X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20866
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przykładowy pisemny egzamin poprawkowy z języka niemieckiego

Egzamin pisemny poprawkowy z języka niemieckiego w roku szkolnym 2010/2011 dla ucznia klasy I C zawodowej.

Imię i nazwisko:
Ilość zdobytych punktów: ____/46

Zad.1
Lies den Text und kreuze die richtige Antwort an. Przeczytaj tekst i zaznacz, które ze zdań jest zgodne z treścią tekstu (r), a które nie (f).___/7
Hallo. Mein Name ist Petra. Ich wohne in Köln. Ich bin Deutsche. Meine Muttersprache ist Deutsch. Meine Fremdsprachen sind Englisch und Französisch. Meine Brieffreundin heißt Laura. Sie kommt aus Polen und wohnt in Posen. Sie spricht perfekt Polnisch und Französisch, denn ihre Mutter ist Französin und ihr Vater ist Pole. Laura lernt fleißig Deutsch und Englisch.
a) Petra wohnt in Österreich.
b) Sie spricht Deutsch als Muttersprache.
c) Sie lernt auch drei Fremdsprachen.
d)Ihre Brieffreundin Laura wohnt in Frankreich.
e) Die Mutter von Laura ist Polin.
f) Laura wohnt jetzt in Posen.
g)Laura lernt Englisch und Französisch.

Zad.2
Was passt zusammen? Verbinde. Co do czego pasuje? Połącz. _____/5
a) Wer 1. Sie?
b) Ich 2. Patrick?
c) Ist das 3. heißt ihr?
d) Wie heißen 4. bin Magda
e) Wie 5. ist das?

Zad.3
Unterstreiche die richtige Form des Verbs. Podkreśl poprawną formę czasownika. ____/6
a) Wie heiße/ heißen/ heißt du?
b) Woher kommen/ kommst/ kommt du?
c) Wo wohnen/ wohnst/ wohnt er?
d) Welche Fremdsprachen lernt/ lernen/ lernt ihr?
e) Du spreche/ spricht/sprichst zu schnell.
f) Wir sprecht/spricht/sprechen langsam und deutlich.

Zad.4
Setze das Verb „sein” in der richtigen Form ein. Wpisz czasownik „sein“ w odpowiedniej formie.______/4
a) ___________ Sie Schweizerin?
b) Wer ___________du?
c) __________er Italiener?
d) Eva und Paula, ____________________ihr hier?

Zad.5
Setze das Verb „haben” in der richtigen Form ein. Wpisz czasownik „haben“ w odpowiedniej formie.______/4
a) Monika, ___________du die CD für mich?
b) __________ihr heute die Wörterbücher dabei?
c) __________Sie unsere Tests, Frau Schmidt?
d) Wer __________einen Kalender?

Zad.6
Welches Verb passt? Benutze die richtige Form. Który czasownik pasuje? Wpisz go we właściwej formie?____/4
a) Wer ____________du? ( kommen; sein; lernen)
b) Ihr _____________gut Deutsch. ( sprechen; wohnen; kommen)
c) Er ____________aus London. (sein, sprechen, heißen)
d) Woher ____________Sie? ( wohnen, kommen, lernen)

zad.7
Bilde Sätze. Utwórz zdania. _____/6
a) Jürgen • mein • ist • Name
__________________________________________________________________________________

b) aus der • Camilla • Schweiz • kommt
_________________________________________________________________________________
c) liegt • bei Berlin • Potsdam
_________________________________________________________________________________

Zad.8
Trage das entsprechende Fragewort ein. Wpisz odpowiednie słówko pytające. ____ /4
a) ________________ kommt Alex? – Aus Polen.
b) ________________ ist Ihre Nationalität? – Ich bin Pole.
c) ________________wohnt Jakob? – In Zürich.
d) _______________ heißt du? – Eva

zad.9 Übersetze. Przetłumacz.____/6
a) Ona ma 15 lat.
__________________________________________________________________________________
b) Ty mieszkasz w Krośnie Odrzańskim.
__________________________________________________________________________________
c) Oni mają 18 lat.
__________________________________________________________________________________

Punktacja:
46-44 pkt.: celujący
43-41 pkt. : bardzo dobry
40-35 pkt. : dobry
34-26 pkt. : dostateczny
25-19 pkt. : dopuszczający
18-0 pkt.: niedostateczna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.