X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20834
Przesłano:

Po kolędzie - inscenizacja dla grupy kolędniczej

WSZYSCY: - śpiewają przed wejściem kolędę „Wśród nocnej ciszy”
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie,
Przywitać Pana!

( GWIAZDOR wprowadza KOLĘDNIKÓW do domu, na miejsce akcji )
GWIAZDOR: - 1
Śnieżek pada, mroźno wszędzie –
Przychodzimy „po kolędzie”!
Przychodzimy w Imię Jego,
Boga Ojca Przedwiecznego!

PASTERZ I:
Idzie z nami Maryja,
Cudna, czysta jak lilija,
Z Jezusem Chrystusem - Syneczkiem! -
Dajcie mu z makiem kluseczkę!

Siała baba mak – przyśpiewka
a) Siała baba mak
b) Nie wiedziała jak
c) A dziad wiedział, nie powiedział,
e) A to było tak

a) Krok lewą nogą, krok prawą nogą, lewą i lekkie przygięcie kolan – chodzimy w prawo.
b) Trzy kroki do przodu – jak wyżej
c) Bieg wokół własnej osi – osiem kroczków
e) Trzy kroki do tyłu, przygięcie kolan

PASTERZ II:
Siała baba kluski z makiem
I usnęła nad przetakiem ... ( sitko )
Dziadek w kącie cicho siedział,
A co wiedział, nam powiedział....

DZIADEK:
W dalekiej krainie, w poluśmy stali,
W gęstej krzewinie owce pasali.
Wtem z niebios światłość rozdarła mroki –
Zjawił się Anioł piękny, wysoki ...
( wchodzi ANIOŁ )
WSZYSCY: - śpiewają kolędę „Anioł pasterzom mówił”
Anioł pasterzom mówił:
Chrystus wam się narodził!
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia

PASTERZ III:
Mój Aniele, czysty duchu,
Powiedz - że nam, powiedz,
Jak powitać Dzieciąteczko,
A nie zgubić owiec?

ANIOŁ: - 1
Nie lękajcie się, pasterze,
O owce wśród nocy.
Nic owieczkom się nie stanie
Przy Bożej pomocy!

Idźcie więc powitać Dziecię,
A przez godzin kilka
Ja owieczek popilnuję
I odpędzę wilka!

GWIAZDOR: - 2
Jak rzekł Anioł, niech się stanie.
A więc nie zwlekajcie
I powitać Dzieciąteczko
Ze mną wyruszajcie!

PASTERZ I:
Wezmę w darze dla Dzieciątka
Masła osełeczkę!

PASTERZ II:
Ja słodziutki pszenny placek!

PASTERZ III:
Ja sera torbeczkę!

WSZYSCY: - wychodzą ze śpiewem kolędę „Do szopy, hej, pasterze”
Do szopy, hej, pasterze!
Do szopy bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
Śpiewajcie, Aniołowie, pasterze grajcież Mu!
Kłaniajcie się królowie, nie budźcież Go ze snu!
( wchodzą , KOZA i KOMINIARKA kłaniając się nisko )
KOZA:
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!
Żeby się wam rodziła kapusta i groch,
Żeby się wam rodziło żytko jak korytko,
Pszenica jak rękawica, bób jak żłób,
A owiesek jak pański piesek!

I żebyście tu mieli dostatku wszelakiego
W chałupie i stodole, w komorze, w oborze –
Daj wam, Panie Boże!
( wchodzi HEROD )
RYCERZ:
Żydzie! Herod tutaj idzie!
Daj pokłon i służ wiernie,
Byś nie zginął w biedzie!
( ŻYD podsuwa HERODOWI krzesło - ten siada, ŻYD odchodzi )
HEROD:
Jestem Herod – władca świata.
Ludzie królem mnie wybrali ...
Za milionów kilkanaście
Willę mi wybudowali!

A w tej willi mam marmury
I lusterka kryształowe –
Nawet dla psa przy kominku
Mam łóżeczko modrzewiowe!

Ale troska wciąż mnie gnębi
O los dalszy tronu mego,
By ktoś władzy mi nie zabrał
I królestwa prześwietnego.

Podejdź tutaj Żydzie
I przyklęknij na kolano!
Z księgi starej mi odczytaj
Co w proroctwach zapisano ...

( ŻYD – wyciąga księgę )
ŻYD:
Mam ja księgę bardzo starą ,
Przez proroków napisaną,
Gdzie ze znaków odgadnięto,
Jaka przyszłość jest nam dana.

A w tej księdze jasno stoi,
Że się Herod słusznie boi!
Bo Dzieciątko się narodzi,
Które ludzi oswobodzi.

Dziecię ciche i pokorne
Tego świata będzie Królem!

HEROD:
Co? Dzieciątko? – rozkazuję,
Żeby zaraz miecze wzięto
I w krainie mojej całej
Wszystkie dzieci w pień wycięto!
( ŻYD II się kłaniają i wychodzi – wpada DIABEŁ )
DIABEŁ I:
Tego chciałem! To mi radość!
Herod zabił małe dzieci.
Krwią się splamił, stary grzesznik,
Więc się cieszy piekło całe!
( HEROD zrywa się przerażony )

DIABEŁ II:
Królu Herodzie, za twe straszne zbytki,
Chodź do piekła boś ty brzydki ...
( DIABEŁ wypycha widłami HERODA – na krześle siada ANIOŁ )
ANIOŁ: - 2
Próżne zbrodnie twe, Herodzie,
Darmo krew przelana,
Bo niebiescy Aniołowie
Ochronili Pana!

Więc, pasterze moi mili ,
Prędko przybywajcie
I Jezusa – Boże Dziecię
Wdzięcznie przywitajcie!

( PASTERZE I, II, III i GWIAZDOR stają po obu stronach ANIOŁA

WSZYSCY: - śpiewają kolędę „Przybieżeli do Betlejem”
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze
Ref: Chwała na wysokości, chwała na wysokości
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego o Boże.
Ref:

WSZYSCY:
Pokój naszej Polsce
Pokój narodowi
I wam pokój gospodarze
I temu domowi

( GWIAZDORKI – zbierają „datki” )

Niech wam Boże Dziecię
Rączką błogosławi
Niechaj was i wasz dobytek
W zdrowiu pozostawi

GWIAZDOR: - 3
Dziękujemy za kolędę, gospodarzu, panie –
Niech tu Jezus i Maryja w tym domu zostanie!
Niech tu Jezus i Maryja w tym domu przebywa,
Niech tu nigdy w gospodarstwie chleba nie ubywa!

Kolęda „Życzenia” ( fragment )

Po kolędzie chodzimy, świętości wam życzymy.
Ref: Hej kolęda, abyście święci byli
Hej kolęda i Bogu zawierzyli.

Aby nienarodzeni, nie byli odrzuceni.
Ref:

Niech wszystkie dzieci małe, rosną na Bożą chwałę.
Ref:

I niech każda mamusia, bardzo kocha tatusia.
Ref
I tak jak Trzej Królowie, Bogu każdy odpowie
Ref:

Miłości wam tu trzeba a po śmierci do nieba.
Ref:

Kolęda „Z narodzenia Pana”.

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły.
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
Dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta: co się dzieje?
Czy nie świta? Czy nie dnieje?
Skąd tu łuna bije, tak miła oku?!

Skoro pastuszkowie głos usłyszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli.
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.