X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21657
Przesłano:

Plan pracy rewalidacyjno - wychowawczej na rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEJ DLA ZESPOŁU REWALIDACYJNO -WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013.

Opracowany przez mgr Krystynę Barszcz

GŁÓWNE CELE , ZADANIA I METODY PRACY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

1.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków, dopasowanie działań rewalidacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
2.Praca nad opanowaniem przez wychowanków określonych sprawności i umiejętności.

ZADANIA

1.Praca dydaktyczna uwzględnia możliwość wychowanka i jego rozwój oraz otwartość nauczyciela na jego możliwości.
2.Aktywna współpraca z Radą Programową i Zespołem Terapeutycznym.
3.Udział w najważniejszych wydarzeniach z życia zespołu.
4. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia – wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
5.Kontynuowanie współpracy z rodzicami dalsze poznawanie środowiska wychowanków i ich sytuacji rodzinnej.

METODY PRACY

1.Elementy metody M. i Ch. Knilów,
2.Elementy metody Ruch Rozwijającego W.Sherborne,
3.Elementy metody „Poranny Krąg,”
4.Elementy terapii taktylnej,
5.Elementy metody F.Affolter,
6.Elementy metod stymulacji sensorycznej,
7. Wielokrotne powtarzania.

ELIMINOWANIE WYSTĘPUJĄCYCH NIETYPOWYCH ZACHOWAŃ

1.Reagowanie w sytuacjach nietypowych
- wnikliwe odczytywanie z zachowań wychowanków, czego w danej sytuacji ono oczekuje i reagowanie na nie.
2.Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa poprzez
- częste stosowanie wzmocnień społecznych,
- stopniowe oswajanie wychowanka z nowymi sytuacjami,
- chronienie wychowanka przed głodem, bólem, niebezpieczeństwem.
PLAN ROCZNEJ PRACY

SAMOOBSŁUGA
Cele ogólne
1.Usprawnianie umiejętności jedzenia i picia.
2.Rozwijanie umiejętności ubierania się i rozbierania.
3. Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą.

Cele szczegółowe
1. Utrwalanie dokładnego gryzienia, żucia i połykania – zwrócenie uwagi na odpowiednią pozycje ciała.
2.Utrwalanie umiejętności doboru odzieży do poszczególnej części ciała.
3.Nauka odkręcania kranu, kierowania rąk w stronę strumienia wody, chwytania mydła, wycierania rąk ręcznikiem.

KOMUNIKACJA
Cele ogólne
1.Odczytywania komunikatów wychowanka
2. Poszerzanie możliwości porozumiewania się z wychowankiem.

Cele szczegółowe
1.Rozwijanie niewerbalnych dróg porozumiewania się – ruch ciała, mimika, gesty,
dźwięki.
2. Wykonywanie prostych poleceń.
3.Naśladowanie prostych czynności – ćwiczenia wykonywania ich.

STYMULACJA POLISENSORYCZNA – Funkcje poznawcze
Cele ogólne
1.Pobudzanie zmysłów – wzrok, smak, węch, dotyk, słuch.
2.Integrowanie wrażeń zmysłowych- kierowanie wzroku w stronę przedmiotu, adekwatne reagowanie na bodźce dotykowe, smakowe, zapachowe.

Cele szczegółowe
1.Stymulowanie percepcji słuchowej, wzrokowej.
2.Stymulowanie percepcji dotykowej.
3.Stymulowanie percepcji smakowo- węchowej.
4.Rozpoznawanie różnych odgłosów z najbliższego otoczenia.

KOORDYNACJA WZROKOWO - RUCHOWA
Cele ogólne
1.Poznawanie schematu ciała.
2.Usprawnianie umiejętności manipulacyjnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Cele szczegółowe
1.Usprawnianie motoryki małej – ruchy palców, dłoni, ręki, nadgarstka.
2.Rozluźnianie napięcia mięśniowego.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH

1. Rozpoczęcie roku szkolnego
2. Zabawa andrzejkowa
3. Wizyta Św. Mikołaja
4. Wspólne ubieranie choinki
5. Spotkanie opłatkowe z rodzicami - Jasełka
6. Zabawa karnawałowa
7. Dzień Babci i Dziadka
8. Walentynki
9. Dzień Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
9. Dzień Mamy i Taty – organizowanie przedstawienia i poczęstunek
10. Dzień Dziecka
11. Zakończenie roku szkolnego

Codzienny kontakt z pielęgniarką dokonującą obchód.
Aktywność ruchowa na świeżym powietrzu.
Cotygodniowy kontakt z lekarzem.

1. Zajęcia otwarte – zaproszenia rodziców na zajęcia.
2. Kontakty telefoniczne, indywidualne w razie potrzeby z rodzicami.
3. Spotkania z rodzicami w celu omówienia planów pracy rocznej, programów indywidualnych , omówienie postępów lub trudności w pracy z wychowankiem.
4. Zaproszenia rodziców do organizacji i uczestnictwa w imprezach Ośrodka.
5. Spotkanie ze specjalistami – logopedą, psycholog, fizjoterapeuci.
6. Udzielenie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.
7. Docenienie aktywnych rodziców ( dyplomy, podziękowania).
8. Bieżące informacje dla rodziców o podejmowanych działaniach rewalidacyjnych, edukacyjno-wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.