X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21659
Przesłano:
Dział: Języki obce

Dzień języków obcych - konspekt lekcji angielskiego

Konspekt lekcji kulturowej w ramach konkursu poznaj świat przez języki.

DATA: 23.09 2012r
CZAS TRWANIA: 45 min.
KLASA: 5 C
PROWADZĄCY: Edyta Kulik
TEMAT: Europejski dzień Języków Obcych.
CEL OGÓLNY:
• Zapoznanie uczniów z tradycjami i kulturą krajów anglojęzycznych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Zapoznanie uczniów z nazwami języków mówionych na świecie
• Przyswojenie zwrotów używanych w różnych krajach do powitania się
• Ćwiczenie prawidłowej wymowy nauczanych zwrotów oraz wyrażeń
• Nauka nazw krajów europejskich w języku angielskim
• Przyswojenie znajomości flag krajów znajdujących się w Europie
• Nauka słownictwa związanego z kształtami i wzorami, które można znaleźć na flagach(np. paski, trójkąty, ramiona)
• Przyswojenie zwyczajów obowiązujących w różnych krajach Europy

METODY PRACY:
• podająca,
• praktycznego działania.
• Burza mózgów
FORMY PRACY:
• indywidualna,
• praca w parach
• zbiorowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• materiały kserograficzne
• płyta CD
• ilustracje przedstawiające flagi


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim (sprawdzenie listy obecności: Who’s missing?; present, absent).

2. Zapisanie na tablicy tematu lekcji „ Dzień języków obcych”. Objaśnienie historii święta i przekazanie informacji o tym, że na świecie jest około 200 języków ojczystych. Nauczyciel prosi uczniów, aby podali nazwy języków, które oni znają. Odpowiedzi zapisuje na tablicy.

3. Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą jak witają się ludzie w rożnych krajach europejskich. Następnie wykorzystując kartę pracy 1 nauczyciel czyta na głos powitania w różnych językach. Po każdym zwrocie zatrzymuje się i prosi uczniów, aby spróbowali odgadnąć język i kraj, w którym się w ten sposób mówi. Następnie uczniowie sprawdzają swoje odpowiedzi. W trakcie wykonywania ćwiczenia nauczyciel zwraca uwagę na wymowę i prosi uczniów, aby powtarzali nazwy krajów i języków po angielsku.

4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy czteroosobowe. Następnie prosi, aby uczniowie spróbowali opisać wygląd flag na obrazkach. Ponownie nakłania do poprawnej wymowy. Pomysły związane z opisywanymi flagami nauczyciel zapisuje na tablicy. Następnie wykorzystując tablicę interaktywną nauczyciel wyświetla flagi interesujących uczniów flag. Sprawdza, czy ich pomysły były trafione. Dalej uczniowie kolorują flagi zgodnie z ich rzeczywistym wyglądem.

5. Nauczyciel dzieli klasę na pary. Każdy z uczniów w parze tak składa swoją kartę pracy, że widać tylko flagę. Na jej podstawie uczniowie próbują z pamięci nazwać kraj, język i pozdrowienie z kraju, do którego należy flaga. Następnie sprawdzają swoje odpowiedzi w kartach pracy.

6. Nauczyciel wręcza każdemu uczniowi kartę pracy nr 2 i objaśnia, ze zadaniem uczniów będzie w parach rozwiązanie quizu o krajach i językach europejskich. Przed przystąpieniem do cieczenia nauczyciel zapisuje na tablicy słowa belong to, and currency i wyjaśnia ich znaczenie w języku polskim. Nauczyciel objaśnia, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa i prosi o rozwiązanie quizu ustalając limit czasowy- ok.10 min.

7. Po wykonaniu ćwiczenia sprawdzamy odpowiedzi wraz z całą klasą. Każda dobra odpowiedź jest warta 1 punkt. W czasie sprawdzania nauczyciel dodaje extra informacje, które znajdują się w nawiasach. Zwycięża para, która zgromadziła najwięcej punktów.

8. Na zakończenie każda para wymyśla 3 dodatkowe pytania i 3 możliwe odpowiedzi o krajach i językach europejskich. Każda z par czyta pytania i odpowiedzi i pozostali uczniowie udzielają odpowiedzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.