X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20937
Przesłano:
Dział: Świetlica

W oczekiwaniu na św. Mikołaja - konspekt zajęć świetlicowych

Cele zajęć:
Poznawanie zwyczajów związanych ze św. Mikołajem.
Zapoznanie z historią św. Mikołaja
Budzenie i rozwijanie ekspresji plastycznej
Wytworzenie pozytywnych relacji miedzy uczestnikami zajęć, atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku;

uczeń:
- słucha w ciszy i skupieniu wypowiedzi kolegów,
- wykonuje poprawnie polecenia nauczyciela,
- potrafi bawić się w grupie,
- potrafi wykonać pracę plastyczną.

Metody: Słowna, praktycznego działania,
Formy pracy: grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: prezentacja ze zdjęciami, piosenki mp3, komputer, tamburyn, kartki z życiorysem, kostka do gry.

Przebieg zajęć:
1.Powitanie dzieci przez nauczyciela: zabawa „witam wszystkich, którzy...”

2.Worek św. Mikołaja: zapoznanie z historią św. Mikołaja.
Przebieg zabawy :na dywanie w kole zrobionym z szarfy (worek mikołaja) znajdują się rozłożone karteczki, z krótką historią Mikołaja. Każda karteczka oznaczona jest numerem. Uczniowie po kolei rzucają kostką do gry. Uczeń odczytuje fragment tekstu z karteczki oznaczonym takim samym numerem, jak liczba oczek na kostce. Gra urozmaicona jest pokazem zdjęć.

3.Praca plastyczna- orgiami płaskie „magiczne kółeczka i kwadraty”: portret św. Mikołaja. Uczniowie wykonują zadanie z wcześniej przygotowanych elementów. W trakcie wykonywania pracy w tle słychać różne piosenki związane z tematyką zajęć.

4.Poszukiwanie prezentu: uczniowie wspólnie poszukują ukrytego prezentu (cukierki)- słodki akcent na zakończenie zajęć.

5.Świetlicowe pożegnanie: „Z Mikołajem żegnam Was, teraz nadszedł na to czas”

Krótka historia św. Mikołaja użyta do zabawy
•Święty Mikołaj z Miry - biskup Miry. Urodzony około 280 roku w Patarze, zmarł około roku 345 lub 352. Święty Mikołaj to postać historyczna.
•Mikołaj był jedynym dzieckiem bardzo zamożnych rodziców, którzy wiele lat modlili się o jego narodziny.
•Mimo iż Mikołaj był jedynakiem, od najmłodszych lat odznaczał się wielką wrażliwością na ludzką biedę oraz niezwykłą pobożnością. Te przymioty sprawiły, że został wybrany na biskupa miasta Mira, które było stolicą jego rodzinnej prowincji.
•Jako biskup Mikołaj miał jeszcze większe możliwości działania. Zasłynął z opieki nad ubogimi, którą prowadził w niezwykle dyskretny sposób, bardzo często anonimowo.
•Źródłem finansowania działalności Mikołaja był jego rodzinny majątek.
•Szczególną opieką święty Mikołaj otaczał dzieci, które bardzo często otrzymywały od niego drobne upominki.
•Tradycja przekazała nam kilka legend na temat Mikołaja: o podrzuceniu przezeń posagu trzem ubogim siostrom i o tym, jak swymi modlitwami uratował rybaków podczas burzy na morzu.
•Na pamiątkę dobroci świętego biskupa powstał zwyczaj obdarowywania się prezentami w dzień jego liturgicznego wspomnienia czyli 6 grudnia. Przetrwał on do dziś jako popularne "mikołajki".
•Dziś, zarówno sam zwyczaj mikołajek, jak i postać świętego mikołaja nie oparła się atakowi komercji i reklamy.
•Dziś mało gdzie można spotkać wizerunek Mikołaja przypominający, kim był naprawdę. Jego portrety, wyrosłe z tradycji chrześcijańskiej, przedstawiały starca w stroju biskupim, w mitrze i z pastorałem.
•Na portretach przedstawiających św. Mikołaja możemy zobaczyć na nich trójkę dzieci lub młodzieńców, w tle występuje czasami kotwica i okręt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.