X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21146
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas 4 SP w oparciu o podręcznik Discover English 1

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas czwartych szkoły podstawowej w oparciu o podręcznik „ Discover English 1”
Cele programu:
Cele ogólne:
- wyrównywanie braków programowych,
- uwrażliwienie dzieci na język angielski,
- rozwijanie w uczniach wiary we własne możliwości językowe,
Cele szczegółowe:
- utrwalenie znajomości słownictwa
- rozwijanie sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania.
- kształcenie umiejętności pracy w parach i grupach,
- wyćwiczenie umiejętności budowania zdań i krótkich wypowiedzi
Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca w grupach.

1.Czasownik to be-powtórzenie.
2. Liczba mnoga rzeczowników, zaimki dzierżawcze.
3. Zaimki wskazujące: this, that, these, those.
4. Przedimek nieokreślony: a/an
5. Czasownik have got (formy twierdzące i przeczące, pytania, przeczenia).
6. Dopełniacz saksoński.
7. Konstrukcja: there is + a, there are + some/any
8. Przyimki miejsca: next to, behind, under, on, in
9. Tryb rozkazujący: zakazy i nakazy.
10. Czasownik can (formy twierdzące, pytające i przeczące).
11. Czas Present Simple (formy twierdzące).
12. Czas Present Simple (formy przeczące, pytania i odpowiedzi)
13. Przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu.
14. Zaimki pytające: who, what, where, when.
15. Czasowniki like, love, hate + -ing.
16. Czas Present Continuous (formy twierdzące, pytające i przeczące.)
17. Przyimek in z miesiącami.
18. Przysłówki częstotliwości.
19. Czasy Present Simple i Present Continuous – porównanie.
20. Użycie the z liczebnikami porządkowymi.
21. Czasownik to be w czasie przeszłym (zdania twierdzące i przeczące).
22. Czasownik to be w czasie przeszłym (wszystkie formy).
23. Czas Past Simple z czasownikami regularnymi (formy twierdzące).
24. Czas Past Simple z czasownikami regularnymi (formy przeczące).
25. Czas Past Simple z czasownikami regularnymi (pytania).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.