X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21632
Przesłano:

"Moje życie - moja radość" program

Program "Moje życie= moja radość"
Spis treści: strona

1. Charakterystyka uczennicy 3
2. Cele zajęć
3. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
4. Tematyka zajęć
5. Metody, techniki i formy pracy
6. Sposoby oceniania osiągnięć
7. Ewaluacja
8. Uwagi o realizacji programu
9. Bibliografia 7

Ad. 1 Charakterystyka uczennicy
Uczennica klasy I gimnazjum pracuje w wolnym tempie jest dokładna, staranna i wytrwała w pracy. Objęta jest terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wyniki badania psychologicznego wskazały na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Natomiast w normie wiekowej wypadło tempo uczenia się wzrokowo- ruchowego. Poniżej średniej wieku, funkcjonuje myślenie przyczynowo- skutkowe. Natalia ma ubogi zasób słownictwa i wiadomości ogólnych. Słabo rozwija się myślenie pojęciowe, i arytmetyczne. Badania wykazały zaburzoną spostrzegawczość oraz analizę i syntezę wzrokową. Trudność sprawia uczennicy zrozumienie zasad życia społecznego jest bardzo wrażliwa emocjonalnie, zamknięta w sobie, skryta. Natalia ma trudności w relacjach z rówieśnikami, reaguje silnym napięciem i lękiem przed autoprezentacją i w sytuacjach z nieznanymi ludźmi.
Poniższy program powstał z myślą, aby pomóc uczennicy lepiej funkcjonować w życiu szkolnym i społecznym, wzmocnić wiarę w siebie, uwierzyć w siebie; utrzymać mocne strony a wzmocnić słabe strony; zrozumieć zasady życia koleżeńskiego i społecznego.

Ad.2. Cele zajęć
Główne cele na zajęciach rewalidacyjnych
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości uczennicy, które umożliwią pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a w dalszej kolejności przygotują ją do życia w społeczeństwie.
Kluczowym celem jest stawianie na mocne strony uczennicy oraz szukanie tego co w niej najlepsze poprzez:
• podniesienie wiary w siebie;
• zwiększenie motywacji do działania;
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości i przynależności do grupy;
• kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
• tworzenie pozytywnych kontaktów emocjonalnych między uczennicą a otoczeniem poprzez przewidywalność zdarzeń i poczucie bezpieczeństwa oraz prawo zachowania inności uczniów;
• niwelowanie zachowań niepożądanych;
• nauka relacji międzyludzkich i przestrzegania norm społecznych;
• integracja społeczna i środowiskowa;
• przygotowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu;
• prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym i w życiu społecznym.

Ad. 3 Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
W czasie trwania zajęć podkreślam mocne strony uczennicy, staram się nawiązać jak najlepszy kontakt, zachęcam do rozmów, kontaktów z nauczycielami, rówieśnikami. Staram się stworzyć odpowiednie dla niej warunki wielozmysłowego poznania świata, stopniowanie trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką, dając poczucie przynależności szkolnej i społecznej.
Postawione kluczowe cele przyczynią się do:
• wzrostu wiary w siebie;
• wskażą mocne strony uczennicy;
• zwiększą motywację do działania;
• wzmocnią poczucie własnej tożsamości i przynależności do grupy;
• rozwiną umiejętności współżycia w grupie;
• pozwolą tworzyć pozytywne kontakty emocjonalne między uczennicą a otoczeniem poprzez przewidywalność zdarzeń i poczucie bezpieczeństwa oraz prawo zachowania inności uczniów;
• niwelowania zachowań niepożądanych;
• prawidłowych relacji międzyludzkich i przestrzegania norm społecznych;
• integracji społecznej i środowiskowej;
• aktywnego spędzania wolnego czasu;
• prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym i w życiu społecznym.

Ad.4 Tematyka zajęć
1. ADC siły
2. Silny człowiek
3. Potrafię – nie potrafię
4. Moje ulubione zajęcie
5. Potrafię coś i to mi się podoba
6. Jestem – potrafię – mam
7. Jestem z siebie dumna
8. Lubię u siebie
9. Moje mocne – słabe strony
10. Moje imię - moim programem
11. Kontroluje siebie
12. Moja silna rodzina
13. Podróż do własnych silnych stron
14. Przyjacielski wywiad
15. Mocne rozmowy w kręgu
16. Marzenie i rzeczywistość
17. Wiadomości „Ja”
18. Powiedzieć „nie”
19. „Tak” i „nie”
20. Mówić jasno
21. Chcę
22. Nie zgadzam się na wszystko
23. Wytrzymać presję grupy
24. Być innym
25. Stawiać sobie cele
26. Trzy razy dziennie: Wierzę w siebie
27. Autoreklama
28. Sami silni ludzie
29. Razem jesteśmy silni
30. Jesteśmy silniejsi

Ad.5 Metody, techniki i formy pracy
Przy realizacji programu wykorzystam następujące metody, techniki i formy pracy:
- terapia wspierająca z wykorzystaniem technologii komputerowej;
- metody samodzielnych doświadczeń;
- metody zadań stawianych do wykonania;
- metody ćwiczeń utrwalających;
- metoda stymulacji usprawniania;
- ćwiczenia relaksujące;
- gry stymulacyjne;
- gry planszowe i komputerowe;
- naśladownictwo pozytywnych postaw i zachowań;
- obcowanie z książką, prasą, telewizją i komputerem;
- karty pracy i karty ćwiczeń.
Metody te działają uspokajająco, a także prowokują do działań, rozbudzają zaciekawienie, zainteresowanie, wzmacniają spontaniczną i swobodną aktywność.
Wiodącą formą pracy jest indywidualna praca z uczennicą na terenie szkoły.

Ad.6 Sposoby oceniania osiągnięć
Pochwała słowna
Wzmocnienia pozytywne

Ad.7 Ewaluacja
Podsumowanie pracy, przydatności przeprowadzonych z uczennicą zajęć przeprowadzone zostanie na koniec roku szkolnego.
1. Wytwory uczennicy
2. 2. Karta ewaluacji – obserwacji uczennicy

Ad. 8 Uwagi o realizacji
Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 1 godziny w tygodniu. Program został napisany na jeden rok nauki w gimnazjum, ale może być kontynuowany w następnym roku, wówczas jeżeli będzie taka konieczność lub chęć uczennicy w cotygodniowych dodatkowych spotkaniach ze mną. Jestem otwarta na spotkania bo tematów z młodą uczennicą jest bardzo wiele.
Przedstawiony powyżej program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnianiem postępów czynionych przez uczennicę. Ćwiczenia umieszczone w prezentowanym przeze mnie programie są przykładowymi ćwiczeniami i mogą być one zamieniane, wzbogacane lub pomijane w zależności od potrzeb.

Ad. 9 Bibliografia
1. ABC pedagoga specjalnego A. Tomkiewicz- Bętkowska , Alicja Krztoń
2. Ćwiczenia z wykorzystaniem Internetu
3. Gry i zabawy kształtujące pewność siebie R.Portmann

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.