie nacisk na jakościową stronę wykonania zadań. Realizacja założeń stopniowo wprowadza dzieci w problematykę integracji europejskiej.

TREŚCI NAUCZANIA:

Polska moja Ojczyzna
Symbole naszego państwa.
„Godło Polski’’ - przypomnienie legendy „O białym orle”.
„Hymn Polski” słuchanie hymnu, wspólne śpiewanie z zachowaniem postawy na baczność.
„Flaga Polski” – wykonanie flagi różnymi technikami.
Wykonanie kotylionów na Święto Niepodległości.

Jestem Europejczykiem

Poznajemy wybrane bajki europejskie.
Zwyczaje świąteczne w wybranych krajach europejskich.
Karnawał w Europie: zapoznanie ze zwyczajami, improwizacje taneczne.
„Maski karnawałowe” – wykonanie form przestrzennych z masy papierowej.
„Bal przebierańców’’ – tańce, zabawy, konkursy.

Unia Europejska

Wyjaśnienie pojęcia Unii Europejskiej.
Słuchanie hymnu Unii Europejskiej.
Praca z mapą – wyszukiwanie państw członkowskich.
Symbole wybranych krajów europejskich.

KONKURS NA PREZENTACJE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

Francji,
Hiszpanii,
Danii,
Włoch,
Litwy,
Holandii,
Czech,
Niemiec.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczeń
- umie wyszukiwać informacje korzystając z różnych źródeł,
- pracować w grupie,
- potrafi rozpoznać flagi prezentowanych krajów,
- umie wymienić kraje należące do Unii Europejskiej,
- potrafi wskazać je na mapie,
- zna potrawy narodowe,
- rozpoznaje hymn Unii Europejskiej.

METODY EWALUACJI:

- quizy układane przez nauczyciela i autorów prezentacji,
- konkursy sprawdzające nabytą wiedzę,
- obserwacja zachowań uczestników programu,
- rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.