X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2140
Przesłano:

Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy VI - Polska doby Oświecenia

Przeczytaj uważnie tekst i na jego podstawie odpowiedz na pytania .
Kossak Wojciech (1857-1942), syn Juliusza, polski malarz wykształcony w Krakowie, Monachium, Paryżu. W twórczości widoczny wpływ ojca oraz J. Brandta. Dodatkowym impulsem podejmowania tematu konia była służba w krakowskim pułku ułanów.Artystyczne spełnienie osiągnął w tematyce historyczno-patriotycznej, batalistycznej odnoszącej się do epopei napoleońskiej, powstania listopadowego, I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Reprezentował dużą biegłość techniczną, dobrą kompozycję, trafne uchwycenie ruchu i realiów historycznych, kostiumowych i wojskowych. Podejmował też gatunek portretu z celną, chociaż niekiedy idealizowaną charakterystyką modeli.Odniósł duże sukcesy już na początku kariery, co, w połączeniu z łatwością tworzenia i mnogością zamówień, spowodowało osłabienie rozwoju artystycznego, zaniedbanie koloru, powielanie replik, wreszcie powierzchowność i manierę.Spuścizna obejmowała ok. 2000 obrazów, m.in.: Olszynka Grochowska (1886), Śmierć Sowińskiego (1892), Ułańskie zaloty (1898), Bitwa pod Kircholmem (1928), oraz panoramy: Racławice (1892-1894, m.in. z J. Styką), Przejście przez Berezynę (1895, m.in. z J. Fałatem). Ponadto obrazy: Polowanie cesarskie w Gödöllö (1887), Polowanie w Antoninach (1909), portrety osobistości: Wilhelma II, Franciszka Józefa I, marszałka Focha, J. Piłsudskiego, I. Mościckiego.

Zaznacz znakiem X poprawną odpowiedź.
1. Wojciech Kossak urodził się w :

a. I poł. XVIII w.
b. II poł. XIX w.
c. I poł. XX w.

2. Artystyczne spełnienie W. Kossak osiągnął malując:

a. pejzaże
b. portrety
c. obrazy historyczno-patriotyczne

3. Słynne panoramy Kossaka powstały w:

a. I poł . XVIII w.
b. II poł XVIII w.
c. II poł. XIX w.

4. Wojciech Kossak namalował min. portret:

a. I. Dmowskiego
b. T. Kościuszki
c. J. Piłsudskiego

5.Wojciech Kossak służbę wojskową odbył w :

a. pułku lotniczym
b. pułku ułanów
c. pułku piechoty

6. Obraz „ Bitwa pod Kircholmem” powstał w:

a. XIX wieku
b. XX wieku
c. XVIII wieku

7. Wojciech Kossak żył w :
a. średniowieczu
b. czasach nowożytnych
c. starożytności

1. Napisz czym była (jest):

KEN -………………………………………………………………………………………
Collegium Nobilium-…………………………………………………
konstytucja-……………………………………………………………………
Insurekcja-………………………………………………………………………
konfederacja-…………………………………………………………………
Straż Praw-………………………………………………………………………

2. Napisz kim był :

Tadeusz Rejtan-…………………………………………………………………………
Stanisław Konarski-………………………………………………………………
Jan Kiliński-………………………………………………………………………………
Stanisław Małachowski-………………………………………………………
Wojciech Bartos-………………………………………………………………………
Szczęsny Potocki-……………………………………………………………………
Ksawery Branicki-……………………………………………………………………

3. Napisz jakie ziemie zagarnęły następujące państwa:

a. Austria w I rozbiorze -…………………………………………………………………
b. Rosja w II rozbiorze -……………………………………………………………………
c. Prusy w III rozbiorze -……………………………………………………………………

4. Opisz przebieg powstania kościuszkowskiego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.