X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21387
Przesłano:

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM
Zadanie główne – Temat: Doskonalimy technikę z zespołowych gier sportowych
w małych obwodach ćwiczebnych

Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:
Sprawności motorycznej – uczeń:
- poprawi koordynację wzrokowo - ruchową
- wzmocni siłę mięsni RR, NN, T
- wzmocni siłę mięsni obręczy barkowej
- poprawi koordynację pracy RR i NN
Umiejętności – uczeń:
- potrafi wykonać poprawne ułożenie rąk przy chwycie piłki oraz podaniu piłki
- potrafi poprawnie czytać tekst ze zrozumieniem
- potrafi prawidłowo kozłować piłkę
- potrafi wykonać zwód pojedynczy
- potrafi poprawnie prowadzić piłkę różnymi cz. stopy
Wiadomości – uczeń:
- zna podstawowe przepisy gier zespołowych
Usamodzielniania (postawa) – uczeń:
- przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
Data: 16.06.2011r
Klasa: VI
Miejsce zajęć: hala sportowa
Czas trwania zajęć: 45 minut
Liczba uczniów:16
Sprzęt i przybory: piłki ręczne, koszykowe, siatkowe, nożne, drabinki koordynacyjne, ławeczki gimnastyczne, znaczniki, pachołki
Prowadzący: Robert Rokosz

Część
lekcji Czynności ucznia Czynności
nauczyciela Metody
i
Formy
Docelowe Zadania
CZĘŚĆ
WSTĘPNA - nabierze pozytywnej motywacji do udziału w lekcji - ustawi się na zbiórce
- słucha informacji nauczyciela
- zapozna się z zadaniami lekcji
- sprawdza gotowość ucznia do zajęć
- podaje temat lekcji
- motywuje uczniów do rzetelnej pracy - pogadanka
CZĘŚĆ GŁÓWNA A - pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku

- wzmocni siłę mięśni RR, NN, T
- uczestniczy w zabawie
„Berek zaczarowany”- ćwiczący biegają po wyznaczonym polu. Wyznaczeni uczniowie są berkami, starają się dotknąć jak największą liczbę uczniów. Osoby dotknięte stają w rozkroku – są zaczarowani. Można ich odczarować, przechodząc między ich nogami
- wykona podane przez wybranego ucznia ćwiczenia kształtujące RR, NN, T, w truchcie oraz w miejscu.
(skip A, C, krok odstawny, skrzyżny, skrętoskłony, itp.) - wyjaśnia zabawę
- wyznacza berków i pole zabawy
- obserwuje zabawę
- czuwa nad bezpieczeństwem
ćwiczących
- wyznacza jednego ucznia do prowadzenia rozgrzewki
- zwraca uwagę na nazewnictwo ćwiczeń - zabawowa klasyczna
- forma
frontalna
- naśladowcza
ścisła

CZĘŚĆ GŁÓWNA B

- poprawi koordynację wzrokowo – ruchową
- wzmocni siłę mięśni obręczy barkowej
- poprawi koordynację pracy RR i NN - słucha informacji nauczyciela
- wykona podane przez nauczyciela zadania główne i ćwiczenia w każdym z sektorów

SEKTOR I - KOSZYKÓWKA
1. Slalom z kozłowaniem piłki między ustawionymi w linii łamanej pachołkami, ze zmianą ręki kozłującej przy pachołku (należy kozłować ręką dalszą od pachołka)
2.Kozłowanie piłki dookoła ławeczek ustawionych w rzędzie
(w jedną stronę PR w drugą LR)
3. Slalom z kozłowaniem piłki między ustawionymi w linii łamanej pachołkami i ich okrążaniem, ze zmianą ręki kozłującej przy pachołku (należy kozłować ręką dalszą od pachołka)

SEKTOR II – P. RĘCZNA
1. Podania i chwyt piłki w rzędach
Uczniowie ustawiają się w 2 rzędach naprzeciwko siebie w odległości 10 m przy pachołkach.
W 1 rzędzie jest 2 osoby a w 2 rzędzie 1 osoba. Rozpoczyna rząd, w którym jest więcej osób podaniem piłki na drugą stronę, po czym biegnie za podaniem i ustawia się na końcu tego rzędu, itd.
2. Zwód pojedynczy
Uczniowie ustawiają się w 2 rzędach naprzeciwko siebie w odległości 10 m przy pachołkach.
W 1 rzędzie jest 2 osoby a w 2 rzędzie 1 osoba, która rozpoczyna podaniem piłki na drugą stronę ćwiczenie po czym ustawia się przed pachołkiem jako bierny obrońca, natomiast osoba z drugiego rzędu po złapaniu piłki wykonuje kozłowanie a przed obrońcą dodatkowo zwód pojedynczy. Po wykonaniu zwodu odrzuca piłkę na drugą stronę do kolejnego zawodnika i pozostaje na miejscu obrońcy natomiast obrońca przechodzi do 2 rzędu i wykonuje to samo ćwiczenie itd.

3.Podania i chwyt piłki poruszając się truchtem po linii prostej w ustawieniu twarzą do partnera,po podaniu obieg za plecami ,druga osoba kozłuje po przekątnej, podaje i obiega partnera, itd.

SEKTOR III
Zadanie główne:
Doskonalenie rzutu z biegu:
1.Wykonanie rzutu z biegu w truchcie i w szybkim biegu po kozłowaniu

- ustawia obwód ćwiczebny składający się z 4 sektorów
- informuje że w każdym sektorze są po 3 zadania do zrealizowania a każde z nich trwa 2minuty
- dokonuje podziału uczniów na 4 zespoły i nakazuje ustawić się przy dowolnie wybranym sektorze
- nakazuje uczniom zapoznać się z tekstem przed przystąpieniem do wykonywania zadań
- informuje uczniów, że zmiana sektorów następuje co 6 minut

- przypomina o poprawnej technice kozłowania piłki
- przypomina o dostosowaniu kozłowania piłki w zależności od tempa biegu
- przypomina o poprawnym ułożeniu rąk przy chwycie piłki oraz o prawidłowej pracy ręki wykonującej podanie piłki
- przypomina o poprawnej technice wykonania zwodu

Metoda małych obwodów

- zadaniowa – ścisła
- zadaniowa – ścisła
- zadaniowa – ścisła

Metoda małych obwodów

- zadaniowa – ścisła
- zadaniowa – ścisła
- zadaniowa - ścisła
- wzmocni siłę mięśni RR, NN, T
- wzmocni siłę mięśni obręczy barkowej
- poprawi koordynację pracy RR i NN
- wzmocni siłę mięśni RR, NN, T
- poprawi koordynację pracy RR i NN
- dokona kontroli swoich umiejętności techniczno taktycznych

3.Wykonanie rzutu z wyskoku po kozłowaniu. Uczniowie ustawiają się w 2 rzędach naprzeciwko siebie w odległości 10 m przy pachołkach.
W 1 rzędzie jest 2 osoby a w 2 rzędzie 1 osoba. Rozpoczyna rząd, w którym jest więcej osób podaniem piłki na drugą stronę, osoba z 2 rzędu po złapaniu piłki rozpoczyna bieg z kozłowaniem piłki i rzutem z wyskoku, natomiast osoba która podawała piłkę idzie na miejsce rzucającego.

SEKTOR III – SIATKÓWKA
1.Odbicia piłki oburącz górne. Wykonanie dwóch odbić nad głową po czym puszczamy piłkę w kozioł i po odbiciu od podłoża ponownie następują dwa odbicia, itd.
2. Odbicia górne i dolne. Wykonanie 3 odbić nad głową, puszczenie piłki w kozioł i po odbiciu się piłki od podłoża, odbicie oburącz dolne, ponownie puszczamy piłkę w kozioł i znowu 3 odbicia oburącz górne, itd.
3. Odbicia oburącz górne.
Wykonanie odbić górnych piłki bez jej upadku na podłoże.

SEKTOR IV P. NOŻNA
1.Prowadzenie piłki wewnętrzną cz. stopy. Wykonanie prowadzenia piłki wewnętrzną cz. stopy P i LN po ósemce.
2.Prowadzenie piłki zewnętrzną
cz. stopy. Wykonanie prowadzenia piłki zewnętrzną cz. stopy P i LN do pachołka i z powrotem na odległość 10 m w jedną stronę prawa noga prowadzi piłkę a z powrotem lewa noga.
3. Zwód pojedynczy.
Wykonanie zwodu pojedynczego podczas prowadzenia piłki

Bierze udział w grze szkolnej w piłkę ręczną

- przypomina o poprawnej technice kozłowania piłki
- przypomina o porawnej technice odbicia górnego piłki

- przypomina o porawnej technice odbicia dolnego piłki oraz o prawidłowej pracy rąk i nóg

- przypomina o porawnej technice prowadzenia piłki wewnętrzną cz. stopy

- przypomina o porawnej technice prowadzenia piłki zewnętrzną cz. stopy

- przypomina o poprawnej technice wykonania zwodu

- przypomina ważniejsze zasady gry w piłkę ręczną - zadaniowa – ścisła

Metoda małych obwodów

Zadaniowa – ścisła

Zadaniowa – ścisła
zadaniowa – ścisła

Metoda małych obwodów
zadaniowa – ścisła
zadaniowa – ścisła
zadaniowa – ścisła
gra szkolna
CZĘŚĆ KOŃCOWA - uspokoi organizm po wysiłku
- oceni lekcję - uczeń wykona ćwiczenie równoważne – klęk podparty, równoczesne uniesienie prawej ręki i lewej nogi w górę, wytrzyma kilka sekund, po czym powtórzy to samo z drugą ręką i nogą
- oceni lekcję, opisując co mu się podobało, a co nie - pokaże i objaśni ćwiczenie
- oceni i podsumuje pracę uczniów na lekcji
- wyróżni najlepszych i
zmotywuje słabszych uczniów
- bezpośredniej celowości ruchu
- dyskusja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.