X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21217
Przesłano:
Dział: Świetlica

Koralikowe cuda - zajęcia artystyczne w świetlicy

Celem warsztatów jest:

- kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbiorcy sztuki,
- wzmacnianie odczuć i reakcji pozytywnych u dzieci,
- rozwijanie wyobraźni, poczucia własnej wartości, wiary we własne siły,
- kształcenie sprawności manualnej,
- rozwijanie umiejętności plastycznych.

Zajęcia będą polegały na doborze takich ćwiczeń aby dzieci miały możliwość:

- wyrażania swoich potrzeb, emocji i różnych konfliktów,
- wyrażenia swoich myśli,
- nawiązania kontaktu z prowadzącym i rówieśnikami,
- współpracy i uczestniczenia w aktywności grupy,
- odreagowania i relaksu.

W czasie zajęć wykorzystana zostanie również muzyka relaksująca.

Cel główny

Rozładowanie trudnych emocji u dzieci, wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci.

Cele etapowe
1. Zapoznanie z nowym materiałem plastycznym.
2. Doskonalenie sprawności manualnej.
3. Rozwijanie sfery sensorycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
5. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.
6. Kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu.
7. Uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
8. Podnoszenie akceptacji siebie i innych.
9. Stwarzanie możliwości wypowiadania siebie.
10. Rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
11. Uczenie się spędzania czasu wolnego.

Zajęcia będą odbywały się jeden raz w tygodniu . Będą w nich uczestniczyły dzieci z klas 4-6 SP w grupie 8-12 osób. Udział w zajęciach będzie opierał się na spontaniczności i dobrowolności.

Podczas zajęć będą stosowane różnorodne środki i narzędzia: modelina, koraliki, druciki, papier, sznurek, itp.

Spodziewane efekty – dziecko:
1. Zna różne materiały plastyczne.
2. Posiada umiejętności plastyczne.
3. Rozwija wrażliwość estetyczną.
4. Jest samodzielne w działaniu.
5. Wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany.
6. Nabywa większej pewności siebie.
7. Posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych.
8. Posiada umiejętność twórczego spędzania czasu wolnego.

Tematyka zajęć/ Formy pracy i pomoce dydaktyczne/Cele operacyjne

1.Dowolne zabawy z modeliną, plasteliną: ugniatanie, mieszanie, uklepywanie, oblepianie. Swobodna zabawa z modeliną, plasteliną i wodą. Zajęcia w grupie z wykorzystaniem misy i wody. Wykorzystanie muzyki relaksacyjnej. Pomoce: misa, woda, łyżki.
Rozwijanie sprawności manualnej,Odreagowanie napięcia, wyciszenie.

2. Krojenie Modliny nożykiem. Lepienie prostych form. Nadawanie Modlinie odpowiednich kształtów za pomocą dłoni i wałka – tworzenie bransoletek i naszyjników. Zajęcia przy stole w formie indywidualnej. Naśladowanie czynności prowadzącego. Pomoce: nożyki, wałki, butelki, ściereczki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Pokonanie lęku związanego z wejściem w grupę. Rozwijanie umiejętności naśladowania czynności.

3. Tworzenie form z wykorzystaniem surowców naturalnych: liści, piasku, żołędzi, kasztanów, jarzębiny. Praca indywidualna. Samodzielne tworzenie form. Łączenie różnych tworzyw plastycznych. Umie zaplanować kompozycję. Zna nazwy wykorzystywanych materiałów.

4. Tworzenie biżuterii z surowców dostępnych na rynku – koraliki, żyłka, sznurek. Praca indywidualna.Pomoce: koraliki, druciki, sznurek, narzędzia do skręcania drucików.Nabywanie pewności siebie. Umiejętność pracy w grupie. Cierpliwość i konsekwencja w działaniu.

5. Tworzenie form przestrzennych i ozdób z wykorzystaniem drutu, koralików, modeliny, masy papierowej. Praca indywidualna.Pomoce: koraliki, druciki, gazety, klej do tapet. Poznanie swoich możliwości. Rozwijanie wyobraźni. Otwarcie na innych uczestników. Łączenie różnych form.

6. Tworzenie lalek z papieru i szmatek. Praca indywidualna. Pomoce: gazety, miski z wodą, mąka, szmatki, igły, nici. Modelowanie określonych form. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych. Rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.