X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21122
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy - klasa IV

Plan wychowawczy
Klasa IV
Szkoła Podstawowa

Cele główne programu wychowawczego:
- szkoła promuje zdrowie,
- szkoła promuje bezpieczeństwo,
- szkoła promuje ekologiczny styl życia.

Priorytet szkoły
Szkoła organizuje wszechstronny rozwój ucznia w duchu szacunku dla innych ukierunkowany na jego sukces.
Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym
środowisku.
Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Zadania i formy realizacji.
1. Wybór samorządu klasowego.
2. Ustalenie harmonogramu dyżurów.
3. Ustalenie harmonogramu wykonywania gazetek tematycznych.
4. Ustalenie obowiązków w klasie i szkole.
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
6. Przypomnienie praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej
7. Zapoznanie uczniów i rodziców z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO)
8. Udział w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi: Narodowe Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi, rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica napaści ZSRR na Polskę.
9. Udział w Świecie Szkoły.
10. Spotkania z rodzicami – zebrania klasowe, wywiadówki, dni otwarte.
11. Współpraca z rodzicami.
12. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
13. Współpraca z pielęgniarką szkolną (badanie wzrostu i dostosowanie ucznia do odpowiedniej dla niego ławki, fluoryzacja)
14. Udział uczniów w zbiórce surowców wtórnych: makulatura, baterie, nakrętki.
15. Wycieczka klasowa.
16. Imprezy klasowe i szkolne: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Walentynki, Mikołajki, wigilia klasowa, dyskoteki szkolne, zabawa karnawałowa.
17. Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt, udział w imprezach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział w zbiórkach żywności.
18. Bezpieczeństwo w szkole, na boisku, w drodze do i ze szkoły, spotkanie z policjantem.
19. Udział w akcjach szkolnych i projektach edukacyjnych organizowanych w roku szkolnym.
20. Udział w imprezach sportowych.
21. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
22. Realizowanie zadań związanych ze zdobyciem certyfikatu „Zielona Flaga”.
23. Udział w przedsięwzięciu „Z matematyką na sportowo”.
24. Udział w szkolnych, miejskich, powiatowych konkursach i turniejach.
25. Udział uczniów w kołach zainteresowań, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
Uczestniczenie w ocenie zachowania kolegów oraz samoocena zachowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.