X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20652
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza gotowości szkolnej - oddział przedszkolny 2012/2013

Analiza gotowości szkolnej oddział przedszkolny 2012/2013a

Przeprowadzone diagnozy wskazują, że dzieci są w znacznym stopniu samodzielne. Chętnie i łatwo nawiązują kontakty z nauczycielem i rówieśnikami. Potrafią podporządkować się ustalonemu regulaminowi, są obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinie nauczyciela. Potrafią opanować reakcje emocjonalne. W dalszym ciągu należy nad tymi wskaźnikami pracować z W., M., M., M.., J., C., K.. Dzieci te szybko tracą zainteresowanie zajęciami, są ogólnie bierne, rozkojarzone, rzadko maja chęć i motywację do pracy.
Dobrze orientują się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyją. Posiadają zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć. Niepokojący jest fakt ,że zdecydowana większość wychowanków ma nadal utrzymującą się wadę wymowy. S., M., C., W., M. mówią w sposób niezrozumiały. Niektóre dzieci potrafi dokonywać syntezy słuchowej prostych wyrazów, nazwać głoskę na początku wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, rozwiązać proste zagadki. Jednak nadal należy poświęcić dużo czasu na rozwijanie słuchu fonematycznego u wszystkich podopiecznych. Na niskim poziomie są także wypowiedzi dzieci, które najczęściej ograniczają się do pojedynczych wyrazów, a opowiadanie historyjki obrazkowej bądź ilustracji to po prostu wymienianie poszczególnych szczegółów, lub lakoniczne odpowiedzi na pytania pomocnicze.
Dzieci potrafią różnicować kształty, dźwięki, porównywać i odtwarzać. Posiadają orientację przestrzenną, która umożliwia im rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowywanych form graficznych, choć zdarza im się mylić strony prawo-lewo. Prawie wszystkie dzieci potrafią narysować postać ludzką z zaznaczonymi podstawowymi częściami ciała. Problemy występują jeszcze u K., M., M., M. J. ale i to jest sukces ponieważ na początku roku prace ich były na etapie bazgrot, a K., i M. nie potrafili ani trzymać kredki i nożyczek, ani narysować prostej linii lub owalu. W grupie zdecydowanie podniósł się poziom rysunków dowolnych. Dzieci lepiej radzą sobie z wycinaniem i lepieniem najsłabiej z wydzieraniem. Większość potrafi obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; można nazwać to co narysowało.
Znaczna większość dzieci potrafi określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu, dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta, łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor, wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach .
Wszystkie dzieci przeliczają liczebnikami głównymi w zakresie 10, umieją na konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10, potrafią nazwać figury geometryczne, rozpoznać kolory, wymienić dni tygodnia, pory roku. Nadal należy wdrażać dzieci do słuchania ze zrozumieniem i zachęcać do budowania wypowiedzi wielozdaniowej będącej odpowiedzią na stawiane pytania. Dodatkowo dochodzą jeszcze trudności z analizą słuchową wyrazów. Dalszej pracy w tym kierunku wymagają W. , M., M., M.., J., C.. Grupa jest bardzo zróżnicowana także pod względem tempa pracy. M., M., M., C. mają bardzo wolne i nierównomierne tempo pracy.
J., C. byli przebadani w PPP, a rodzice S. i M. i zadeklarowali chęć skorzystania z takich badań, w celu podjęcia decyzji o posłaniu dzieci do klasy I.

wychowawca grupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.