X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21225
Przesłano:

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B - test

Zasady ruchu drogowego
Test z przedmiotu: Przepisy Ruchu Drogowego w zakresie kategorii B

1. Czy zasada ograniczonego zaufania dotyczy ustąpienia pierwszeństwa przez kierującego znajdujące się na drodze z pierwszeństwem?
a) TAK
b) NIE

2. Zwiększenie prędkości o 10 km/h powoduje wydłużenie drogi hamowania o około 11 metrów

a) TAK
b) NIE

3. Które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe? Obok dopisz P-prawda; F- fałsz

a) bezpieczna odległość między pojazdami wynosi 2m............
b) bezpieczną odległość między pojazdami ocenia kierowca........
c) włączanie się do ruchu i zmiana kierunku jazdy to te same manewry...........
d) wyjazd z drogi gruntowej jest manewrem włączania się do ruchu............
e) na autostradzie wolno zawracać..........
f) pieszy może przechodzić przez jezdnię poza przejściem dla pieszych............
g) w strefie zamieszkania nie wolno parkować............
h) skręcając w lewo na skrzyżowaniu należy ustąpić pierwszeństwa jadącym z naprzeciwka.............
i) kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi zachować szczególną ostrożność..............
j) osoba niepełnosprawna w ruchu drogowym musi posiadać kartę parkingową..........
k) kierowca przewożący osobę niepełnosprawną musi mieć kartę parkingową tej osoby..........

4. Zmieniając pas ruchu kierujący pojazdem(zaznacz odpowiedź kółkiem)
a) musi zachować szczególną ostrożność
b) może przejechać przez linię podwójną ciągłą
c) nie musi ustępować pierwszeństwa

5. Czy prędkość bezpieczna to:
a) przy ograniczeniu do 50 km/h jazda z tą właśnie prędkością
b) dostosowanie prędkości do możliwości opanowania pojazdu przez kierującego
c) jazda z prędkością 50km/h

6. Czy na drodze ekspresowej mogą poruszać się pojazdy, które na twardej poziomej nawierzchni osiągają prędkość minimum 40km/h?
a) TAK
b) NIE

7. W obszarze zabudowanym prędkość samochodu osobowego wynosi:
a) 50 km/h przy ograniczeniu do 60km/h
b) 50km/h od świtu do zmierzchu
c) 50 km/h od zmierzchu do świtu

8. Czy pieszy na przejściu dla pieszych?

a) ma pierwszeństwo bez względu na wszystko
b) widząc nadjeżdżający pojazd musi zwolnić kroku
c) będąc na przejściu kiedy zapali się czerwone światło powinien jak najszybciej uciec

9. Czy w obszarze zabudowanym może parkować pojazd o długości 12m?

a)TAK
b)NIE
c) Tylko w miejscach wyznaczonych

10) Pojazd wykonujący czynności na drodze:
a) jest oznaczony niebieskim sygnałem błyskowym
b) może jechać lewą stroną drogi
c) ma bezwzględne pierwszeństwo, kiedy wjeżdża na skrzyżowanie

10. Czy na autostradzie i drodze ekspresowej wolno holować?
a) TAK
b) NIE
c) na autostradzie nie wolno, na drodze ekspresowej wolno

11. Kierujący znajdując się na skrzyżowaniu równorzędnym:

a) skręcając w lewo ustępuje pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka
b) skręcając w lewo ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym z prawej strony
c) skręcając w lewo ustępuje pojazdom jadącym z lewej strony

12. Czy kierujący, który zmienia pas ruchu musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym po pasie ruchu, na który zamierza wjechać?
a) TAK
b) NIE

13. Na drogę hamowania mają wpływ:
a) oświetlenie pojazdu, ciśnienie w oponach, natężenie ruchu
b) stan układu hamulcowego, stan nawierzchni, prędkość
c) stan nawierzchni, dokumenty kierowcy, czas reakcji kierowcy

14. Kierujący widząc pojazd uprzywilejowany:
a) może go wyprzedzić na obszarze zabudowanym
b) powinien natychmiast się zatrzymać
c) musi ułatwić przejazd tego pojazdu w każdy możliwy sposób

15. Dojeżdżając do przecięcia się jezdni z drogą gruntową:
a) kierujący jadący na jezdni ma pierwszeństwo gdyż w zasadzie nie jest na skrzyżowaniu
b) kierujący ustępuje pierwszeństwa pojazdowi wyjeżdżającemu z drogi gruntowej jeżeli ma go z prawej strony
c) decyduje w tej sytuacji niepisana zasada kultury w stosunku do innych kierujących

16. Wybierz prawidłową odpowiedź: Pojazdem uprzywilejowanym będzie pojazd:

a) wysyłający żółte sygnały błyskowe
b) służby parku narodowego
c) oznaczony literą L
d) mający włączoną sygnalizację świetlną oraz wyłączone światła mijania

17. Zawracanie można wykonać
a) zawsze w warunkach, w których jest to bezpieczne
b) w tunelu na moście i wiadukcie
c) podczas wyświetlania przez sygnalizację świetlną możliwości warunkowego skrętu w lewo

18. Czy kierujący jadąc na drodze jednokierunkowej zamierzając skręcić w lewo musi sygnalizować ten manewr?

a) TAK
b) NIE

19. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, a dwóch pieszych w warunkach dobrej widoczności może iść obok siebie

a) TAK
b) NIE

20. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone gdy odległość do przejścia nie przekracza 100m
a) TAK
b) NIE

21. Kierujący jadący drogą poza obszarem zabudowanym ustępuje pierwszeństwa kierowcy autobusu, który włącza się do ruchu
a)TAK
b)NIE

22. Kierujący autobusem wyjeżdżający z zajezdni autobusowej jest włączającym się do ruchu i ma pierwszeństwo
a)TAK
b) NIE

23.Pojazd szynowy zawsze i w każdym wypadku ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu
a) TAK
b) NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.