X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20840
Przesłano:

Praca online ze słownikami i encyklopedią PWN - plan metodyczny lekcji języka polskiego w klasie VI

Czas lekcji: 45 minut

Temat lekcji: Boże Narodzenie tuż, tuż... Praca online ze słownikami i encyklopedią PWN (witryna Wydawnictwa Naukowego PWN).

Treści nauczania: Sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi (np. pytam, odpowiadam, informuję, proszę). Właściwości prostych form użytkowych.

Cele ogólne:
•korzystanie ze źródeł informacji (słowniki i encyklopedia na witrynie Wydawnictwa Naukowego PWN);
•kształcenie umiejętności prawidłowego wypowiadania się na określony temat (Boże Narodzenie, Gwiazdka, Wigilia, jasełka);
•redagowanie zaproszeń i doskonalenie wypowiedzi pisemnej;
•pogłębianie świadomości interdyscyplinarności, korelacja międzyprzedmiotowa;
•rozwijanie umiejętności pracy w parach.

Cele terapeutyczne:
•ćwiczenie koncentracji uwagi;
•usprawnienie percepcji słuchowej;
•usprawnienie percepcji wzrokowej;
•wzbudzanie wiary we własne siły (umiejętne odczytywanie definicji; opracowanie haseł; udzielanie odpowiedzi na pytania; redagowanie zaproszeń).

Cele operacyjne:
•uczeń potrafi korzystać z zasobów online: słownika języka polskiego (z dodatkiem wyrazów obcych), ortograficznego oraz encyklopedii;
•uczeń potrafi opracować odszukane hasła: Boże Narodzenie, Gwiazdka, Wigilia, jasełka (zna etymologię słowa, pisownię);
•uczeń wie, do czego służą słowniki, którymi posługuje się na lekcji (potrafi je odróżnić);
•uczeń doskonali ustną wypowiedź (wypowiada się na dany temat, udziela odpowiedzi na pytania);
•uczeń potrafi zredagować zaproszenie i ma świadomość celu swego działania;
•uczeń interpretuje ilustracje – rozwija zdolność twórczego myślenia;
•uczeń uczy się współpracy z zespołem klasowym;
•uczeń uświadamia sobie możliwość wykorzystywania technologii informacyjnej w rozwiązywaniu problemów;
•uczeń zwraca uwagę na korelację międzyprzedmiotową (język polski, religia, historia, plastyka, informatyka);
•uczeń prawidłowo posługuje się sprzętem komputerowym.

Cele operacyjne dla dzieci z dysfunkcjami:
•uczeń potrafi głośno przeczytać tekst;
•uczeń potrafi współdziałać w grupie;
•uczeń (z pomocą kolegi i nauczyciela) potrafi udzielić odpowiedzi na pytania;
•uczeń (z pomocą kolegi i nauczyciela) potrafi zredagować zaproszenie.

Metody: słowne (pogadanka, rozmowa kierowana);
oglądowe (witryna internetowa);aktywizujące (praca w parach, posługiwanie się sprzętem komputerowym).

Formy pracy: indywidualna, praca w parach.
Pomoce dydaktyczne: sprzęt komputerowy; słowniki i encyklopedie na witrynie Wydawnictwa Naukowego PWN.
Literatura: słowniki i encyklopedie na witrynie Wydawnictwa Naukowego PWN.


Fazy lekcji
1. Przypominam uczniom zasady korzystania ze sprzętu komputerowego i zasady pracy w parach.Uświadamiam uczniom cel i zadania zajęć: Umiejętne korzystanie ze źródeł informacji (korzystanie z zasobów online: słowniki i encyklopedie na witrynie Wydawnictwa Naukowego PWN)

Opracowanie haseł (związanych ze zbliżającymi się świętami) i zredagowanie zaproszenia (program WordPad)

Wykorzystywanie technologii informacyjnej w zdobywaniu wiedzy (etymologia słów – słownik wyrazów obcych) i rozwiązywaniu problemów (poprawna pisownia - słownik ortograficzny)

2. Proszę uczniów o nazwanie zbliżających się świąt i podanie terminologii z nimi związanej ((Boże narodzenie, Gwiazdka, Wigilia).

3. Zapisuję podane terminy na tablicy.

4. Proszę uczniów o odnalezienie hasła „Boże Narodzenie” w słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego, encyklopedii (na witrynie Wydawnictwa Naukowego PWN).

5. Przypominam uczniom adres strony: www.pwn.pl

6. Proszę o uważne przeczytanie informacji i odpowiedź na pytania:

- Jaką literą zapisujemy nazwę święta?
- Przez kogo jest ono obchodzone i na czyją pamiątkę?

7. Proszę uczniów o odnalezienie hasła „Gwiazdka” w słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego, encyklopedii (na witrynie PWN).

Proszę o uważne przeczytanie informacji i odpowiedź
na pytania:
- Jaką literą zapisujemy to słowo?
- Jakie jest znaczenia tego słowa?

8. Proszę uczniów o odnalezienie hasła „Wigilia” w słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego, słowniku wyrazów obcych, encyklopedii (na witrynie PWN).

Proszę o uważne przeczytanie informacji i odpowiedź
na pytania:
- Jaką literą zapisujemy to słowo?
- Jakie jest znaczenia tego słowa?

9. Proszę uczniów o odnalezienie hasła „jasełka” w słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego, encyklopedii (na witrynie PWN).

10. Proszę o uważne przeczytanie informacji i odpowiedź na pytania:
- Jaką literą zapisujemy to słowo?
- Jakie jest znaczenia tego słowa?

11. Podczas rozmowy kierowanej „wprowadzam” ilustrację do tematu lekcji – obraz Jacka Malczewskiego "Jasełka", który znajduje się na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie.

Proszę, aby uczniowie weszli na te stronę i odszukali
ten obraz (www.muzeum.krakow.pl).

12. Zadaję pytania do przedstawionego obrazu i proszę o odpowiedzi:

- Zastanówcie się, co jest temat tego utworu?
- Spróbujcie „odczytać” zastosowaną kolorystykę na obrazie?
- Zastanówcie się, jaki związek ma temat tego obrazu z lekcją?

13. Proszę uczniów o zredagowanie (w programie WordPad) zaproszenia na świąteczne przedstawienie (jasełka).

14. Proszę, aby uczniowie odczytali przygotowane zaproszenia.

15. Proszę uczniów o podsumowanie zajęć (wyrażenie opinii, wyciągnięcie wniosków, dokonanie oceny lekcji).

16. Zwracam uczniom uwagę na korelację międzyprzedmiotową.
na lekcji. Proszę o wymienienie przedmiotów, z których „korzystaliśmy” na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.