X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21566
Przesłano:

Wspomnienie o Henryku Napieralskim Honorowym Obywatelu Barcina. Scenariusz audycji szkolnej

Scenariusz audycji szkolnej przez radiowęzeł–

"Wspomnienie o Henryku Napieralskim
Honorowym Obywatelu Barcina"

autor: Halina Kolińska
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie

Piosenka - Maryla Rodowicz - "Łatwopalni" (1 zwr. + refren)

Osoba 1 ....................
5 października 2013 w wieku 90 lat zmarł Honorowy Obywatel Barcina – Henryk Napieralski.
Maryla Rodowicz - "Łatwopalni" (2 zwr. + refren)

Osoba 2 .....................
Pragniemy złożyć hołd jego osobie i przybliżyć uczniom naszej szkoły, kim był ten człowiek.
Maryla Rodowicz - "Łatwopalni" (3 zwr. + refren)

Osoba 3 .....................
Henryk Napieralski urodził się w 1923 roku w Barcinie. Pochodził z rodziny o tradycjach powstańczych i patriotycznych.
Jego ojciec – Józef został aresztowany i rozstrzelany krótko po wybuchu II wojny światowej - 21 września 1939 roku w Szubinie. Zaraz potem - Henryk Napieralski po wysiedleniu z Barcina zostaje zaprzysiężony jako żołnierz AK – pseudonim "Bohun". Bierze udział w akcjach dywersyjnych m.in. wysadzaniu pociągów wiozących broń na front wschodni.
Zakazane piosenki "Rozszumiały się wierzby płaczące" 1 zwr. + refren

Osoba 1 ....................
Po wojnie mimo przeszkód ze strony władz został absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – ukończył Wydział Prawa.
Od 1945 do 1947 działał w Ruchu Oporu Armii Krajowej, był twórcą podziemnych struktur w Mogilnie, Szubinie, Żninie.
Zakazane piosenki "Rozszumiały się wierzby płaczące" - 2 zwrotka i refren

Osoba 2 .....................
W okresie PRL był pozbawiany możliwości wykonywania pracy zgodnej z wykształceniem. Najwyższym stanowiskiem (pomimo wyższego wykształcenia) jakie jemu powierzono było stanowisko magazyniera. Jedynie przez krótki czas był dyrektorem zakładów wapienniczych w Bielawach.

Osoba 3 .....................
Pracował głównie jako nauczyciel, ale ponieważ jego działalność polityczna nie podobała się ówczesnej władzy – był przerzucany na coraz to inną placówkę.

Osoba 1 .....................
W 1981 założył oraz był redaktorem niezależnego pisma „Biuletyn Ziemi Krajeńskiej”. Został też wybrany jako delegat Solidarności na I Zjazd Delegatów Regionu Bydgoszcz.

Osoba 2 .....................
13 XII 1981 został internowany do Ośrodka Odosobnienia k. Wejherowa, następnie do Darłówka, a po ponad miesiącu - zwolniony.

W wyniku internowania stracił pracę nauczyciela w Więcborku oraz służbowe mieszkanie (pod pretekstem nie dopełnienia obowiązku meldunkowego). Władze stanu wojennego wysłały go na wcześniejszą emeryturę, z czego – nie mając pracy, mieszkania i żadnych oszczędności skorzystał.

Osoba 3 .....................
Zajął się także działalnością w Związku Solidarności Polskich Kombatantów oraz pisaniem książek publicystyczno – historycznych oddających jego głęboki patriotyzm, przeżycia i przemyślenia. Utrwalił w nich pamięć o ludziach i przyjaciołach, którym Bóg nie dał przeżyć wojny i stalinizmu.
Zakazane piosenki "Rozszumiały się wierzby płaczące" - 3 zwrotka i refren

Osoba 1 .....................
Henryk Napieralski to organizator podziemia w woj. bydgoskim w latach osiemdziesiątych. Był organizatorem sieci kolportażu wydawnictw podziemnych w woj. bydgoskim oraz współzałożycielem biblioteki wydawnictw podziemnych im. Jana Pawła II w Więcborku. To także założyciel i autor podziemnego pisma „Roch”.

Osoba 2 .....................
Należy wspomnieć, że był współzałożycielem podziemnej grupy "Maria" (która - po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki planowała akcje odwetowe na funkcjonariuszach SB w przypadku kolejnych mordów politycznych).

Piosenka "Miejcie nadzieję nie tę lichą marną" (2 zwrotki)
(Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć z swego stanowiska. )

Osoba 3 .....................
Henryk Napieralski to autor kilkunastu książek z najnowszej historii Polski.
Był też publicystą „Dziennika Bałtyckiego”, „Gazety Elbląskiej”, „Tygodnika Solidarność”.

Osoba 1 .....................
Henryk Napieralski został odznaczony przez Rząd RP na uchodźstwie Medalem Wojska (1948) i Krzyżem AK (1988).
Piosenka "Miejcie nadzieję nie tę lichą marną"(3 i 4 zwrotka do słów "..w milczeniu się zbroić" )
(Miejcie odwagę... Nie tę tchnącą szałem,
Która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża. x2

Przestańmy własną pieścić się boleścią,
Przestańmy ciągłym lamentem się poić!
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. x2)

Osoba 2 .....................
Podsumowując – Henryk Napieralski to gorący patriota, żołnierz Armii Krajowej oraz żołnierz Wyklęty, członek I Krajowej Komisji NSZZ Solidarność.

Osoba 3 .....................
To nauczyciel i wychowawca młodzieży, sportowiec, harcerz, wioślarz i publicysta. Nigdy niczego nie chciał dla siebie. Jego mottem życia było to sam powiedział notce do książki „Polska w Gliniance" - „DOBREM PODSTAWOWYM jest interes obywateli, DOBREM NACZELNYM interes niepodległego państwa, a DOBREM NADRZĘDNYM interes Polski".

Osoba 1 .....................
Opisał także swój ukochany Barcin, w którym wraz z innymi przyjaciółmi, chciał spocząć na Wiecznej Warcie. Miłość do swojej małej Ojczyzny znajdziemy w książkach "Polska w Gliniance" , "Błyskawica z Barcina" ," Wielkie i małe odblaski", "Wolni Wolnością".
Piosenka "Miejcie nadzieję nie tę lichą, marną"(5 zwrotka do słów - "Do nas należy dać im ...")
(Lecz nie przestajemy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość . x2)

Osoba 2 .....................
Dnia 28 listopada 2007 Uchwałą nr XIV/120/07 Rada Miejska w Barcinie nadała Henrykowi Napieralskiemu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Barcin.

Osoba 3 .....................
Wielkie serce człowieka i patrioty odnajdziemy w jego książkach:
"Światła Narodowej Tęczy",
"Rezultaty Stanu Wojennego"
"Piękno w prostocie"
"Ordonizm"
"Jak opadłe liście, czyli pożegnanie serdecznej pamięci"
"Patriotyczne rekolekcje"

Osoba 1 ..........................
Jako najmłodsze pokolenie obiecujemy czcić tych, którzy przyczynili się do tego, by świat był lepszy. Będziemy również pamiętać o wielkim barcinianinie - Henryku Napieralskim. Cześć jego pamięci!

Piosenka "Miejcie nadzieję nie tę lichą, marną"(6 zwrotka)
Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. x2

Dziękujemy za wysłuchanie audycji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.