X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21496
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków

Rok szkolny 2013/2014

nauczycielka: mgr M. Curyło – Drabek

Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek). Zgodnie z wynikami wstępnej diagnozy stwierdzono, iż niektóre dzieci miały trudności z adaptacją ( Wojtek S., Dawid P., Dominik B., Natasza D.), czynnościami samoobsługowymi ( Patryk B. Jakub W. ). Liczna część grupy nie radziła sobie z komunikatywnym porozumiewaniem się, przestrzeganiem ustalonych norm i zasad, większość dzieci ma problemy z prawidłową wymową ( Arturo Sz. Patryk B. nie mówią ), sprawnością manualną palców i dłoni.
Wstępną diagnozę przeprowadzono we wrześniu i październiku w oparciu o arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dzieci wg M. Kwaśniewskiej i W. Żaby - Żabińskiej.
Wstępna diagnoza przeprowadzona we wrześniu i październiku pozwoliła na wyłonienie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Pracując z dziećmi prowadzimy pracę z całą grupą, w małych grupkach, stosujemy też zasadę indywidualizacji, która służy wyrównywaniu szans edukacyjnych.
Proces pracy indywidualnej opiera się na konsultacjach z rodzicami i obustronnym przekazie informacji dotyczących sukcesów i porażek dziecka.
Dokonując obserwacji zachowań dzieci w trakcie zabawy, ich udział w zajęciach i zabawach grupowych, określono deficyty występujące u dziecka.
Prowadzona jest praca stymulacyjno – kompensacyjna z dziećmi w grupach – niezręczność manualna, leworęczność, nieprawidłowa wymowa, nadpobudliwość psychoruchowa.


MOCNE STRONY GRUPY:
- zwracają się do nauczyciela o pomoc w trudnych sytuacjach
- dzieci są sprawne ruchowo, chętnie uczestniczą we wszystkich formach ruchu
- wszystkie samodzielnie jedzą, używając łyżki, łyżeczki i kubeczka
- bardzo chętnie uczą się nowych rzeczy, chętnie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela
- łatwo i chętnie nawiązują kontakt z dorosłymi i między sobą

SŁABE STRONY GRUPY:
- wymagają ciągłego przypominania o regułach zgodnej zabawy
- nie potrafią czekać na swoją kolej
- dwoje dzieci ma nadal problemy z komunikacją ze względu na słabo rozwinięty aparat mowy

KIERUNKI DO DALSZEJ PRACY :
- wyrobienie umiejętności, takich jak praca w grupie
- praca nad dyscypliną w grupie, przestrzeganie kontraktu grupowego
- rozwijanie sprawności manualnych, rozwoju mowy, zdolności i zainteresowań dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.