X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20946
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dotycząca zjawiska agresji wśród młodzieży gimnazjalnej

Ankieta

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą jedynie do celów naukowych.
W kwestionariuszu ankiety, odpowiedzi należy zaznaczyć znakiem „x” (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi) lub samodzielnie odpowiedzieć na zadane pytania. Proszę o potraktowanie niniejszej ankiety poważnie i udzielenie szczerych, przemyślanych odpowiedzi.
Z góry dziękuję za rzetelne wypełnienie ankiety.

1. Płeć
- chłopiec
- dziewczyna

2. Wiek
- 11- 12
- 13- 14
- 15- 16

3. Jak często spotykasz się z aktami agresji wśród uczniów Twojego gimnazjum?
- Bardzo często
- Często
- Rzadko
- Nigdy

4. Czy kiedykolwiek na terenie szkoły lub w jej obrębie byłeś/aś świadkiem agresji?
- Tak
- Nie

5. Czy kiedykolwiek na terenie szkoły lub jej obrębie byłeś/aś ofiarą agresji?
- Tak
- Nie
6. Czy kiedykolwiek na terenie szkoły lub jej obrębie byłeś/aś sprawcą agresywnego zachowania?
- Tak
- Nie

7. Jeśli TAK, to zachowałeś/aś się agresywnie ponieważ Twoja ofiara była:
- Słabsza
- Zdolniejsza od Ciebie
- Niepełnosprawna fizycznie
- Samotnikiem
- Agresywna wobec Ciebie
- Inna niż Ty (miała nadwagę, nosiła okulary, inaczej się ubierała, itd.)
- Inne(jakie?)........................................

8. Z jakim rodzajem zachowań agresywnych najczęściej spotykasz się w swojej szkole?
- Wulgaryzmy (przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie)
- Przemoc fizyczna (bicie, kopanie, bójki między uczniami)
- Wandalizm (niszczenie sprzętu lub własności szkoły lub innych uczniów)
- Wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr materialnych
- Zastraszanie (szantażowanie, grożenie)
- Złośliwe zachowania (podkładanie nogi, chowanie plecaka, itd.)
- Nie spotkałem/am się z agresywnym zachowaniem
- Inne(Jakie?)........................................

9. W jakich miejscach w Twojej szkole najczęściej dochodzi do agresywnych zachowań ? (Proszę o zaznaczenie tylko jednej z opcji.)
- W szatni
- W toalecie
- Na korytarzu
- W Sali lekcyjnej
- Na boisku szkolnym
- W drodze do szkoły/ze szkoły
- Nigdzie (nie spotkałem/am się z agresywnym zachowaniem)
- Inne miejsca (jakie?)
........................................

10. Kiedy według Ciebie najczęściej dochodzi do zachowań agresywnych?
- Przed lekcjami
- Po lekcjach
- Na przerwie
- W drodze do szkoły
- W czasie powrotu ze szkoły
- Nigdzie (nie spotkałem/am się z agresywnym zachowaniem)
- Inne........................................

11. Kto według Ciebie jest najczęściej sprawcą zachowań agresywnych mających miejsce wśród uczniów Twojej szkoły? (Proszę o zaznaczenie jednej opcji w każdej z kategorii: A- E)

A
- starsi uczniowie
- rówieśnicy
- młodsi uczniowie
B
- chłopcy
- dziewczęta
C
- Jeden uczeń
- Grupa uczniów

D
- Uczniowie z mojej klasy
- Uczniowie z innej klasy
- Uczniowie z poza szkoły
E
- Ktoś inny: wymień kto
........................................
12. Czy reagujesz jeżeli drugiej osobie dzieje się krzywda?
- Tak
- Nie

Jeśli TAK, to uzasadnij swoją wypowiedź.
........................................
Jeśli NIE, to uzasadnij swoją wypowiedź
........................................

13. Jeżeli byłeś/aś świadkiem agresywnego zachowania w Twojej szkole, to kogo poinformowałeś/aś o tym fakcie:
- Dyrektora szkoły
- Wychowawcę
- Nauczyciela
- Rodziców
- Nie byłem/am świadkiem takiego zachowania
- Nikogo nie informowałem/am (uzasadnij wybór tej odpowiedzi) ........................................
- Inną osobę (kogo?) ........................................

14. Jakie środki zaradcze podejmowane są w Twojej szkole aby zapobiec zachowaniom agresywnym?
- Zajęcia profilaktyczne
- Prelekcje
- Apele szkolne
- Przedstawienia szkolne
- Identyfikatory
- Dyżury nauczycieli
- Monitoring
- Ochrona
- Inne(jakie?)........................................

15. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w programie profilaktycznym skierowanym przeciwko agresji?
- Tak
- Nie

16. Czy wiesz jakie instytucje lub organizacje udzielają pomocy osobom pokrzywdzonym przez sprawców agresywnego zachowania?
- Tak
- Nie

Jeśli TAK, to wymień znane Ci instytucje i organizacje
........................................

17. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie?
- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć

18. Jeśli NIE, to jakie Twoim zdaniem należy podjąć działania aby poprawić bezpieczeństwo w Twojej szkole?
........................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.