X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21503
Przesłano:

Utrwalanie tabliczki mnożenia za pomocą gry dydaktycznej pt. „Dwa razy dwa”

Magdalena Paczkowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CZAS TRWANIA: 60 min.

TEMAT: Utrwalanie tabliczki mnożenia za pomocą gry dydaktycznej pt. „Dwa razy dwa”.

CELE:
- doskonalenie koncentracji i uwagi;
- doskonalenie orientacji przestrzennej i kierunkowej;
- ćwiczenia grafomotoryczne;
- kształtowanie umiejętności posługiwania się planszą z tabliczką mnożenia;
- ćwiczenia pamięci wzrokowej usprawniające spostrzeganie, rozpoznawanie i zapamiętywanie;
- ćwiczenia utrwalające umiejętności pamięciowego opanowania tabliczki mnożenia;
- utrwalanie monografii cyfr i znaków matematycznych.

METODA:
- gra dydaktyczna;
- słowna (objaśnienia i polecenia osoby prowadzącej);
- ekspresja ruchowa.

FORMA PRACY:
- indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- gra dydaktyczna pt. „Dwa razy dwa”, (autor Jecek Szczap), firmy Granna;
- plansza z tabliczką mnożenia;
- kartki kratkowanego papieru i ołówki.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1) Powitanie z uczniami.
2) Ćwiczenia ruchowe z elementami liczenia – zabawa pt. „ Kroki w tył ”.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady zabawy, a dzieci po uważnym słuchaniu wykonują polecenia nauczyciela. Przebieg zabawy: Dzieci maszerują po obwodzie koła. Gdy usłyszą polecenie „dwa” wykonują dwa kroki w tył, natomiast na komendę „trzy” wykonują trzy kroki w tył, po czym znowu maszerują do przodu. Polecenia są wydawane kilkakrotnie.

3) Zajęcia wprowadzające.

a) Rysowanie z zachowaniem kierunkowości.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki papieru i ołówki. Tłumaczy, że będą w rzędach rysować strzałki w określonym kierunku. Wydaje polecenia typu: „strzałka w górę”,
„w dół”, „w lewo”, „w prawo”.
Uczniowie słuchają i wykonują polecenia nauczyciela, rysują strzałki w określonym kierunku.
b) Odczytywanie wyników mnożenia z planszy.

Nauczyciel pokazuje uczniom tabliczkę mnożenia w postaci planszy, na której wyniki mnożenia poszczególnych czynników znajdują się w przecięciu pionowych i poziomych szeregów.

Uczniowie przyglądają się tabliczce, a nauczyciel tłumaczy, że początek szeregów poziomych z lewej strony i zapisane tu liczby to pierwszy czynnik mnożenia. Natomiast początek szeregów pionowych u góry i tu zapisane liczby to drugi czynnik mnożenia.

Nauczyciel zwraca się do uczniów:
„Jeśli chcecie poznać wynik jakiegoś mnożenia np. 3 X 5 to musicie znaleźć liczbę np. 3
w pierwszym od góry poziomym rzędzie liczb, a liczbę 5 w pierwszym pionowym rzędzie. Wyznaczcie palcem linie pionową w dół od pierwszej liczby i linie poziomą w prawo od drugiej. Na przecięciu tych linii odnajdziecie wynik mnożenia, czyli liczbę 15”.
Uczniowie wykonują polecenie, a następnie próbują odnaleźć wyniki mnożenia innych liczb.

4) Zajęcia właściwe – utrwalanie tabliczki mnożenia z wykorzystaniem gry dydaktycznej
„Dwa razy dwa”. Jest to gra typu „dobieranka – odkrywanka”, w której bohaterami ilustracji są kolorowe liczby.

Nauczyciel tłumaczy zasady gry:
„Wszystkie kartoniki należy dokładnie posortować, następnie rozłożyć na stole liczbami do dołu. Kartonik nie może przykrywać jeden drugiego. Przez cały czas trwania gry nie zabrane kartoniki nie powinny zmieniać swojego położenia.”
Uczniowie rozkładają kartoniki na stole i słuchają dalszych instrukcji nauczyciela:
„Będziecie kolejno odkrywać po dwa kartoniki, jeden ze znakiem mnożenia X, a drugi ze znakiem =, w taki sposób żeby można było zobaczyć, co one przedstawiają. Zbieracie pary kartoników, które stanowią zapis prawidłowego działania. Jeśli odnajdziecie parę, macie prawo do odkrycia dwóch kolejnych kartoników. Jeśli liczba z jednego kartonika nie jest wynikiem działania zapisanego na drugim, musicie odwrócić oba kartoniki obrazkami do dołu i odłożyć dokładnie w to samo miejsce, w których leżały poprzednio. Wygrywa ta osoba, która uzbiera więcej par. Jeśli nie macie pewności co do wyniku mnożenia możecie skorzystać z tabliczki, na której znajdują się prawidłowe odpowiedzi”.
Uczniowie przystępują do gry, odkrywają kartoniki, zbierają pary.
Nauczyciel czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. Gdy w trakcie gry okazuje się, że dla niektórych uczniów jest ona zbyt trudna, wówczas przerywa ją. Dzieli kartoniki z działaniami na dwa zestawy. Jeden z graczy rozpoczyna grę od początku według wcześniej ustalonych zasad, a drugi który ma większe trudności, rozpoczyna zabawę na nowych zasadach. Otrzymuje zestaw kartoników z wynikami mnożenia i rozkłada je przed sobą liczbami do góry. Nauczyciel ukazuje mu po jednym kartoniku z zapisem działania
(który wypowiada głośno), a uczeń ma za zadanie rozpoznać na podstawie kolorowego tła (na którym zapisane są liczby) kartonik z wynikiem do pary. Nauczyciel dokonuje podsumowania wyników gry.
5) Porządkowanie miejsca zabawy.
6) Ćwiczenia ruchowe, zabawa „Kroki w tył” jak na początku zajęć.
7) Zadanie domowe: utrwalenie pamięciowe tabliczki mnożenia.
8) Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.